Pondělí, 08 Říjen 2012 15:57 – Dražba dne 14.11.2012 ve 14.00 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.p. 50 (rodinný dům) v části obce Sobíňov, postavená na pozemku parc. č. st. 16/1, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 16/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1037 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 269 pro okres Havlíčkův Brod, obec Sobíňov a katastrální území Sobíňov.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

 

Dražba druhé poloviny rodinného domu proběhne dne 14.11.2012 ve 14.30 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 067EX 4213/09 na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz.

Zobrazit detail aukce: Pondělí, 08 Říjen 2012 15:57 – Dražba dne 14.11.2012 ve 14.00 hod. …

Duben 13th, 2021 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.