Pátek, 08 Únor 2013 12:34 – Dražba dne 21.3.2013 v 16:00 hod. …

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
budova č.p. 7 v části obce Chodouň – jiná st. – postavená na pozemku parc.č.st. 47 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemků parc.č.st. 47 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 198 m2, parc.č.st. 242 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 59 m2, parc.č. 15/2 – zahrada – o celkové výměře 151 m2 a parc.č. 15/4 – zahrada – o celkové
výměře 39 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 42, okres Beroun, obec Chodouň a k.ú. Chodouň.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 08 Únor 2013 12:34 – Dražba dne 21.3.2013 v 16:00 hod. …

Březen 6th, 2024 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.