Středa, 30 Leden 2013 17:46 – 19.3.2013 v 13:00 hod. – rod. …

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova Oldřiš č.p. 37 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. St. 34 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 34 o výměře 411 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 34/10 o výměře 159 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 34/11 o výměře 188 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 65 o výměře 126 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 66/3 o výměře 1113 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 571/3 o výměře 496 m2 (orná půda), vše zapsané na listu vlastnictví 359 pro okres Jindřichův Hradec, obec Blažejov a katastrální území Oldřiš u Blažejova.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Středa, 30 Leden 2013 17:46 – 19.3.2013 v 13:00 hod. – rod. …

Prosinec 30th, 2023 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.