Pátek, 25 Leden 2013 09:10 – Dražba dne 20.2.2013 v 10.00 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na nemovitosti: pozemek parc. č. 542 (ostatní plocha) o výměře 7771 m2, pozemek zapsán na listu vlastnictví č. 95, okres Nový Jičín, obec Vrchy, k.ú. Vrchy

 

a spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na nemovitostech: pozemky parc. č. 553/2 (lesní pozemek) o výměře 1156 m2, parc. č. 553/3 (lesní pozemek) o výměře 3019 m2, parc. č. 553/5 (trvalý travní porost) o výměře 488 m2, parc. č. 553/6 (trvalý travní porost) o výměře 2149 m2, parc. č. 553/7 (trvalý travní porost) o výměře 6435 m2, parc. č. 553/10 (trvalý travní porost) o výměře 3713 m2, parc. č. 570/32 (orná půda) o výměře 22383 m2, parc. č. 570/33 (orná půda) o výměře 22365 m2 a parc. č. 570/34 (orná půda) o výměře 55 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 160 pro okres Nový Jičín, obec Vrchy a k.ú. Vrchy.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 25 Leden 2013 09:10 – Dražba dne 20.2.2013 v 10.00 hod. …

Listopad 14th, 2023 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.