Pátek, 25 Leden 2013 09:22 – Opakovaná dražba 20.3.2013 v 10:30 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na:
pozemky parc.č. 1334/1 – trvalý travní porost – o celkové výměře 554m2, parc.č. 1334/3 – trvalý travní porost – o
celkové výměře 554m2 a parc.č. 1334/5 – trvalý travní porost – o celkové výměře 59m2 , vše zapsané na listu vlastnictví
3424, okres Karviná, obec Český Těšín a k.ú. Dolní Žukov.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 25 Leden 2013 09:22 – Opakovaná dražba 20.3.2013 v 10:30 hod. …

Listopad 17th, 2023 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.