Kategorie: Aukce nemovitostí

Duben 14th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na nemovitostech:

 

pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 145 o výměře 2395 m2, parc. č. 156 o výměře 8049 m2, parc. č. 244 o výměře 7024 m2, parc. č. 278 o výměře 5179 m2, parc. č. 280 o výměře 3029 m2, parc. č. 299 o výměře 3561 m2, parc. č. 356 o výměře 2198 m2, parc. č. 357 o výměře 709 m2, parc. č. 358 o výměře 2075 m2, parc. č. 418 o výměře 1554 m2, parc. č. 677 o výměře 412 m2, parc. č. 762 o výměře 2273 m2, parc. č. 792 o výměře 2093 m2, parc. č. 793 o výměře 2687 m2, parc. č. 794/1 o výměře 1018 m2, parc. č. 794/2 o výměře 813 m2, parc. č. 876 o výměře 4061 m2, parc. č. 877 o výměře 478 m2, parc. č. 878 o výměře 1762 m2, parc. č. 881 o výměře 816 m2, parc. č. 882 o výměře 1072 m2, parc. č. 1029/1 o výměře 2185 m2, parc. č. 1032 o výměře 2694 m2, parc. č. 1035 o výměře 2510 m2, parc. č. 1043 o výměře 2791 m2, parc. č. 1065 o výměře 3057 m2, parc. č. 1066 o výměře 270 m2, parc. č. 1259/1 o výměře 4420 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 295 pro okres Praha – východ, obec Kunice a katastrální území Kunice u Říčan.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 14th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:

 

bytové jednotce č. 1024/2 v budově bydlení č.p. 1024 v části obce Žatec, stojící na pozemku parc. č. st. 1184/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 293/6129 na společných částech domu č.p. 1024, na budově bez čp/če (jiná stavba) stojící na pozemku parc. č. st. 1184/3 a na pozemcích parc. č. st. 1184/1 a parc. č. st. 1184/3, bytová jednotka zapsaná na listu vlastnictví 7977 pro okres Louny, obec Žatec a katastrální území Žatec, podíl zapsán na listu vlastnictví 7971 pro okres Louny, obec Žatec a katastrální území Žatec.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 13th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.p. 50 (rodinný dům) v části obce Sobíňov, postavená na pozemku parc. č. st. 16/1, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 16/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1037 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 269 pro okres Havlíčkův Brod, obec Sobíňov a katastrální území Sobíňov.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

 

Dražba druhé poloviny rodinného domu proběhne dne 14.11.2012 ve 14.30 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 067EX 4213/09 na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 13th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova č.p. 10 v části obce Březová nad Svitavou – bydlení – postavená na pozemku parc. č. st. 149 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 149 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 896m2, vše zapsané na listu vlastnictví 13, okres Svitavy, obec Březová nad Svitavou a k.ú. Březová nad Svitavou.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 12th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech:

 

budova č.e. 56 v části obce Vlkovec – rodinná rekreace – postavená na pozemku parc. č. st. 137 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 137 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 32m2 a parc. č. 405/4 – ostatní plocha – o celkové výměře 479m2, vše zapsané na listu vlastnictví 249, okres Benešov, obec Chocerady a k.ú. Vlkovec.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 12th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemky parc. č. 1586/5 – trvalý travní porost – o celkové výměře 10484 m2, parc. č. 1680/1 – trvalý travní porost – o celkové výměře 8005 m2, parc. č. 1680/4 – ostatní plocha – o celkové výměře 281 m2 a parc.č. 1680/5 – ostatní plocha – o celkové výměře 2185 m2, zapsané na LV 578, okres České Budějovice, obec Čenkov u Bechyně, k.ú. Čenkov u Bechyně, a pozemky parc. č. 59/11 (orná půda) o výměře 3978 m2 a parc. č. 76/2 (trvalý travní porost) o výměře 175 m2 (dříve pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) – parc. č. 59/1), zapsané na LV 447, okres České Budějovice, obec Bečice a k.ú. Bečice,

a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na nemovitostech:

pozemky parc. č. 279/7 – orná půda – o celkové výměře 80 m2, parc. č. 279/9 – orná půda – o celkové výměře 1076 m2 a parc. č. 322/9 – ostatní plocha – o celkové výměře 203 m2 zapsaných na LV 251, okres Tábor, obec Hlavatce a k.ú. Vyhnanice.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 11th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

