Pondělí, 08 Říjen 2012 15:33 – Dražba dne 14.11.2012 v 8.30 hod. …

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova č.p. 289 (rodinný dům) v části obce Horní Podluží, postavená na pozemku parc. č. st. 421, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 421 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 115 m2, parc. č. 1537 (trvalý travní porost) o výměře 1133 m2 a parc. č. 1539/1 (trvalý travní porost) o výměře 887 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 157 pro okres Děčín, obec Horní Podluží a katastrální území Horní Podluží.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pondělí, 08 Říjen 2012 15:33 – Dražba dne 14.11.2012 v 8.30 hod. …

Duben 9th, 2021 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.