Pondělí, 08 Říjen 2012 15:50 – Dražba dne 14.11.2012 ve 12.30 hod. …

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemky parc. č. 1586/5 – trvalý travní porost – o celkové výměře 10484 m2, parc. č. 1680/1 – trvalý travní porost – o celkové výměře 8005 m2, parc. č. 1680/4 – ostatní plocha – o celkové výměře 281 m2 a parc.č. 1680/5 – ostatní plocha – o celkové výměře 2185 m2, zapsané na LV 578, okres České Budějovice, obec Čenkov u Bechyně, k.ú. Čenkov u Bechyně, a pozemky parc. č. 59/11 (orná půda) o výměře 3978 m2 a parc. č. 76/2 (trvalý travní porost) o výměře 175 m2 (dříve pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) – parc. č. 59/1), zapsané na LV 447, okres České Budějovice, obec Bečice a k.ú. Bečice,

a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na nemovitostech:

pozemky parc. č. 279/7 – orná půda – o celkové výměře 80 m2, parc. č. 279/9 – orná půda – o celkové výměře 1076 m2 a parc. č. 322/9 – ostatní plocha – o celkové výměře 203 m2 zapsaných na LV 251, okres Tábor, obec Hlavatce a k.ú. Vyhnanice.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pondělí, 08 Říjen 2012 15:50 – Dražba dne 14.11.2012 ve 12.30 hod. …

Duben 12th, 2021 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.