Kategorie: Aukce nemovitostí

Červenec 19th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

bytová jednotka č. 326/22 o výměře 52,87 m2 v bytovém domě č.p. 314, 326, 327 (LV 1098) v části obce Hroznětín, stojícího na pozemcích jiného vlastníka parc. č. St. 402/1, St. 402/2 a St. 402/3 (LV 1) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5617/185877 na společných částech domu č.p. 314, 326 a 327 (LV 1098), byt zapsaný na listu vlastnictví 1364 pro okres Karlovy Vary, obec Hroznětín a katastrální území Hroznětín, podíl zapsaný na listu vlastnictví 1098 pro okres Karlovy Vary, obec Hroznětín a katastrální území Hroznětín.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 15th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/3 k nemovitostem:

budova Uhříněves č.p. 7 (bydlení) stojící na pozemku parc. č. 646/3 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. 646/3 o výměře 215 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsané na listu vlastnictví 254 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Uhříněves.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 10th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemky parc.č. 475/24 – zahrada – o celkové výměře 2334 m2, parc.č. 489/4 – trvalý travní porost – o celkové
výměře 440 m2, parc.č. 1012 – ostatní plocha – o celkové výměře 304 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 202 pro
okres Česká Lípa, obec Noviny pod Ralskem a katastrální území Noviny pod Ralskem, včetně zahrádkářské chatky
stojící na pozemku parc.č. 475/24 nezapsané v katastru nemovitostí (dle sdělení Městského úřadu Stráž pod
Ralskem, zahrádkářská chatka je umístěna dále od komunikace – parc.č. 861/1 v k.ú. Noviny pod Ralskem).

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 10th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitosti:
budova č.p. 453 v části obce Dubňany – bydlení – postavená na pozemku parc.č. 1564 se všemi součástmi a
příslušenstvím, pozemku parc.č. 1564 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 187 m2 a pozemku parc.č.
1565 – zahrada – o celkové výměře 246 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 220 pro okres Hodonín, obec Dubňany
a katastrální území Dubňany.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 9th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
budova č.p. 25 v části obce Píšť – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st. 14 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemek parc.č.st. 14 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 169m2, vše zapsané na
listu vlastnictví 37, okres Pelhřimov, obec Píšť a k.ú. Píšť u Humpolce.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 9th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
bytová jednotka č.p./č.j. 1720/3 v budově bytového domu č.p. 1719,1720 a 1721 (LV 8880), část obce Berounměsto,
ul. Nad Paloučkem, stojícího na pozemku parc.č.st. 6703, k.ú. Beroun, obec Beroun, včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 584/27100 na společných částech domu č.p. 1719,1720 a 1721 a na pozemku
parc.č.st. 6703 , byt zapsán na listu vlastnictví 9497, okres Beroun, obec Beroun a k.ú. Beroun

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 8th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 3/64 na nemovitosti:
budova č.e. 262 (rod. rekreace) v části obce Líšnice na pozemku parc. č. St. 396, včetně všech součástí a
příslušenství, a dále na pozemcích parc. č. St. 396 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 36 m2 a parc. č. 1113/144
(zahrada) o výměře 395 m2, kdy vše je zapsané na listu vlastnictví č. 166 pro okres Praha-západ, obec Líšnice a
katastrální území Líšnice u Prahy.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 8th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitosti:
pozemky parc.č. 431 – orná půda – o celkové výměře 3525m2, parc.č. 855/15 – orná půda – o celkové výměře
2869m2 a parc.č. 909 – orná půda – o celkové výměře 2163m2 , vše zapsané na listu vlastnictví 320, okres
Kroměříž, obec Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Hlinsko pod Hostýnem.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 7th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/32 na nemovitosti:
bytové jednotce č.p./č.jednotky 831/1 umístěné v bytovém domě č.p. 831 na pozemku parc. č. St. 2541 se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/6 vzhledem k celku na společných částech uvedeného bytového domu č.p.
831 a dále na pozemku parc. č. St. 2541 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 169 m2, kdy bytová jednotka je
zapsaná na listu vlastnictví č. 3025 pro okres Nymburk, obec Sadská a katastrální území Sadská, bytový dům a
pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2701 pro okres Nymburk, obec Sadská a katastrální území Sadská.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 7th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
bytová jednotka č.p./č.jednotky 611/12 v bytovém domě č.p. 610, č.p. 611, č.p. 612 v části obce Rotava na
pozemku parc. č. St. 692 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 373/18666 vzhledem k celku na společných
částech uvedeného bytového domu č.p. 610, 611, 612 a dále na pozemku parc. č. St. 692 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 551 m2, kdy bytová jednotka je zapsaná na listu vlastnictví č. 1525 pro okres Sokolov, obec
Rotava a katastrální území Rotava, bytový dům a pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1346 pro okres
Sokolov, obec Rotava a katastrální území Rotava.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 6th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.p. 157 v části obce Břilice – rod. dům – postavená na pozemku parc.č. St. 151/2 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemku parc.č.St. 151/2 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 66 m2, vše zapsané na
listu vlastnictví č. 677 pro okres Jindřichův Hradec, obec Třeboň a katastrální území Břilice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 6th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/40 na nemovitosti:
budova č.p. 543 v části obce Libiš – rod. dům – postavená na pozemku parc.č.St. 641 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 641 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 506 m2 a parc.č. 426/7 –
zahrada – o celkové výměře 1529 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 340 pro okres Mělník, obec Libiš a
katastrální území Libiš

