Kategorie: Aukce nemovitostí

Červen 14th, 2024 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova Úsuší č.p. 12 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. St. 13 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 13 o výměře 211 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsané na listu vlastnictví 17 pro okres Brno-venkov, obec Úsuší a katastrální území Úsuší.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 13th, 2024 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

bytová jednotka č. 202/6 o výměře 82,20 m2 v bytovém domě Křešice č.p. 202 (LV 742) stojícím na pozemku parc. č. St. 264 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 822/4537 na společných částech domu č.p. 202 a pozemku parc. č. St. 264, byt zapsaný na  listu vlastnictví 1002 pro okres Litoměřice, obec Křešice a katastrální území Křešice u Litoměřic, podíl zapsaný na  listu vlastnictví 742 pro okres Litoměřice, obec Křešice a katastrální území Křešice u Litoměřic.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 13th, 2024 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

budova Pikovice č.e. 1655 (rod. rekr) stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. St. 2552 (LV 991) a parc. č. 772/95 (LV 547) se všemi součástmi a příslušenstvím, vše zapsané na listu vlastnictví 3258 pro okres Praha-západ, obec Hradištko a katastrální území Hradištko pod Medníkem.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 4th, 2024 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

bytová jednotka č. 651/4 o výměře 55,72 m2 v rodinném domě Lobeček č.p. 651 (LV 4881) stojící na pozemku parc. č. St. 732 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 56/808 na společných částech domu č.p. 651 a na pozemku parc. č. St. 732, byt zapsaný na listu vlastnictví 5278 pro okres Mělník, obec Kralupy nad Vltavou a katastrální území Lobeček, podíl zapsaný na listu vlastnictví 4881 pro okres Mělník, obec Kralupy nad Vltavou a katastrální území Lobeček

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 3rd, 2024 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova rozestav. stojící na pozemku parc. č. St. 357 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 357 o výměře 208 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsáno na listu vlastnictví 563 pro okres Přerov, obec Kokory a katastrální území Kokory.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 16th, 2024 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

pozemek parc. č. 1952/3 o výměře 2500 m2 (orná půda),  vše zapsané na listu vlastnictví 1822 pro okres Karviná, obec Havířov a katastrální území Dolní Suchá.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 12th, 2024 by České Reality

III. Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 1210/23 – o celkové výměře
2675 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 652 pro okres Jičín, obec Lužany a katastrální území Lužany u Jičína.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 11th, 2024 by České Reality

III. Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemky parc.č. 265/8 – orná půda – o celkové výměře 5208 m2 a prac.č. 457/5 – orná půda – o celkové výměře –
8859 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 453 pro okres Jičín, obec Markvartice a katastrální území Rakov u
Markvartic.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 11th, 2024 by České Reality

III. Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemek parc.č. 359 – zahrada – o celkové výměře 2015 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 510 pro okres
Náchod, obec Provodov – Šonov a katastrální území Provodov.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 10th, 2024 by České Reality

III. Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 566/1 – o celkové výměře
1550 m2, parc.č. 566/2 – o celkové výměře 752 m2, parc.č. 944/31 – o celkové výměře 1705 m2, parc.č. 951/6 – o
celkové výměře 378 m2, parc.č. 951/8 – o celkové výměře 309 m2, parc.č. 953/6 – o celkové výměře 1942 m2,
parc.č. 953/8 – o celkové výměře 2129 m2, parc.č. 953/15 – o celkové výměře 1223 m2, parc.č. 955/5 – o celkové
výměře 439 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)
parc.č. 520/18 – o celkové výměře 6113 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 561 pro okres Jičín, obec Dětenice a
katastrální území Dětenice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 10th, 2024 by České Reality

III. Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemek parc.č. 444/4 – orná půda – o celkové výměře 3597 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 946 pro okres
Jičín, obec Železnice a katastrální území Železnice.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 9th, 2024 by České Reality

III. Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.p. 673 v části obce Podklášteří – bydlení – postavená na pozemku parc.č. St. 1017 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 1017 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 134 m2 a parc.č.
103/14 – orná půda – o celkové výměře 558 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 1811 pro okres Třebíč, obec
Třebíč a katastrální území Podklášteří.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 9th, 2024 by České Reality

II. Předmětem dražby jsou:
Pozemek parc.č. 598 – orná půda – o celkové výměře 5648 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 163 pro okres Příbram,
obec Křepenice a katastrální území Křepenice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 7th, 2024 by České Reality

