Úterý, 13 Listopad 2012 13:14 – dražba 13.12.2012 v 10,30 hod. …

III. Předmětem dražby je spoluvlastnicky podil o velikosti . na nemovitosti:

pozemek parc.č. 454/14 – vodní plocha – o celkové výměře 9 m2, parc.č. 457/1 – orná půda – o celkové výměře 1596 m2, parc.č. 558/70 – orná půda – o celkové výměře 35 m2 a prac.č. 558/80 – orná půda – o celkové výměře 1009 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 476 pro okres Jičín, obec Podhradí a katastrální území Podhradí u Jičína. Během exekučního řízení došlo ke změně číslování parcel ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) na pozemky orná půda a vodní plocha. Výměra pozemků je nezměněna. Dle sdělení znalce tato změna nemá vliv na cenu nemovitosti.

Zobrazit detail aukce: Úterý, 13 Listopad 2012 13:14 – dražba 13.12.2012 v 10,30 hod. …

Prosinec 5th, 2021 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.