 

budova bez čp/če – zemědělská stavba – postavená na pozemku parc. č. st. 332 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 332 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 332m2, vše zapsané na LV 309, okres Tábor, obec Hlavatce a k.ú. Vyhnanice.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 11th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

 

budova č.p. 23 (rodinný dům) v části obce Bednárec, postavená na pozemku parc. č. st. 19, se všemi součástmi a

příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 19 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 907 m2, parc. č. 84 (ostatní plocha) o výměře 306 m2, parc. č. 85 (zahrada) o výměře 214 m2 a parc. č. 1431 (ostatní plocha) o výměře 282 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 115 pro okres Jindřichův Hradec, obec Bednárec a katastrální území Bednárec.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 10th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.p. 295 (rodinný dům) v části obce Šternberk, postavená na pozemku parc. č. 2695, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. 2695 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 272 m2 a parc. č. 2696 (zahrada) o výměře 86 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 40 pro okres Olomouc, obec Šternberk a katastrální území Šternberk.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 10th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.p. 3 (bydlení) v části obce Kopanina, postavená na pozemku parc. č. 140, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. 139 (zahrada) o výměře 2578 m2, parc. č. 140 (zastavená plocha a nádvoří) o výměře 283 m2 a parc. č. 142 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 447 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 79 pro okres Cheb, obec Nový Kostel a katastrální území Kopanina.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

 

Dražba druhé poloviny rodinného domu proběhne dne 14.11.2012 v 9.30 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 5039/08 na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 9th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.p. 3 (bydlení) v části obce Kopanina, postavená na pozemku parc. č. 140, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. 139 (zahrada) o výměře 2578 m2, parc. č. 140 (zastavená plocha a nádvoří) o výměře 283 m2 a parc. č. 142 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 447 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 79 pro okres Cheb, obec Nový Kostel a katastrální území Kopanina.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

 

Dražba druhé poloviny rodinného domu proběhne 14.11.2012 v 10.00 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 067EX 5123/08 na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 9th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova č.p. 289 (rodinný dům) v části obce Horní Podluží, postavená na pozemku parc. č. st. 421, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 421 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 115 m2, parc. č. 1537 (trvalý travní porost) o výměře 1133 m2 a parc. č. 1539/1 (trvalý travní porost) o výměře 887 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 157 pro okres Děčín, obec Horní Podluží a katastrální území Horní Podluží.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 8th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova Malešín, č.e. 7 – rod. rekr. – postavená na pozemku parc. č. 77/16 (pozemek cizího vlastníka) se všemi součástmi a příslušenstvím, budova zapsaná na LV 803, pro okres Benešov, obec Řehenice a k.ú. Malešín.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 8th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

pozemky parc. č. 2005 (lesní pozemek) o výměře 660 m2, parc. č. 2006 (ostatní plocha) o výměře 36 m2, parc. č. 2007 (lesní pozemek) o výměře 232 m2, parc. č. 3026 (orná půda) o výměře 4071 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 139 pro okres Znojmo, obec Slup a katastrální území Slup.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 5th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova čp/če (garáž), postavená na pozemku parc. č. st. 196/2, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 196/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 19 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 374 pro okres Rakovník, obec Panoší Újezd a katastrální území Panoší Újezd.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 5th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:

 

pozemek parc. č. 256 (orná půda) o celkové výměře 14002 m2, pozemek zapsaný na listu vlastnictví 1025 pro okres Litoměřice, obec Úštěk a katastrální území Habřina u Úštěku.

