Kategorie: Aukce nemovitostí

Červen 15th, 2020 by České Reality

a) spoluvlastnický podíl o velikosti 5/8 na pozemku parc.č. 1236/18 – lesní pozemek – o celkové výměře 13
m2 a parc.č. 1240/3 – trvalý travní porost – o celkové výměře 6210 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 163 pro
okres Děčín, obec Dobrná a katastrální území Dobrná
a
b) spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc.č. 900/20 – trvalý travní porost – o celkové výměře
57007 m2, parc.č. 951/3 – ostatní plocha – o celkové výměře 357 m2, parc.č. 951/4 – trvalý travní porost – o
celkové výměře 2085 m2, parc.č. 996/1 – trvalý travní porost – o celkové výměře 20155 m2, parc.č. 996/12 – trvalý
travní porost – o celkové výměře 417 m2, parc.č. 1000/1 – trvalý travní porost – o celkové výměře 24361 m2 a
parc.č. 1363/1 – ostatní plocha – o celkové výměře 31 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 245 pro okres Děčín,
obec Dobrná a katastrální území Dobrná.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 11th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti:
budova č.p. 82 v části obce Předměstí – bydlení – postavená na pozemku parc.č. 1683/1, se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemku parc.č. 1683/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 210 m2, vše zapsané na
listu vlastnictví 132 pro okres Opava, obec Opava a katastrální území Opava – Předměstí.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 8th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova Klažary č.e. 504 (rod. rekr) stojící na pozemku parc. č. St. 72 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 72 o výměře 647 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 1812/2 o výměře 399 m2 (zahrada), kdy povinní jsou vlastníky, vše zapsané na listu vlastnictví 49 pro okres České Budějovice, obec Kamenná a katastrální území Kamenná u Trhových Svinů.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 12th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:

pozemcích ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1186 o výměře 4280 m2, parc. č. 1727 o výměře 2536 m2, parc. č. 1729 o výměře 3543 m2, parc. č. 2033 o výměře 531 m2, parc. č. 2036 o výměře 2464 m2, parc. č. 2037 o výměře 2644 m2, parc. č. 2040 o výměře 515 m2, parc. č. 2106 o výměře 3021 m2, parc. č. 2107 o výměře 252 m2, parc. č. 2257 o výměře 2543 m2 a parc. č. 2258 o výměře 154 m2, kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 420 pro okres Třebíč, obec Želetava a katastrální území Želetava.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 12th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemky parc.č. 5228/1 – zahrada – o celkové výměře 1453 m2,  parc.č. 5228/2 – ostatní plocha – o celkové výměře 25 m2 a pozemky  nacházející se v katastrálním území Znojmo, vše zapsané na  listu vlastnictví 11174 pro okres Znojmo, obec Znojmo a katastrální území Znojmo město.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 11th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova č.p. 35 v části obce Velvary – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st. 292 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemku parc.č.st. 292 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 234 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví č. 1097 pro okres Kladno, obec Velvary a katastrální území Velvary.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 8th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 4/15 na nemovitostech:
pozemek parc. č. 2762 (orná půda) o výměře 15348 m2, parc. č. 2901 (orná půda) o výměře 6170 m2 a pozemek ve
zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 2148 o výměře 3343 m2, kdy vše je
zaspáno na listu vlastnictví č. 1524 pro okres Zlín, obec Tlumačov a katastrální území Tlumačov na Moravě.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 7th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

bytová jednotka č. 267/4 o výměře 161,1 m2 v bytovém domě Řitka č.p. 267 (LV 763) stojícím na pozemku parc. č. St. 574 a parc. č. St. 575 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 1611/11067 na společných částech domu č.p. 267 a na pozemcích parc. č. St. 574, parc. č. St. 575, parc. č. 212/155, byt zapsaný na listu vlastnictví 773 pro okres Praha-západ, obec Řitka a katastrální území Řitka, podíl zapsaný na listu vlastnictví 763 pro okres Praha-západ, obec Řitka a katastrální území Řitka, a pozemek parc. č. 212/161 o výměře 39 m2 (orná půda), pozemek zapsaný na listu vlastnictví 774 pro okres Praha-západ, obec Řitka a katastrální území Řitka.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 7th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemky parc.č. 3342/25 – orná půda – o celkové výměře 207m2, parc.č. 3650/156 – orná půda – o celkové
výměře 7320m2, parc.č. 3650/184 – ostatní plocha – o celkové výměře 156m2 a parc.č. 4232/19 – vodní plocha – o
celkové výměře 316m2, vše zapsané na listu vlastnictví 1360, okres Jindřichův Hradec, obec Lomnice nad
Lužnicí a k.ú. Lomnice nad Lužnicí

