Úterý, 13 Listopad 2012 13:50 – dražba 13.12.2012 v 13,00 hod. …

III. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/40 na nemovitostech:
pozemek parc.č. 22/2 – ostatní plocha – o celkové výměře 1786 m2, parc.č. 24/1 – trvalý travní porost – o celkové výměře 1382 m2, parc.č. 564/4 – orná půda – o celkové výměře 53268 m2, parc.č. 566/7 – orná půda – o celkové výměře 65917 m2 a prac.č. 977 – ostatní plocha – o celkové výměře 4467 m2, kdy pozemek parc.č. 22/2 a 24/1 zapsán na listu vlastnictví č. 230 pro okres Cheb, obec Křižovatka a katastrální území Křižovatka, pozemek parc.č. 564/4 a parc.č. 566/7 zapsán na listu vlastnictví č. 229 pro okres Cheb, obec Křižovatka a katastrální území Křižovatka a pozemek parc.č. 977 zapsán na listu vlastnictví č. 137 pro okres Cheb, obec Křižovatka a katastrální území Křižovatka.

Zobrazit detail aukce: Úterý, 13 Listopad 2012 13:50 – dražba 13.12.2012 v 13,00 hod. …

Listopad 13th, 2012 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.