Pozemok na výstavbu rodinného domu s výhľadom na jazero

Cena: 52.000 EUR
Stavebný pozemok sa nachádza v obci Moravany nad Váhom v tesnej blízkosti jazera Striebornica. Ide o priestranný rožný pozemok so šírkou minimálne 21 m, ktorá v zadnej časti prechádza až do šírky 30 m, dĺžka 25 m. Stavebný pozemok je vybavený funkčnými prípojkami pitnej vody a prípojkami elektrickej energie, plyn v danej lokalite nie je dotiahnutý. V cene pozemku je aj dažďová kanalizácia s ochranou proti prívalovým dažďom so záchytnými rigolmi.

Podľa územného plánu obce je parcela určená:
• hlavné funkčné využitie – plochy rodinných domov (plochy slúžiace pre výstavbu rodinných domov s prislúchajúcou nevyhnutnou vybavenosťou garáže, drobné hospodárske objekty) rekreácie a cestovného ruchu a občianskej vybavenosti – funkčné zmiešané územie

• doplnkové funkčné využitie – plochy dopravných zariadení nevyhnutných pre obsluhu územia, plochy športu a telovýchovy, plochy zariadení technickej vybavenosti nevyhnutné pre obsluhu územia, plochy verejnej a vyhradenej zelene

• neprípustné funkčné využitie – bytové domy, plochy dopravných zariadení okrem plôch uvedených v doplnkovom funkčnom využití, plochy nepoľnohospodárskej výroby, skladov, ťažby, zariadení technickej vybavenosti, skládok odpadov, spaľovní všetkých druhov, plochy zariadení poľnohospodárskej výroby všetkých druhov, plochy špeciálnej zelene – cintorín, činnosti v rozpore s kultúrno-historickými tradíciami obce

• koeficient zastavanosti 0,35

• koeficient zelene 0,35

• max. podlažnosť – pre rodinné domy je stanovené 2 NP nad pôvodným terénom s max. výškou 12 m vrátane komínov alebo iných zariadení. Pre rekreačné chaty 1NP s max. výškou 9 m nad pôvodným terénom vrátane komínov a iných zariadení

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Zobrazit celý inzerát nemovitosti: Pozemok na výstavbu rodinného domu s výhľadom na jazero

Červen 9th, 2022 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.