 

Shora uvedené nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 3rd, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

budova č.p. 50 (rodinný dům) v části obce Sobíňov, postavená na pozemku parc. č. st. 16/1, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 16/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1037 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 269 pro okres Havlíčkův Brod, obec Sobíňov a katastrální území Sobíňov.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 20th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na:
budova č.p. 86 v části obce Dolce – rod. dům – postavená na pozemku parc.č.st. 84 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc.č.st. 84 – zastavená plocha a nádvoří – o celkové výměře 638m2 a parc.č. 246/4 – zahrada – o celkové
výměře 1406m2, vše zapsané na listu vlastnictví 500, okres Plzeň-jih, obec Dolce a k.ú. Dolce
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 19th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:
budově č.p. 8 v části obce Příčovy – bydlení – postavení na pozemku parc.č.st. 18 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc.č.st. 18 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 262m2, parc.č. 16/3 – zahrada – o celkové výměře
368m2 a parc.č. 17 – zahrada – o celkové výměře 145m2, vše zapsané na listu vlastnictví 243, okres Příbram, obec
Příčovy a k.ú. Příčovy.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 13th, 2021 by České Reality

Pozemek parc.c. 2364/6 je pudorysne ve tvaru obdélníka, je rohový, vyrovnaný, situovaný na
rovinatém až mírne svažitém terénu. Okolní zástavbu tvorí hlavne rodinné domy, nedaleko je
frekventovaná ulice Vídenská (zvýšená hlucnost). Centrum Prahy je ve vzdálenosti 13 km, k nájezdu
na dálnice D1 je vzdálenost 4 km. Prístup na pozemek je možný pres vjezdovou bránu, oplocení je
provedeno kompletní. Inženýrské síte: prípojky z páterních rozvodu jsou provedeny, ukonceny
v zabudovaných skríních na hranici parcely (elektro, plyn, telekomunikace), vodovod je vytažen nad
terén a ukoncen kulovým ventilem (pro potenciální stavební úcely), prípojka kanalizace nebyla
vizuálne pod neudržovaným porostem zjištena.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 25th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemek parc. č. 2196/78 o výměře 2176 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/79 o výměře 616 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/80 o výměře 1162 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/81 o výměře 2635 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/82 o výměře 216 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/105 o výměře 1258 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/106 o výměře 392 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/107 o výměře 97 m2 (orná půda), vše zapsané na listu vlastnictví 4373 pro okres Frýdek-Místek, obec Jablunkov a katastrální území Jablunkov

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 21st, 2021 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemek parc. č. 570 o výměře 11881 m2 (orná půda), zapsán na  listu vlastnictví 23 pro okres Mladá Boleslav, obec Chotětov a katastrální území Chotětov.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 6th, 2021 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 7/24 k nemovitostem:

budova č.p. 49 (bydlení) v části obce Mimoň II na pozemku parc.č. 526, včetně všech součástí a příslušenství, pozemek parc.č. 526 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 151m2 a pozemek parc.č. 527 (zahrada) o výměře 641m2, kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 279, okres Česká Lípa, obec Mimoň a katastrální území Mimoň.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 15th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova č.p. 621 (bydlení) v části obce Rousínovec, postavená na pozemku parc. č. 1542, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. 1542 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 89 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 767 pro okres Vyškov, obec Rousínov a katastrální území Rousínov u Vyškova.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 15th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

stavba bez LV stojící na pozemku parc. č. St. 756 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 756 o výměře 162 m2 (zastavěna plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 193/8 o výměře 1131 m2 (zahrada), vše zapsané na listu vlastnictví 1109 pro okres Praha-západ, obec Statenice a katastrální území Statenice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 9th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/6 k nemovitostem:

pozemek parc. č. 120/3 o výměře 67 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 183/2 o výměře 91 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 184/2 o výměře 14841 m2 (trvalý travní porost), vše zapsané na listu vlastnictví 766 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Zadní Kopanina.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 8th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova Vranín č.p. 32 (výroba) stojící na pozemku parc. č. St. 7/1 se všemi součástmi a příslušenstvím, budova bez čp/če (garáž) stojící na pozemku parc. č. St. 7/2 se všemi součástmi a příslušenstvím, budova bez čp/če (výroba) stojící na pozemku parc. č. St. 87 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 7/1 o výměře 1380 m2(zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. St. 7/2 o výměře 9  m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. St. 87 o výměře 105 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 9/4 o výměře 1115 m2 (ostatní plocha), vše zapsané na listu vlastnictví 163 pro okres Třebíč, obec Moravské Budějovice a katastrální území Vranín.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 6th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemek parc. č. 2161/44 o výměře 552 m2 (ovocný sad), kdy povinný Jiří Vrtocha je vlastníkem, zapsáno na listu vlastnictví 1490 pro okres Karlovy Vary, obec Hroznětín a katastrální území Hroznětín.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 3rd, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 4/34 k nemovitostem:

budova Frýdlant č.p. 689 (bydlení) stojící na pozemku parc. č. 1354 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. 1354 o výměře 435 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 1355 o výměře 207 m2 (zahrada), vše zapsané na  listu vlastnictví 714 pro okres Liberec, obec Frýdlant a katastrální území Frýdlant.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 2nd, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova bez čp/če (jiná st.) stojící na pozemku parc. č. 4473/1 a parc. č. 4473/2 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. 4473/1 o výměře 272 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 4473/2 o výměře 72 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsané na listu vlastnictví 2636 pro okres Ústí nad Orlicí, obec Žamberk a katastrální území Žamberk.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 21st, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

pozemek parc. č. 127/3 (lesní pozemek) o celkové výměře 6643 m2, pozemek zapsaný na listu vlastnictví 344 pro okres Svitavy, obec Rozhraní a katastrální území Rozhraní.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 21st, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je nemovitost:

pozemek parc. č. 128/1 (lesní pozemek) o výměře 4689 m2, pozemek zapsaný na listu vlastnictví 880 pro okres Svitavy, obec Morašice a katastrální území Lažany u Litomyšle.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 20th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemek parc. č. 450/1 o výměře 3428 m2 (orná půda), pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 449/1 o výměře 349 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 75 pro okres Brno-venkov, obec Vratislávka a katastrální území Vratislávka.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 19th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 7/12 na nemovitosti:

 

pozemek parc. č. st. 25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 228 m2, pozemek zapsán na listu vlastnictví 40 pro okres Ústí nad Labem, obec Řehlovice a katastrální území Radejčín.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 13th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. St. 59 o výměře 10 m2, parc. č. 62 o výměře 207 m2, parc. č. 91/10 o výměře 1676 m2, parc. č. 115/14 o výměře 4523 m2, parc. č. 133/17 o výměře 2195 m2, parc. č. 270/4 o výměře 2848 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 98 pro okres Hradec Králové, obec Smidary a katastrální území Chotělice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 11th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova Suchdol nad Odrou č.p. 345 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. 1351 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. 1351 o výměře 369 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 1352 o výměře 1053 m2 (zahrada), vše zapsané na listu vlastnictví 511 pro okres Nový Jičín, obec Suchdol nad Odrou a katastrální území Suchdol nad Odrou.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 5th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova č.p. 52 v části obce Miloňovice (bydlení) postavená na pozemku parc. č. st. 94/6 se všemi součásti a příslušenstvím, budova bez č.p./č.e. v části obce Miloňovice (zemědělská stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 21/5 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 21/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 730 m2, parc. č. st. 94/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 71 m2, parc. č. st. 110 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 56 m2, parc. č. 33/5 (zahrada) o celkové výměře 4647 m2, parc. č. 33/13 (trvalý travní porost) o celkové výměře 361 m2 a parc. č. 37/52 (ostatní plocha) o celkové výměře 16 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 175 pro okres Strakonice, obec Miloňovice a katastrální území Miloňovice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 2nd, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

rozestavěná budova, stojící na pozemku parc. č. st. 1280, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. 3143/6 (trvalý travní porost) o výměře 463 m2 a parc. č. 3143/8 (trvalý travní porost) o výměře 68 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 1023 pro okres Vsetín, obec Valašská Bystřice a katastrální území Valašská Bystřice.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 1st, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

zemní sklep evid. č. 2, umístěný pod pozemky parc. č. 133/14 a parc. č. 133/8 a pozemek parc. č. 133/14 (ostatní plocha) o výměře 253 m2, pozemek zapsán na listu vlastnictví 104 pro okres Znojmo, obec Bantice a katastrální území Bantice.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.