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 5th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
pozemku parc.č. 214/66 – orná půda – o celkové výměře 2172 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 1266 pro okres
Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Újezd u Průhonic

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 5th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
budova č.p.112 v části obce Újezd – rod.dům – postavená na pozemku parc.č. 367/5 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č. 367/3 – zahrada – o celkové výměře 328 m2 a parc.č. 367/5 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 151 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 325 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha
a katastrální území Újezd u Průhonic

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 4th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
bytová jednotka č.p./č.j. 5195/24, v budově bytového domu č.p. 5194, 5195, 5196 (LV 4710), stojícího na
pozemku parc.č. 6125/95, 6125/96, 6125/97, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 762/38481 na společných
částech domu a pozemcích, byt zapsán na listu vlastnictví č. 11456, pro okres Chomutov, obec Chomutov a
katastrální území Chomutov I.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 4th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitosti:
budova č.p. 616 v části obce Kralupy nad Vltavou – jiná stavba – postavená na pozemku parc.č.St. 435 se všemi
součástmi a příslušenstvím (vedlejší stavby: stodola, garáž, přístavek, venkovní úpravy: oplocení vč. podezdívky,
vjezdová brána, zpevněné plochy, přípojky inž. sítí, trvalé porosty) a pozemků parc.č.St. 435 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 666 m2, parc.č.522 – zahrada – o celkové výměře 183 m2 a parc.č. 523 – zahrada – o
celkové výměře 365 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1205, pro okres Mělník, obec Kralupy nad Vltavou a
katastrální území Lobeč.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 14th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na nemovitostech:

 

pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 145 o výměře 2395 m2, parc. č. 156 o výměře 8049 m2, parc. č. 244 o výměře 7024 m2, parc. č. 278 o výměře 5179 m2, parc. č. 280 o výměře 3029 m2, parc. č. 299 o výměře 3561 m2, parc. č. 356 o výměře 2198 m2, parc. č. 357 o výměře 709 m2, parc. č. 358 o výměře 2075 m2, parc. č. 418 o výměře 1554 m2, parc. č. 677 o výměře 412 m2, parc. č. 762 o výměře 2273 m2, parc. č. 792 o výměře 2093 m2, parc. č. 793 o výměře 2687 m2, parc. č. 794/1 o výměře 1018 m2, parc. č. 794/2 o výměře 813 m2, parc. č. 876 o výměře 4061 m2, parc. č. 877 o výměře 478 m2, parc. č. 878 o výměře 1762 m2, parc. č. 881 o výměře 816 m2, parc. č. 882 o výměře 1072 m2, parc. č. 1029/1 o výměře 2185 m2, parc. č. 1032 o výměře 2694 m2, parc. č. 1035 o výměře 2510 m2, parc. č. 1043 o výměře 2791 m2, parc. č. 1065 o výměře 3057 m2, parc. č. 1066 o výměře 270 m2, parc. č. 1259/1 o výměře 4420 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 295 pro okres Praha – východ, obec Kunice a katastrální území Kunice u Říčan.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 14th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:

 

bytové jednotce č. 1024/2 v budově bydlení č.p. 1024 v části obce Žatec, stojící na pozemku parc. č. st. 1184/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 293/6129 na společných částech domu č.p. 1024, na budově bez čp/če (jiná stavba) stojící na pozemku parc. č. st. 1184/3 a na pozemcích parc. č. st. 1184/1 a parc. č. st. 1184/3, bytová jednotka zapsaná na listu vlastnictví 7977 pro okres Louny, obec Žatec a katastrální území Žatec, podíl zapsán na listu vlastnictví 7971 pro okres Louny, obec Žatec a katastrální území Žatec.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 13th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.p. 50 (rodinný dům) v části obce Sobíňov, postavená na pozemku parc. č. st. 16/1, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 16/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1037 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 269 pro okres Havlíčkův Brod, obec Sobíňov a katastrální území Sobíňov.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

