Pondělí, 08 Říjen 2012 15:52 – Dražba dne 14.11.2012 ve 13.00 hod. – 1/6 rod. rekr. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech:

 

budova č.e. 56 v části obce Vlkovec – rodinná rekreace – postavená na pozemku parc. č. st. 137 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 137 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 32m2 a parc. č. 405/4 – ostatní plocha – o celkové výměře 479m2, vše zapsané na listu vlastnictví 249, okres Benešov, obec Chocerady a k.ú. Vlkovec.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pondělí, 08 Říjen 2012 15:52 – Dražba dne 14.11.2012 ve 13.00 hod. – 1/6 rod. rekr. …

Duben 12th, 2021 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.