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 6th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemek parc.č. 598/2 – zahrada – o celkové výměře 1164 m2, včetně zahrádkářské chatky nezapsané v katastru
nemovitostí, na tomto pozemku postavené, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek zapsán na listu
vlastnictví 13 pro okres Liberec, obec Liberec a katastrální území Krásná Studánka

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 24th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova č.p. 17 v části obce Křičov – bydlení – postavená na pozemku parc.č. St. 45 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 45 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 585 m2, parc.č. 23/2 – zahrada – o celkové výměře 161 m2 a parc.č. 24 – zahrada – o celkové výměře 21 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 15 pro okres Hradec Králové, obec Smidary a katastrální území Křičov

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 17th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemky ve zjednodušené evidenci – Parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 45 o výměře 8444 m2, parc. č. 68 o výměře 135 m2, parc. č. 74/2 o výměře 2161 m2, parc. č. 74/4 o výměře 526 m2, parc. č. 90/1 o výměře 4137 m2, parc. č. 98 o výměře 709 m2, parc. č. 99/1 o výměře 766 m2, parc. č. 102 o výměře 176 m2, parc. č. 103 o výměře 165 m2, parc. č. 104 o výměře 338 m2, parc. č. 105 o výměře 234 m2, parc. č. 106 o výměře 223 m2, parc. č. 580 o výměře 12330 m2, parc. č. 581 o výměře 11222 m2, parc. č. 582/1 díl 1 o výměře 7600 m2, parc. č. 582/2 o výměře 4514 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 641 pro okres Litoměřice, obec Polepy a katastrální území Hrušovany.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 7th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitosti:

budova č.p. 840 v části obce Rudná – rod.dům – postavená na pozemku parc.č.St. 293 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 293 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 283 m2 a parc.č. 253/21 – zahrada – o celkové výměře 213 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví 130 pro okres Praha – západ, obec Rudná a katastrální území Hořelice

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 26th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

