Dražba RD Brno-Líšeň

Dražební jednání se koná dne 3. prosince 2012 v 9.30 hodin v budově Městského soudu v Brně, JAB – Polní 39, Brno, jednací místnost č. 52, č. dveří 482, IV. poschodí. II. Předmětem dražby jsou nemovitosti navrhovatelky a povinného a to: pozemek p.č. 2198, o výměře 92 m2, zastavěná plocha a nádvoří budova, rodinný dům, na p.č. 2198, č.p. 1360 zaps. na LV 133, okres Brno – město, obec Brno, katastrální území Líšeň, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – město. Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. III. Výsledná cena dražených nemovitostí činí částku 2.500.000,- Kč. IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny podílů na nemovitostech a jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku – 1.666.000,- Kč. V. Výši jistoty soud stanoví v částce 50.000,- Kč. Více na :http://www.brno-lisen.cz/s1 Cena v KČ:1666000

Zobrazit celý inzerát nemovitosti: Dražba RD Brno-Líšeň

Srpen 3rd, 2021 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.