Pátek, 25 Leden 2013 10:45 – Dražba 21.3.2013 v 10:00 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitosti:
budova č.p. 43 v části obce Sádek – bydlení – postavená na pozemku parc.č.St. 79 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemků parc.č.St. 79 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 429 m2 a parc.č. 1249/2 – trvalý travní porost – o
celkové výměře 1000 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 139 pro okres Svitavy, obec Sádek a katastrální území Sádek u
Poličky.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 25 Leden 2013 10:45 – Dražba 21.3.2013 v 10:00 hod. …

Listopad 21st, 2023 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.