bytová jednotka č.p./č.j. 5195/24, v budově bytového domu č.p. 5194, 5195, 5196 (LV 4710), stojícího na pozemku parc.č. 6125/95, 6125/96, 6125/97, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 762/38481 na společných částech domu a pozemcích, byt zapsán na listu vlastnictví č. 11456, pro okres Chomutov, obec Chomutov a katastrální území Chomutov I.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 21st, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitosti:
pozemky parc.č. 129 – orná půda – o celkové výměře 22317 m2, parc.č. 131 – trvalý travní porost – o celkové
výměře 2626 m2, parc.č. 172/9 – trvalý travní porost – o celkové výměře 6555 m2, parc.č. 525/10 – orná půda – o
celkové výměře 138 m2, parc.č. 525/12 – orná půda – o celkové výměře 529 m2, parc.č. 525/13 – orná půda – o
celkové výměře 4080 m2, parc.č. 538/1 – ostatní plocha – o celkové výměře 103 m2, parc.č. 538/2 – ostatní plocha
– o celkové výměře 159 m2, parc. č. 572/9 – orná půda – o celkové výměře 1488 m2, parc.č. 572/12 – orná půda –
o celkové výměře 140 m2, parc.č. 583 – orná půda – o celkové výměře 953 m2, parc.č. 584 – orná půda – o celkové
výměře 2320 m2, parc.č. 588 – orná půda – o celkové výměře 1277 m2, parc.č. 589 – orná půda – o celkové výměře
180 m2, parc.č. 590 – orná půda – o celkové výměře 6995 m2, parc.č. 593 – orná půda – o celkové výměře 5233
m2, parc.č. 594 – orná půda – o celkové výměře 5791 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 192 pro okres
Litoměřice, obec Velemín, a katastrální území Dobkovičky.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 20th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova č.p. 31 v části obce Horní Žďár – rod. dům – postavená na pozemku parc.č.st. 30/2 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc.č.st. 30/2 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 551 m2, parc.č. 144/2 – ostatní plocha – o celkové výměře 248 m2, parc.č. 144/4 – ostatní plocha – o celkové výměře 74 m2 a parc.č. 144/5 – zahrada – o celkové výměře 206 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví č. 5033 pro okres Jindřichův Hradec, obec Jindřichův Hradec a katastrální území Horní Žďár u Jindřichova Hradce.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 20th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:
pozemku parc.č. 497/72 – orná půda – o celkové výměře 10829 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 176 pro okres
Louny, obec Jimlín a katastrální území Jimlín.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 19th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova č.p. 93 v části obce Dolní Povelice – rodinný dům – postavený na pozemku parc.č.st 127 (pozemek cizího vlastníka), se všemi součástmi a příslušenstvím, budova zapsaná na listu vlastnictví 84, okres Bruntál, obec Bohušov a k.ú. Dolní Povelice.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 19th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
stavba bez čp/če postavená na pozemku parc.č. St. 215/2 – jiná stavba – se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemku parc.č. St. 215/2 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 831 m2, vše zapsané na listu
vlastnictví 447 pro okres Ostrava – město, obec Vratimov a katastrální území Horní Datyně
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 18th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
bytová jednotka č.p./č.j. 647/11, v budově bytového domu č.p. 647 (LV 1332), stojícího na pozemku parc.č. St.
911, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 532/9685 na společných částech domu a pozemích, byt zapsán na
listu vlastnictví 4318 pro okres Sokolov, obec Horní Slavkov a katastrální území Horní Slavkov.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 18th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.p. 92 v části obce Kašperské Hory – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st. 127/1 se všemi součástmi
a příslušenstvím a pozemky parc.č.st. 127/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 289m2 a parc.č. 2356
– ostatní plocha – o celkové výměře 105m2, vše zapsané na listu vlastnictví 781, okres Klatovy, obec Kašperské
Hory a k.ú. Kašperské Hory.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 17th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na:
pozemcích ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 920 o výměře 6183 m2,
parc. č. 921 o výměře 3108 m2, parc. č. 924 o výměře 13423 m2, parc. č. 926 o výměře 3402 m2, parc. č. 927 o
výměře 3705 m2, parc. č. 940 o výměře 3277 m2, parc. č. 953 o výměře 2633 m2 a parc. č. 954 o výměře 2913 m2,
zapsaných na listu vlastnictví č. 255 pro okres Strakonice, obec Čestice a katastrální území Čestice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 17th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:
budově bez č.p./č.e. – zemědělská stavba – postavená na pozemku parc.č. 142/3 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků prac.č. 139/2 – ostatní plocha – o celkové výměře 5 m2, parc.č. 142/3 – zastavěná plocha
a nádvoří – o celkové výměře 99 m2, parc.č. 430/22 – ostatní plocha – o celkové výměře 87 m2, parc.č. 430/24 –
ostatní plocha – o celkové výměře 149 m2, parc.č. 1269/47 – orná půda – o celkové výměře 628 m2, parc.č.
1281/28 – orná půda – o celkové výměře 9232 m2, parc.č. 1281/47 – orná půda – o celkové výměře 2867 m2,
parc.č. 1281/52 – orná půda – o celkové výměře 5630 m2, parc.č. 1281/55 – orná půda – o celkové výměře 3735
m2, parc.č. 1284/11 – ostatní plocha – o celkové výměře 28 m2, parc.č. 1286/4 – vodní plocha – o celkové výměře
338 m2, parc.č. 1287/1 – trvalý travní porost – o celkové výměře 3702 m2, parc.č. 1288/8 – orná půda – o celkové
výměře 1814 m2, parc.č. 1288/14 – orná půda – o celkové výměře 3851 m2, parc.č. 1288/17 – orná půda – o
celkové výměře – 4226 m2, parc.č. 1288/23 – orná půda – o celkové výměře 17010 m2 a parc.č. 1292/5 – ostatní
plocha – o celkové výměře 92 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 529 pro okres Beroun, obec Zaječov a
katastrální území Zaječov

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 16th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.p. 136 v části obce Osek – rod.dům – postavená na pozemku parc.č.St. 73 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemku parc.č.St. 73 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 133 m2, vše zapsané na
listu vlastnictví č. 106 pro okres Rokycany, obec Osek a katastrální území Osek u Rokycan.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 16th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
bytová jednotka č.p./č.j. 1241/7, v budově bytového domu č.p. 1240, 1241, 1242, 1243 (LV 5148), stojícího na
pozemku parc.č. 1997, 1998, 1999, 2000, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 530/27135 na společných
částech domu a pozemcích, byt zapsán na listu vlastnictví č. 6228 pro okres Chomutov, obec Kadaň a k.ú. Kadaň.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 15th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.p. 155 v části obce Předměřice nad Jizerou – bydlení – postavená na pozemku parc.č.St. 166 se všemi
součástmi a příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 166 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 201 m2 a
parc.č. 70/9 – zahrada – o celkové výměře 218 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 8 pro okres Mladá Boleslav,
obec Předměřice nad Jizerou a katastrální území Předměřice nad Jizerou
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 15th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na nemovitosti:
budova č.p.51 v části obce Všemily – bydlení – postavená na pozemku parc.č.St. 48 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 48 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 212 m2, parc.č. 121/1 –
trvalý travní porost – o celkové výměře 1018 m2 a parc.č. 121/2 – zahrada – o celkové výměře 572 m2, vše zapsané
na listu vlastnictví 233 pro okres Děčín, obec Jetřichovice a katastrální území Všemily
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 14th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na nemovitosti:
pozemku parc.č. 1106/13 – ostatní plocha – o celkové výměře 39 m2, parc.č. 1109/17 – orná půda – o celkové
výměře 3205 m2, parc.č. 1110/11 – ostatní plocha – o celkové výměře 321 m2 a parc.č. 1125/2 – orná půda o
celkové výměře 782 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 314 pro okres Kroměříž, obec Bystřice pod Hostýnem a
katastrální území Rachlov u Bystřice pod Hostýnem.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 14th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.p. 38 v části obce Němčice – bydlení – postavená na pozemku parc.č.St 41 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.St.41 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 321 m2 a prac.č. 578/2 –
ostatní plocha – o celkové výměře 36 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 91 pro okres Klatovy, obec Předslav
a katastrální území Němčice u Klatov

