Pátek, 07 Září 2012 12:39 – 25.10.2012 v 16:00 hod. – 1/2 rozestav. rod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

stavba bez LV stojící na pozemku parc. č. St. 756 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 756 o výměře 162 m2 (zastavěna plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 193/8 o výměře 1131 m2 (zahrada), vše zapsané na listu vlastnictví 1109 pro okres Praha-západ, obec Statenice a katastrální území Statenice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 07 Září 2012 12:39 – 25.10.2012 v 16:00 hod. – 1/2 rozestav. rod. …

Prosinec 15th, 2020 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.