 

Dražba druhé poloviny rodinného domu proběhne dne 14.11.2012 ve 14.30 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 067EX 4213/09 na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 13th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova č.p. 10 v části obce Březová nad Svitavou – bydlení – postavená na pozemku parc. č. st. 149 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 149 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 896m2, vše zapsané na listu vlastnictví 13, okres Svitavy, obec Březová nad Svitavou a k.ú. Březová nad Svitavou.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 12th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech:

 

budova č.e. 56 v části obce Vlkovec – rodinná rekreace – postavená na pozemku parc. č. st. 137 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 137 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 32m2 a parc. č. 405/4 – ostatní plocha – o celkové výměře 479m2, vše zapsané na listu vlastnictví 249, okres Benešov, obec Chocerady a k.ú. Vlkovec.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 12th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemky parc. č. 1586/5 – trvalý travní porost – o celkové výměře 10484 m2, parc. č. 1680/1 – trvalý travní porost – o celkové výměře 8005 m2, parc. č. 1680/4 – ostatní plocha – o celkové výměře 281 m2 a parc.č. 1680/5 – ostatní plocha – o celkové výměře 2185 m2, zapsané na LV 578, okres České Budějovice, obec Čenkov u Bechyně, k.ú. Čenkov u Bechyně, a pozemky parc. č. 59/11 (orná půda) o výměře 3978 m2 a parc. č. 76/2 (trvalý travní porost) o výměře 175 m2 (dříve pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) – parc. č. 59/1), zapsané na LV 447, okres České Budějovice, obec Bečice a k.ú. Bečice,

a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na nemovitostech:

pozemky parc. č. 279/7 – orná půda – o celkové výměře 80 m2, parc. č. 279/9 – orná půda – o celkové výměře 1076 m2 a parc. č. 322/9 – ostatní plocha – o celkové výměře 203 m2 zapsaných na LV 251, okres Tábor, obec Hlavatce a k.ú. Vyhnanice.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 11th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

 

budova bez čp/če – zemědělská stavba – postavená na pozemku parc. č. st. 332 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 332 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 332m2, vše zapsané na LV 309, okres Tábor, obec Hlavatce a k.ú. Vyhnanice.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 11th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

 

budova č.p. 23 (rodinný dům) v části obce Bednárec, postavená na pozemku parc. č. st. 19, se všemi součástmi a

příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 19 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 907 m2, parc. č. 84 (ostatní plocha) o výměře 306 m2, parc. č. 85 (zahrada) o výměře 214 m2 a parc. č. 1431 (ostatní plocha) o výměře 282 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 115 pro okres Jindřichův Hradec, obec Bednárec a katastrální území Bednárec.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 10th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.p. 295 (rodinný dům) v části obce Šternberk, postavená na pozemku parc. č. 2695, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. 2695 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 272 m2 a parc. č. 2696 (zahrada) o výměře 86 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 40 pro okres Olomouc, obec Šternberk a katastrální území Šternberk.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 10th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.p. 3 (bydlení) v části obce Kopanina, postavená na pozemku parc. č. 140, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. 139 (zahrada) o výměře 2578 m2, parc. č. 140 (zastavená plocha a nádvoří) o výměře 283 m2 a parc. č. 142 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 447 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 79 pro okres Cheb, obec Nový Kostel a katastrální území Kopanina.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

 

Dražba druhé poloviny rodinného domu proběhne dne 14.11.2012 v 9.30 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 5039/08 na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 9th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.p. 3 (bydlení) v části obce Kopanina, postavená na pozemku parc. č. 140, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. 139 (zahrada) o výměře 2578 m2, parc. č. 140 (zastavená plocha a nádvoří) o výměře 283 m2 a parc. č. 142 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 447 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 79 pro okres Cheb, obec Nový Kostel a katastrální území Kopanina.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

 