II. Předmětem dražby jsou :
bytová jednotka č.p./č.j. 1356/115, v budově bytového domu č.p. 1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1355, 1356, 1357, 1361,
1362, 1363, 1364 (LV 5215), stojící na pozemku parc.č. 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496,
6497, 6498, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 544/127061 na společných částech domu a pozemcích, byt zapsán na
listu vlastnictví 11541, pro okres Most, obec Most a katastrální území Most II.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 7th, 2024 by České Reality

II. Předmětem dražby jsou:
budova č.p. 434 v části obce Židenice – bydlení – postavená na pozemku parc.č. 1838, se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemku parc.č. 1838 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 373 m2, vše zapsané na listu
vlastnictví 1900 pro okres Brno-město, obec Brno a katastrální území Židenice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 6th, 2024 by České Reality

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 5/6 na nemovitosti:
a) bytové jednotce čp./č. jednotky 895/14 o výměře 75,74 m2 v domě č.p. 894, 895, 896, 897, 898 v části obce Ruzyně
na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 1645, parc. č. 1648, parc. č. 1652, parc. č. 1653/1, parc. č. 1653/2 se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 77/4166 vzhledem k celku na společných částech uvedeného bytového domu
č.p. 894, 895, 896, 897, 898, kdy bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 1829 pro okres Hlavní město Praha,
obec Praha a katastrální území Ruzyně, bytový dům je zapsán na listu vlastnictví č. 1586 pro okres Hlavní město Praha,
obec Praha a katastrální území Ruzyně,
b) jiném nebytovém prostoru čp./č. jednotky 895/908 o výměře 15,21 m2 v domě č.p. 894, 895, 896, 897, 898 v části
obce Ruzyně na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 1645, parc. č. 1648, parc. č. 1652, parc. č. 1653/1, parc. č. 1653/2 se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 15/4166 vzhledem k celku na společných částech uvedeného bytového domu
č.p. 894, 895, 896, 897, 898, kdy jiný nebytový prostor je zapsán na listu vlastnictví č. 1829 pro okres Hlavní město
Praha, obec Praha a katastrální území Ruzyně, bytový dům je zapsán na listu vlastnictví č. 1586 pro okres Hlavní město
Praha, obec Praha a katastrální území Ruzyně.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 6th, 2024 by České Reality

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
budova č.p. 7 v části obce Chodouň – jiná st. – postavená na pozemku parc.č.st. 47 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemků parc.č.st. 47 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 198 m2, parc.č.st. 242 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 59 m2, parc.č. 15/2 – zahrada – o celkové výměře 151 m2 a parc.č. 15/4 – zahrada – o celkové
výměře 39 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 42, okres Beroun, obec Chodouň a k.ú. Chodouň.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 5th, 2024 by České Reality

II. Předmětem dražby jsou :
budova č.p. 557 (rod. dům) v části obce Újezd, na pozemku parc. č. 6/41, včetně všech součástí a příslušenství, a dále
pozemků parc. č. 6/17 (orná půda) o výměře 1145 m2 a parc. č. 6/41 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2, vše
zapsané na listu vlastnictví č. 889 pro okres Plzeň-město, obec Plzeň a katastrální území Újezd.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 5th, 2024 by České Reality

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
budova č.p. 460 v části obce Kokonín – rod. dům – postavená na pozemku parc.č. St. 497 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 497 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 510 m2, parc.č. 401/40 –
zahrada – o celkové výměře 766 m2 a parc.č. 401/41 – zahrada – o celkové výměře 98 m2, vše zapsané na listu vlastnictví
170 pro okres Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou a katastrální území Kokonín.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 4th, 2024 by České Reality

II. Předmětem dražby jsou nemovitosti:
bytová jednotka č.p./č.j. 160/1, v budově bytového domu č.p. 160 (LV 1185), stojícího na pozemku parc.č. St. 166, včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 1887/10000 na společných částech domu a pozemku, byt zapsán na listu vlastnictví č.
1201 pro okres Plzeň-jih, obec Chlumčany a katastrální území Chlumčany u Přeštic.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 4th, 2024 by České Reality

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na nemovitosti:
pozemku parc.č.St. 2551 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 25m2, parc.č.St. 2552 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 25 m2, parc.č.St. 2553 – o celkové výměře 25m2, parc.č.St. 2595 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 26 m2 a parc.č. 394/2 – ostatní plocha – o celkové výměře 1303 m2, vše zapsané na listu
vlastnictví č. 2520, okres Semily, obec Lomnice nad Popelkou a katastrální území Lomnice nad Popelkou.
V průběhu řízení došlo ke změně výměr obnovou operátu a to tak, že z pozemku parc.č. 394/2 byl vyčleněn
pozemek parc.č.St. 2595. Tato změna nemá vliv na cenu nemovitosti.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 3rd, 2024 by České Reality

