Kategorie: Aukce nemovitostí

Listopad 5th, 2022 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

budova č.p. 10 v části obce Rudná – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st. 24 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc.č. 24 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 213m2 a parc.č. 60 – zahrada – o celkové výměře 1923m2, vše zapsané na listu vlastnictví 54, okres Svitavy, obec Rudná a k.ú. Dolní Rudná.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 4th, 2022 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

budova Horní Vlčkovice č.p. 102 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. St. 122 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 122 o výměře 81 m2 (zastavěna plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 145/2 o výměře 549 m2 (zahrada), vše zapsané na listu vlastnictví 71 pro okres Trutnov, obec Vlčkovice v Podkrkonoší a katastrální území Horní Vlčkovice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Říjen 6th, 2022 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

a) pozemku parc. č. 135/3 o výměře 19070 m2 (orná půda), pozemku parc. č. 141/10 o výměře 2707 m2 (orná půda), pozemku parc. č. 157/7 o výměře 13956 m2 (orná půda), pozemku parc. č. 158 o výměře 12132 m2 (orná půda), pozemku parc. č. 159 o výměře 1159 m2 (ostatní plocha), pozemku parc. č. 161/1 o výměře 2613 m2 (orná půda), pozemku parc. č. 188 o výměře 11044 m2 (orná půda), pozemku parc. č. 297/7 o výměře 296 m2 (ostatní plocha), pozemku parc. č. 298/1 o výměře 4521 m2 (orná půda), pozemku parc. č. 298/2 o výměře 125 m2 (orná půda), pozemku parc. č. 309 o výměře 7790 m2 (orná půda), pozemku parc. č. 359/7 o výměře 458 m2 (ostatní plocha), pozemku parc. č. 408/67 o výměře 379 m2 (vodní plocha), vše zapsané na listu vlastnictví 985 pro okres Chrudim, obec Třibřichy a katastrální území Třibřichy,

b) pozemku parc. č. 3249 o výměře 4843 m2 (orná půda) a pozemku parc. č. 3257 o výměře 8539 m2 (orná půda), vše zapsané na listu vlastnictví 5595 pro okres Chrudim, obec Chrudim a katastrální území Chrudim.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Říjen 5th, 2022 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

bytová jednotka č. 961/10 o výměře 34,70 m2 v bytovém domě Kyje č.p. 961 (LV 2465) stojící na pozemku parc. č. 807/5, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3470/67060 na společných částech domu č.p. 961 a pozemku parc. č. 807/5, 807/24 a 807/25, byt zapsaný na listu vlastnictví 2694 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Kyje, podíl zapsaný na listu vlastnictví 2465 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Kyje.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 26th, 2022 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k nemovitostem:

bytová jednotka č. 900/7 o výměře 76,80 m2 v bytovém domě Klíše č.p. 898, 899, 900 (LV 1907) stojícím na pozemku parc. č. 634/17, parc. č. 634/31, parc. č. 634/32, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 768/16447 na společných částech domu č.p. 898, 899, 900 a pozemku parc. č. 634/17, parc. č. 634/31 a parc. č. 634/32, byt zapsaný na listu vlastnictví 3687 pro okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem a katastrální území Klíše, podíl zapsaný na listu vlastnictví 1907 pro okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem a katastrální území Klíše.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 30th, 2022 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova Polom č.p. 58 (bydlení) stojící na pozemku parc. č. St. 59 se všemi součástmi a příslušenstvím, budova bez čp/če
(zem.stav) stojící na pozemku parc. č. St. 56 se všemi součástmi a příslušenstvím, budova bez čp/če (jiná st.) stojící na
pozemku parc. č. St. 58 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 56 o výměře 32 m2 (zastavěná plocha a
nádvoří), pozemek parc. č. St. 58 o výměře 133 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. St. 59 o výměře 1139
m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 497/1 o výměře 1090 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 497/2 o výměře
458 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 499 o výměře 4416 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 504 o výměře 802 m2 (zahrada),
pozemek parc. č. 505/1 o výměře 209 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 506 o výměře 108 m2 (trvalý travní porost),
pozemek parc. č. 509/1 o výměře 767 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 510 o výměře 1906 m2 (vodní plocha),
pozemek parc. č. 513 o výměře 396 m2 (vodní plocha), pozemek parc. č. 514 o výměře 982 m2 (zahrada), pozemek parc. č.
516 o výměře 932 m2 (zahrada), vše zapsané na listu vlastnictví 455 pro okres Rychnov nad Kněžnou, obec Polom a
katastrální území Polom u Potštejna.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 18th, 2022 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 46/163 k nemovitostem:

budova Chlumčany č.p. 11 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. St. 21/1 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 21/1 o výměře 734 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsané na  listu vlastnictví 480 pro okres Louny, obec Chlumčany a katastrální území Chlumčany u Loun.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 18th, 2022 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova bez čp/če (zem. stav) stojící na pozemku parc. č. St. 21/4 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 21/4 o výměře 166 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsané na listu vlastnictví 479 pro okres Louny, obec Chlumčany a katastrální území Chlumčany u Loun.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 17th, 2022 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

pozemek parc. č. 340 o výměře 7344 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 341 o výměře 117 m2 (orná půda), vše zapsané na listu vlastnictví 14 pro okres Beroun, obec Lužce a katastrální území Lužce.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 3rd, 2022 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

budova Petrovice č.p. 38 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. St. 97/1 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 97/1 o výměře 801 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. St. 97/5 o výměře 57 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. St. 98/1 o výměře 629 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsáno na listu vlastnictví č. 119 pro okres Liberec, obec Jablonné v Podještědí a katastrální území Petrovice v Lužických horách.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 12th, 2021 by České Reality

budova č.p. 30 v části obce Osov – bydlení – postavená na pozemku prac.č.st. 62 se všemi součástmi a

příslušenstvím a pozemku parc.č.st. 62 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 412 m2, kdy povinný je vlastníkem, vše zapsané na listu vlastnictví č. 285 pro okres Beroun, obec Osov a katastrální území Osov.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 12th, 2021 by České Reality

pozemek parc.č. 64/20 – orná půda – o celkové výměře 869 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 381 pro okres

Praha – východ, obec Nupaky a katastrální území Nupaky.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 11th, 2021 by České Reality

budova č.p. 762 v části obce Střekov – bydlení – postavená na pozemku parc.č. 2524 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemku parc.č. 2524 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 355 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 2075 pro okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem a katastrální území Střekov.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 11th, 2021 by České Reality

III. Předmětem dražby je spoluvlastnicky podil o velikosti . na nemovitosti:
bytové jednotce č.p./č.jednotky 156/6 o výměře 55,59 m2 v domě č.p. 156 v části obce Kostelec nad Labem na pozemku parc. č. St. 168 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5559/37367 vzhledem k celku na uvedeném bytovém domě a na pozemku parc. č. St. 168 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 345 m2, kdy bytová jednotka je zapsaná na listu vlastnictví č. 2047 pro okres Mělník, obec Kostelec nad Labem a katastrální území Kostelec nad Labem, bytový dům a pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2036 pro okres Mělník, obec Kostelec nad Labem a katastrální území Kostelec nad Labem.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 10th, 2021 by České Reality

III. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na nemovitosti:
budova č.p. 322 v části obce Ostrov u Macochy – bydlení – postavená na pozemku parc.č. St. 322 (pozemek zapsán na LV č. 200, je jiného vlastníka a není předmětem tohoto ocenění) se všemi součástmi a příslušenstvím, vše zapsané na listu vlastnictví 670 pro okres Blansko, obec Ostrov u Macochy a katastrální území Ostrov u Macochy.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 10th, 2021 by České Reality

bytová jednotka č.p./č. jednotky 1212/11 o výměře 51,4 m2 umístěna v bytovém domě č.p. 1211, č.p. 1212, č.p. 1213 v části obce Kadaň na pozemcích parc. č. 1925, parc. č. 1926 a parc. č. 1927 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 514/19525 vzhledem k celku na společných částech uvedeného domu č.p. 1211, č.p. 1212, č.p. 1213 a na pozemcích parc. č. 1925 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 175 m2, parc. č. 1926 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 204 m2 a parc. č. 1927 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 172 m2, kdy bytová jednotka je zapsaná na listu vlastnictví č. 6505 pro okres Chomutov, obec Kadaň a katastrální území Kadaň, bytový dům a pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 5136 pro okres Chomutov, obec Kadaň a katastrální území Kadaň.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 9th, 2021 by České Reality

III. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitosti, nabytý na základě listiny – rozhodnutí o dědictví č.j. D 569/1989:
budova č.p. 2317 v části obce Dejvice – bydlení – postavená na pozemku parc.č. 4582 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemků parc.č. 4582 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 404 m2 a parc.č. 4584/1 – zahrada – o celkové výměře 1879 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 1723 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Dejvice.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 6th, 2021 by České Reality

III. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/40 na nemovitostech:
pozemek parc.č. 22/2 – ostatní plocha – o celkové výměře 1786 m2, parc.č. 24/1 – trvalý travní porost – o celkové výměře 1382 m2, parc.č. 564/4 – orná půda – o celkové výměře 53268 m2, parc.č. 566/7 – orná půda – o celkové výměře 65917 m2 a prac.č. 977 – ostatní plocha – o celkové výměře 4467 m2, kdy pozemek parc.č. 22/2 a 24/1 zapsán na listu vlastnictví č. 230 pro okres Cheb, obec Křižovatka a katastrální území Křižovatka, pozemek parc.č. 564/4 a parc.č. 566/7 zapsán na listu vlastnictví č. 229 pro okres Cheb, obec Křižovatka a katastrální území Křižovatka a pozemek parc.č. 977 zapsán na listu vlastnictví č. 137 pro okres Cheb, obec Křižovatka a katastrální území Křižovatka.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 6th, 2021 by České Reality

