Středa, 12 Prosinec 2012 17:36 – 22.1.2012 v 14:30 hod. – 1/4 rod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ¼ k nemovitostem:

budova Řenče č.p. 69 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. St. 80 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 80 o výměře 351 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku parc. č. 519/3 o výměře 493 m2 (zahrada), vše zapsané na listu vlastnictví 113 pro okres Plzeň-jih, obec Řenče a katastrální území Řenče.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Středa, 12 Prosinec 2012 17:36 – 22.1.2012 v 14:30 hod. – 1/4 rod. …

Prosinec 27th, 2022 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.