Pondělí, 08 Říjen 2012 15:38 – Dražba dne 14.11.2012 v 9.30 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.p. 3 (bydlení) v části obce Kopanina, postavená na pozemku parc. č. 140, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. 139 (zahrada) o výměře 2578 m2, parc. č. 140 (zastavená plocha a nádvoří) o výměře 283 m2 a parc. č. 142 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 447 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 79 pro okres Cheb, obec Nový Kostel a katastrální území Kopanina.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

 

Dražba druhé poloviny rodinného domu proběhne 14.11.2012 v 10.00 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 067EX 5123/08 na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz.

Zobrazit detail aukce: Pondělí, 08 Říjen 2012 15:38 – Dražba dne 14.11.2012 v 9.30 hod. …

Duben 9th, 2021 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.