Pátek, 25 Leden 2013 08:59 – Dražba dne 20.2.2013 ve 14.00 hod. – 1/2 rod. rekr. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.e. 3 (rodinná rekreace) v části obce Dobřejice, postavená na pozemku parc. č. st. 105, se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 105 (zastavená plocha a nádvoří) o výměře 31 m2 a parc. č. 303/3 (ostatní plocha)
o výměře 370 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 37 pro okres Tábor, obec Malšice a katastrální území Dobřejice. Shora
uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 25 Leden 2013 08:59 – Dražba dne 20.2.2013 ve 14.00 hod. – 1/2 rod. rekr. …

Listopad 13th, 2023 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.