III. Předmětem dražby je spoluvlastnicky podil o velikosti . na nemovitosti:

budova č.p.117 v části obce Nové Hvězdlice – rodinný dům – postavená na pozemku parc.č.St. 178 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 178 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 311 m2, parc.č. 49/2 – ostatní plocha – o celkové výměře 22 m2 a parc.č. 49/6 – zahrada – o celkové výměře 58 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 152  pro okres Vyškov, obec Hvězdlice a katastrální území Nové Hvězdlice.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 5th, 2021 by České Reality

pozemek parc.č. 598/2 – zahrada – o celkové výměře 1164 m2, včetně zahrádkářské chatky nezapsané v katastru nemovitostí, na tomto pozemku postavené, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek zapsán na listu vlastnictví 13 pro okres Liberec, obec Liberec a katastrální území Krásná Studánka.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 5th, 2021 by České Reality

III. Předmětem dražby je spoluvlastnicky podil o velikosti . na nemovitosti:

pozemek parc.č. 454/14 – vodní plocha – o celkové výměře 9 m2, parc.č. 457/1 – orná půda – o celkové výměře 1596 m2, parc.č. 558/70 – orná půda – o celkové výměře 35 m2 a prac.č. 558/80 – orná půda – o celkové výměře 1009 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 476 pro okres Jičín, obec Podhradí a katastrální území Podhradí u Jičína. Během exekučního řízení došlo ke změně číslování parcel ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) na pozemky orná půda a vodní plocha. Výměra pozemků je nezměněna. Dle sdělení znalce tato změna nemá vliv na cenu nemovitosti.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 4th, 2021 by České Reality

III. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitosti:

budova č.p. 303 v části obce Lhota za Červeným Kostelcem – bydlení – postavená na pozemku parc.č.St. 354 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 354 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 188 m2 a parc.č. 126/6 – trvalý travní porost – o celkové výměře 537 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 693 pro okres Náchod, obec Červený Kostelec a katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 4th, 2021 by České Reality

III. Předmětem dražby je spoluvlastnicky podil o velikosti . na nemovitosti:

budova č.p. 15 v části obce Vyšínek – rodinný dům – postavená na pozemku parc.č.st. 19 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc.č.st. 19 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 417m2, vše zapsané na listu vlastnictví 37, okres Kladno, obec Zlonice a k.ú. Vyšínek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 30th, 2021 by České Reality

bytová jednotka č.p./č.jednotky 1881/12 o výměře 73,22 m2 v budově č.p. 1879, 1880, 1881, 1882 v části obce Šumperk na pozemku parc. č. St. 2291 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 185/10000 vzhledem k celku na společných částech uvedeného bytového domu č.p. 1879, 1880, 1881, 1882 a na pozemku pac. č. St. 2291 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 707 m2, kdy bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 8802 pro okres Šumperk, obec Šumperk a katastrální území Šumperk, bytový dům a pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 4190 pro okres Šumperk, obec Šumperk a katastrální území Šumperk

 

 

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 19th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

bytová jednotka č. 326/22 o výměře 52,87 m2 v bytovém domě č.p. 314, 326, 327 (LV 1098) v části obce Hroznětín, stojícího na pozemcích jiného vlastníka parc. č. St. 402/1, St. 402/2 a St. 402/3 (LV 1) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5617/185877 na společných částech domu č.p. 314, 326 a 327 (LV 1098), byt zapsaný na listu vlastnictví 1364 pro okres Karlovy Vary, obec Hroznětín a katastrální území Hroznětín, podíl zapsaný na listu vlastnictví 1098 pro okres Karlovy Vary, obec Hroznětín a katastrální území Hroznětín.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 15th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/3 k nemovitostem:

budova Uhříněves č.p. 7 (bydlení) stojící na pozemku parc. č. 646/3 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. 646/3 o výměře 215 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsané na listu vlastnictví 254 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Uhříněves.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 10th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemky parc.č. 475/24 – zahrada – o celkové výměře 2334 m2, parc.č. 489/4 – trvalý travní porost – o celkové
výměře 440 m2, parc.č. 1012 – ostatní plocha – o celkové výměře 304 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 202 pro
okres Česká Lípa, obec Noviny pod Ralskem a katastrální území Noviny pod Ralskem, včetně zahrádkářské chatky
stojící na pozemku parc.č. 475/24 nezapsané v katastru nemovitostí (dle sdělení Městského úřadu Stráž pod
Ralskem, zahrádkářská chatka je umístěna dále od komunikace – parc.č. 861/1 v k.ú. Noviny pod Ralskem).

