Středa, 29 Srpen 2012 13:29 – Dražba dne 13.11.2012 v 10.00 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

 

pozemek parc. č. st. 1393 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 113 m2 a pozemek parc. č. 67/3 (zahrada) o výměře 814 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 2693 pro okres Uherské Hradiště, obec Strání a katastrální území Strání.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Středa, 29 Srpen 2012 13:29 – Dražba dne 13.11.2012 v 10.00 hod. …

Říjen 29th, 2020 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.