Pátek, 01 Únor 2013 14:48 – Dražba dne 21.3.2013 v 9:00 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na nemovitosti:
pozemku parc.č. 2266 – trvalý travní porost – o celkové výměře 460 m2, parc.č. 2267 – ostatní plocha – o celkové výměře
3432 m2, parc.č. 2268/1 – trvalý travní porost – o celkové výměře 1952 m2, parc.č. 2268/2 – lesní pozemek – o celkové
výměře 400 m2, parc.č. 2268/3 – trvalý travní porost – o celkové výměře 240 m2, parc.č. 2269/1 – trvalý travní porost – o
celkové výměře 349 m2, parc.č. 2272 – trvalý travní porost – o celkové výměře 194 m2, parc.č. 2274/1 – trvalý travní
porost – o celkové výměře 737 m2, parc.č. 2274/3 – trvalý travní porost – o celkové výměře 147 m2, parc.č. 2275/1 – lesní
pozemek – o celkové výměře 3573 m2, parc.č. 2275/7 – lesní pozemek – o celkové výměře 360 m2, parc.č. 2277 – trvalý
travní porost – 147 m2, parc.č. 2279 – ostatní plocha – o celkové výměře 327 m2, parc.č. 2325 – lesní pozemek – o
celkové výměře 1549 m2, parc.č. 2326 – lesní pozemek – o celkové výměře 295 m2, parc.č. 2327 – lesní pozemek – o
celkové výměře 7180 m2, parc.č. 2328/3 – lesní pozemek – o celkové výměře 2165 m2, parc.č. 2330 – lesní pozemek – o
celkové výměře 223 m2, parc.č. 2331 – lesní pozemek – o celkové výměře 3856 m2, parc.č. 2793 – ostatní plocha – o
celkové výměře 302 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 2275/1 – o
celkové výměře 484 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 474 pro okres Semily, obec Poniklá a katastrální území Poniklá.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 01 Únor 2013 14:48 – Dražba dne 21.3.2013 v 9:00 hod. …

Leden 18th, 2024 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.