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 10th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitosti:
budova č.p. 453 v části obce Dubňany – bydlení – postavená na pozemku parc.č. 1564 se všemi součástmi a
příslušenstvím, pozemku parc.č. 1564 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 187 m2 a pozemku parc.č.
1565 – zahrada – o celkové výměře 246 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 220 pro okres Hodonín, obec Dubňany
a katastrální území Dubňany.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 9th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
budova č.p. 25 v části obce Píšť – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st. 14 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemek parc.č.st. 14 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 169m2, vše zapsané na
listu vlastnictví 37, okres Pelhřimov, obec Píšť a k.ú. Píšť u Humpolce.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 9th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
bytová jednotka č.p./č.j. 1720/3 v budově bytového domu č.p. 1719,1720 a 1721 (LV 8880), část obce Berounměsto,
ul. Nad Paloučkem, stojícího na pozemku parc.č.st. 6703, k.ú. Beroun, obec Beroun, včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 584/27100 na společných částech domu č.p. 1719,1720 a 1721 a na pozemku
parc.č.st. 6703 , byt zapsán na listu vlastnictví 9497, okres Beroun, obec Beroun a k.ú. Beroun

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 8th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 3/64 na nemovitosti:
budova č.e. 262 (rod. rekreace) v části obce Líšnice na pozemku parc. č. St. 396, včetně všech součástí a
příslušenství, a dále na pozemcích parc. č. St. 396 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 36 m2 a parc. č. 1113/144
(zahrada) o výměře 395 m2, kdy vše je zapsané na listu vlastnictví č. 166 pro okres Praha-západ, obec Líšnice a
katastrální území Líšnice u Prahy.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 8th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitosti:
pozemky parc.č. 431 – orná půda – o celkové výměře 3525m2, parc.č. 855/15 – orná půda – o celkové výměře
2869m2 a parc.č. 909 – orná půda – o celkové výměře 2163m2 , vše zapsané na listu vlastnictví 320, okres
Kroměříž, obec Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Hlinsko pod Hostýnem.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 7th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/32 na nemovitosti:
bytové jednotce č.p./č.jednotky 831/1 umístěné v bytovém domě č.p. 831 na pozemku parc. č. St. 2541 se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/6 vzhledem k celku na společných částech uvedeného bytového domu č.p.
831 a dále na pozemku parc. č. St. 2541 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 169 m2, kdy bytová jednotka je
zapsaná na listu vlastnictví č. 3025 pro okres Nymburk, obec Sadská a katastrální území Sadská, bytový dům a
pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2701 pro okres Nymburk, obec Sadská a katastrální území Sadská.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 7th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
bytová jednotka č.p./č.jednotky 611/12 v bytovém domě č.p. 610, č.p. 611, č.p. 612 v části obce Rotava na
pozemku parc. č. St. 692 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 373/18666 vzhledem k celku na společných
částech uvedeného bytového domu č.p. 610, 611, 612 a dále na pozemku parc. č. St. 692 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 551 m2, kdy bytová jednotka je zapsaná na listu vlastnictví č. 1525 pro okres Sokolov, obec
Rotava a katastrální území Rotava, bytový dům a pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1346 pro okres
Sokolov, obec Rotava a katastrální území Rotava.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 6th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.p. 157 v části obce Břilice – rod. dům – postavená na pozemku parc.č. St. 151/2 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemku parc.č.St. 151/2 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 66 m2, vše zapsané na
listu vlastnictví č. 677 pro okres Jindřichův Hradec, obec Třeboň a katastrální území Břilice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 6th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/40 na nemovitosti:
budova č.p. 543 v části obce Libiš – rod. dům – postavená na pozemku parc.č.St. 641 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 641 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 506 m2 a parc.č. 426/7 –
zahrada – o celkové výměře 1529 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 340 pro okres Mělník, obec Libiš a
katastrální území Libiš

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 5th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
pozemku parc.č. 214/66 – orná půda – o celkové výměře 2172 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 1266 pro okres
Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Újezd u Průhonic

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 5th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
budova č.p.112 v části obce Újezd – rod.dům – postavená na pozemku parc.č. 367/5 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č. 367/3 – zahrada – o celkové výměře 328 m2 a parc.č. 367/5 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 151 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 325 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha
a katastrální území Újezd u Průhonic

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 4th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
bytová jednotka č.p./č.j. 5195/24, v budově bytového domu č.p. 5194, 5195, 5196 (LV 4710), stojícího na
pozemku parc.č. 6125/95, 6125/96, 6125/97, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 762/38481 na společných
částech domu a pozemcích, byt zapsán na listu vlastnictví č. 11456, pro okres Chomutov, obec Chomutov a
katastrální území Chomutov I.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.