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
budova č.p. 80 v části obce Lužec nad Vltavou – bydlení – postavená na pozemku parc.č.St. 86 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 86 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 137 m2 a parc.č. 12/39 – zahrada
– o celkové výměře 85 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 395 pro okres Mělník, obec Lužec nad Vltavou a katastrální
území Lužec nad Vltavou.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Březen 3rd, 2024 by České Reality

II. Předmětem dražby jsou:
pozemek parc.č. 703/50 – zahrada – o celkové výměře 400 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 323 pro okres Most, obec
Bečov a katastrální území Bečov u Mostu.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 29th, 2024 by České Reality

II. Předmětem dražby jsou:
budova č.p. 130 v části obce Břest – rod. dům – postavená na pozemku parc.č. St. 191 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 191 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 434 m2 a parc.č. 86 – zahrada –
o celkové výměře 179 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 742 pro okres Kroměříž, obec Břest a katastrální území Břest.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 19th, 2024 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemek parc.č. 2324/2 – lesní pozemek – o celkové výměře 1051 m2 a pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 2257 – o celkové výměře 5427 m2 a parc.č. 2324 – o celkové výměře 3100 m2,
vše zapsané na listu vlastnictví 362 pro okres Semily, obec Poniklá a katastrální území Poniklá.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 18th, 2024 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na nemovitosti:
pozemku parc.č. 2266 – trvalý travní porost – o celkové výměře 460 m2, parc.č. 2267 – ostatní plocha – o celkové výměře
3432 m2, parc.č. 2268/1 – trvalý travní porost – o celkové výměře 1952 m2, parc.č. 2268/2 – lesní pozemek – o celkové
výměře 400 m2, parc.č. 2268/3 – trvalý travní porost – o celkové výměře 240 m2, parc.č. 2269/1 – trvalý travní porost – o
celkové výměře 349 m2, parc.č. 2272 – trvalý travní porost – o celkové výměře 194 m2, parc.č. 2274/1 – trvalý travní
porost – o celkové výměře 737 m2, parc.č. 2274/3 – trvalý travní porost – o celkové výměře 147 m2, parc.č. 2275/1 – lesní
pozemek – o celkové výměře 3573 m2, parc.č. 2275/7 – lesní pozemek – o celkové výměře 360 m2, parc.č. 2277 – trvalý
travní porost – 147 m2, parc.č. 2279 – ostatní plocha – o celkové výměře 327 m2, parc.č. 2325 – lesní pozemek – o
celkové výměře 1549 m2, parc.č. 2326 – lesní pozemek – o celkové výměře 295 m2, parc.č. 2327 – lesní pozemek – o
celkové výměře 7180 m2, parc.č. 2328/3 – lesní pozemek – o celkové výměře 2165 m2, parc.č. 2330 – lesní pozemek – o
celkové výměře 223 m2, parc.č. 2331 – lesní pozemek – o celkové výměře 3856 m2, parc.č. 2793 – ostatní plocha – o
celkové výměře 302 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 2275/1 – o
celkové výměře 484 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 474 pro okres Semily, obec Poniklá a katastrální území Poniklá.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 11th, 2024 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