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 13th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.p.40 v části obce Počerady – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st. 62 (pozemek jiného vlastníka
zapsán na LV: 60) se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemků parc.č. 48/15 – zahrada – o celkové výměře 65
m2, parc.č. 48/17 – trvalý travní porost – o celkové výměře 404 m2 a parc.č. 48/29 – zahrada – o celkové výměře
256 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 105 pro okres Louny, obec Výškov a katastrální území Počerady.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 13th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.e.150 v části obce Ptice – rodinná rekreace – postavená na pozemku parc.č.st. 324 (pozemek jiného
vlastníka) se všemi součástmi a příslušenstvím, budova zapsaná na listu vlastnictví 376, okres Praha-západ, obec
Ptice a k.ú. Ptice

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 12th, 2020 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
budova č.e. 186 (jiná st.) v části obce Družec na pozemku parc. č. St. 503, včetně všech součástí a příslušenství, a
dále na pozemcích parc. č. St. 503 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 50 m2 a parc. č. 841/8 (zahrada) o
výměře 331 m2, kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 527 pro okres Kladno, obec Družec a katastrální území
Družec

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 1st, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova bez čp/če (garáž) stojící na pozemku parc. č. St. 575 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 575 o výměře 24 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), kdy povinná Štěpánka Karafiátová, nar. 20.7.1970, je vlastníkem, vše zapsané na  listu vlastnictví 1128 pro okres Pardubice, obec Dašice a katastrální území Dašice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 31st, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemek parc.č. 185/28 – ostatní plocha – o celkové výměře 139 m2, pozemek parc.č. 235/8 – trvalý travní porost – o
celkové výměře 3470 m2 a pozemek parc.č. 270/4 – trvalý travní porost – o celkové výměře 3624 m2, vše zapsané na
listu vlastnictví 258, okres Klatovy, obec Újezd u Plánice a k.ú. Újezd u Plánice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 31st, 2020 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.e. 5 v části obce Újezd u Plánice – rodinná rekreace – postavená na pozemku parc.č.st. 64/1 se všemi součástmi
a příslušenstvím a pozemek parc.č.st. 64/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 246 m2, vše zapsané na listu
vlastnictví 258, okres Klatovy, obec Újezd u Plánice a k.ú. Újezd u Plánice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 22nd, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na nemovitostech:

budova č.p. 166 (bydlení) v části obce Ruzyně, postavená na pozemku parc. č. 979, se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemky parc. č. 979 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 268 m2 a parc. č. 980 (zahrada),
vše zapsané na listu vlastnictví 617 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Ruzyně.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 22nd, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova č.p. 71 (bydlení) v části obce Mirotice, postavená na pozemku parc. č. st. 109/1, se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 109/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 362 m2, vše zapsané
na listu vlastnictví 32 pro okres Písek, obec Mirotice a katastrální území Mirotice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 21st, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.e. 118 (rodinná rekreace) v části obce Ondřejov, postavená na pozemku parc. č. st. 416 (pozemek cizího
vlastníka), se všemi součástmi a příslušenstvím, budova zapsaná na listu vlastnictví 872 pro okres Praha – východ,
obec Ondřejov a katastrální území Ondřejov u Prahy.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 21st, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova č.p. 54 v obci Podhradí – rodinný dům, postavená na pozemku parc. č. st. 79/2 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 79/2 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 315 m2 a parc. č. 83/2
– trvalý travní porost o celkové výměře 205 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 145 pro okres Cheb, obec Podhradí
a katastrální území Podhradí u Aše.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.