Dražba druhé poloviny rodinného domu proběhne 14.11.2012 v 10.00 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 067EX 5123/08 na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 9th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova č.p. 289 (rodinný dům) v části obce Horní Podluží, postavená na pozemku parc. č. st. 421, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 421 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 115 m2, parc. č. 1537 (trvalý travní porost) o výměře 1133 m2 a parc. č. 1539/1 (trvalý travní porost) o výměře 887 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 157 pro okres Děčín, obec Horní Podluží a katastrální území Horní Podluží.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 8th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova Malešín, č.e. 7 – rod. rekr. – postavená na pozemku parc. č. 77/16 (pozemek cizího vlastníka) se všemi součástmi a příslušenstvím, budova zapsaná na LV 803, pro okres Benešov, obec Řehenice a k.ú. Malešín.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 8th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

pozemky parc. č. 2005 (lesní pozemek) o výměře 660 m2, parc. č. 2006 (ostatní plocha) o výměře 36 m2, parc. č. 2007 (lesní pozemek) o výměře 232 m2, parc. č. 3026 (orná půda) o výměře 4071 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 139 pro okres Znojmo, obec Slup a katastrální území Slup.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 5th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova čp/če (garáž), postavená na pozemku parc. č. st. 196/2, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 196/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 19 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 374 pro okres Rakovník, obec Panoší Újezd a katastrální území Panoší Újezd.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 5th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:

 

pozemek parc. č. 256 (orná půda) o celkové výměře 14002 m2, pozemek zapsaný na listu vlastnictví 1025 pro okres Litoměřice, obec Úštěk a katastrální území Habřina u Úštěku.

 

Shora uvedené nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 3rd, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

budova č.p. 50 (rodinný dům) v části obce Sobíňov, postavená na pozemku parc. č. st. 16/1, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 16/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1037 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 269 pro okres Havlíčkův Brod, obec Sobíňov a katastrální území Sobíňov.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 20th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na:
budova č.p. 86 v části obce Dolce – rod. dům – postavená na pozemku parc.č.st. 84 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc.č.st. 84 – zastavená plocha a nádvoří – o celkové výměře 638m2 a parc.č. 246/4 – zahrada – o celkové
výměře 1406m2, vše zapsané na listu vlastnictví 500, okres Plzeň-jih, obec Dolce a k.ú. Dolce
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 19th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:
budově č.p. 8 v části obce Příčovy – bydlení – postavení na pozemku parc.č.st. 18 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc.č.st. 18 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 262m2, parc.č. 16/3 – zahrada – o celkové výměře
368m2 a parc.č. 17 – zahrada – o celkové výměře 145m2, vše zapsané na listu vlastnictví 243, okres Příbram, obec
Příčovy a k.ú. Příčovy.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 13th, 2021 by České Reality

Pozemek parc.c. 2364/6 je pudorysne ve tvaru obdélníka, je rohový, vyrovnaný, situovaný na
rovinatém až mírne svažitém terénu. Okolní zástavbu tvorí hlavne rodinné domy, nedaleko je
frekventovaná ulice Vídenská (zvýšená hlucnost). Centrum Prahy je ve vzdálenosti 13 km, k nájezdu
na dálnice D1 je vzdálenost 4 km. Prístup na pozemek je možný pres vjezdovou bránu, oplocení je
provedeno kompletní. Inženýrské síte: prípojky z páterních rozvodu jsou provedeny, ukonceny
v zabudovaných skríních na hranici parcely (elektro, plyn, telekomunikace), vodovod je vytažen nad
terén a ukoncen kulovým ventilem (pro potenciální stavební úcely), prípojka kanalizace nebyla
vizuálne pod neudržovaným porostem zjištena.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 25th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemek parc. č. 2196/78 o výměře 2176 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/79 o výměře 616 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/80 o výměře 1162 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/81 o výměře 2635 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/82 o výměře 216 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/105 o výměře 1258 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/106 o výměře 392 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/107 o výměře 97 m2 (orná půda), vše zapsané na listu vlastnictví 4373 pro okres Frýdek-Místek, obec Jablunkov a katastrální území Jablunkov

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 21st, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemek parc. č. 570 o výměře 11881 m2 (orná půda), zapsán na  listu vlastnictví 23 pro okres Mladá Boleslav, obec Chotětov a katastrální území Chotětov.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 6th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 7/24 k nemovitostem:

budova č.p. 49 (bydlení) v části obce Mimoň II na pozemku parc.č. 526, včetně všech součástí a příslušenství, pozemek parc.č. 526 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 151m2 a pozemek parc.č. 527 (zahrada) o výměře 641m2, kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 279, okres Česká Lípa, obec Mimoň a katastrální území Mimoň.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.