budova Křimov č.p. 31 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. St. 47/1 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 47/1 o výměře 374 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku parc. č. St. 47/2 o výměře 10 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. St. 50/3 o výměře 41 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), kdy vše zapsané na listu vlastnictví 31 pro okres Chomutov, obec Křimov a katastrální území Křimov.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 30th, 2023 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova Oldřiš č.p. 37 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. St. 34 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 34 o výměře 411 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 34/10 o výměře 159 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 34/11 o výměře 188 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 65 o výměře 126 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 66/3 o výměře 1113 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 571/3 o výměře 496 m2 (orná půda), vše zapsané na listu vlastnictví 359 pro okres Jindřichův Hradec, obec Blažejov a katastrální území Oldřiš u Blažejova.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 29th, 2023 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemek parc. č. 2196/78 o výměře 2176 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/79 o výměře 616 m2 (orná půda),
pozemek parc. č. 2196/80 o výměře 1162 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/81 o výměře 2635 m2 (orná
půda), pozemek parc. č. 2196/82 o výměře 216 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/105 o výměře 1258 m2
(orná půda), pozemek parc. č. 2196/106 o výměře 392 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 2196/107 o výměře 97 m2
(orná půda), vše zapsané na listu vlastnictví 4373 pro okres Frýdek-Místek, obec Jablunkov a katastrální území
Jablunkov
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 22nd, 2023 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na nemovitosti:
pozemky parc.č.St. 2444 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 16 m2, parc.č.St. 2445 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 15 m2, parc.č.St. 2446 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 16 m2, parc.č.St.
2447 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 16 m2, parc.č.St. 2448 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové
výměře 17 m2, parc.č.St. 2449 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 17 m2, parc.č. 1285/3 – zahrada – o
celkové výměře 4805 m2 a parc.č. 1320/1 – orná půda – o celkové výměře 7079 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 1246
pro okres Písek, obec Milevsko a katastrální území Milevsko.
Na pozemcích parc.č.St. 2444, parc.č.St. 2445, parc.č.St. 2446, parc.č.St. 2447, parc.č.St. 2448 a parc.č.St. 2449 se
nacházejí stavby jiných vlastníků.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 21st, 2023 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
bytová jednotka č.p./č.j. 676/107, v budově bytového domu č.p. 676, 677, 678, 679, 680 (LV 5231), stojícího na pozemku
parc.č. 1078/16, 1078/17, 1078/18, 1078/19, 1078/20, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5333/513400 na
společných částech domu a pozemků, byt zaspán na listu vlastnictví 5920 pro okres Vyškov, obec Vyškov a katastrální
území Vyškov.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 21st, 2023 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitosti:
budova č.p. 43 v části obce Sádek – bydlení – postavená na pozemku parc.č.St. 79 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemků parc.č.St. 79 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 429 m2 a parc.č. 1249/2 – trvalý travní porost – o
celkové výměře 1000 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 139 pro okres Svitavy, obec Sádek a katastrální území Sádek u
Poličky.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 20th, 2023 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 2/4 na nemovitosti:
budova č.p. 117 v části obce Dolní Bučice – bydlení – postavená na pozemku parc.č.St. 160 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 160 – zastavěná plocha a nádvoří – ocelkové výměře 296 m2, parc.č. 479/6 – trvalý
travní porost – o celkové výměře 59 m2 a parc.č. 480/6 – zahrada – o celkové výměře 279 m2, vše zapsané na listu
vlastnictví 942 pro okres Kutná Hora, obec Vrdy a katastrální území Dolní Bučice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 20th, 2023 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
bytová jednotka č.p./č.j. 207/2, v budově bytového domu č.p. 207 ( LV č. 6672), stojícího na pozemku parc.č. 807/2,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5620/139046 na společných částech domu a pozemku, byt zapsán na listu
vlastnictví 7792 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Břevnov.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 19th, 2023 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na nemovitosti:
budova č.p. 46 v části obce Všesulov – bydlení – postavená na pozemku parc.č. 143 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemků parc.č. 143 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 896 m2, parc.č. 144 – zahrada – o celkové výměře
1233 m2 a prac.č. 218 – zahrada – o celkové výměře 2269 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 45 pro okres Rakovník,
obec Všesulov a katastrální území Všesulov.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 19th, 2023 by České Reality

Předmětem dražby jsou:
budova bez čp/če – garáž – postavená na pozemku parc.č. 42 (pozemek jiného vlastníka zapsán na LV č. 1) se všemi
součástmi a příslušenstvím, budova zapsaná na listu vlastnictví 879 pro okres Liberec, obec Český Dub a katastrální
území Český Dub.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 18th, 2023 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitosti:
budova č.p. 55 – bydlení – v části obce Lysolaje, postavená na pozemku parc.č. 271 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc.č. 271 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 264m2 a parc.č. 272 – zahrada – o celkové výměře
320m2, vše zapsané na listu vlastnictví 38, okres Hlavní město Praha, obec Praha a k.ú. Lysolaje.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 18th, 2023 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti:
budova č.p. 82 v části obce Předměstí – bydlení – postavená na pozemku parc.č. 1683/1, se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemku parc.č. 1683/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 210 m2, vše zapsané na listu
vlastnictví 132 pro okres Opava, obec Opava a katastrální území Opava – Předměstí.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 17th, 2023 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na:
pozemky parc.č. 847/2 – trvalý travní porost – o celkové výměře 3459m2, parc.č. 847/8 – trvalý travní porost – o celkové
výměře 79m2 a parc.č. 1000/2 – lesní pozemek – o celkové výměře 600m2, vše zapsané na listu vlastnictví 3424, okres
Karviná, obec Český Těšín a k.ú. Dolní Žukov.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.