Pátek, 14 Prosinec 2012 10:00 – Držba dne 19.2.2013 v 9.00 hod. – 1/8 rod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na nemovitostech (spoluvlastnický podíl Hany Hruškové):

budova č.p. 423 (rodinný dům) v části obce Všenory, postavená na pozemku parc. č. 1032/2, budova č.e. 167 (rodinná rekreace) v části obce Všenory, postavená na pozemku parc. č. 1030 a budova bez čp/če (jiná st.) postavená na pozemku parc. č. 1031, všechny budovy se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. 1030 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 20 m2, parc. č. 1031 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2, parc. č. 1032/1 (zahrada) o výměře 1015 m2 a parc. č. 1032/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 93 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví 168 pro okres Praha – západ, obec Všenory a katastrální území Všenory.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 14 Prosinec 2012 10:00 – Držba dne 19.2.2013 v 9.00 hod. – 1/8 rod. …

Únor 6th, 2023 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.