Pondělí, 08 Říjen 2012 15:46 – Dražba dne 14.11.2012 v 11.00 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

 

budova č.p. 23 (rodinný dům) v části obce Bednárec, postavená na pozemku parc. č. st. 19, se všemi součástmi a

příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 19 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 907 m2, parc. č. 84 (ostatní plocha) o výměře 306 m2, parc. č. 85 (zahrada) o výměře 214 m2 a parc. č. 1431 (ostatní plocha) o výměře 282 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 115 pro okres Jindřichův Hradec, obec Bednárec a katastrální území Bednárec.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pondělí, 08 Říjen 2012 15:46 – Dražba dne 14.11.2012 v 11.00 hod. …

Duben 11th, 2021 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.