Pátek, 08 Únor 2013 11:29 – Opakovaná dražba dne 21.3.2013 v 14:00 hod. …

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na nemovitosti:
pozemku parc.č.St. 2551 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 25m2, parc.č.St. 2552 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 25 m2, parc.č.St. 2553 – o celkové výměře 25m2, parc.č.St. 2595 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 26 m2 a parc.č. 394/2 – ostatní plocha – o celkové výměře 1303 m2, vše zapsané na listu
vlastnictví č. 2520, okres Semily, obec Lomnice nad Popelkou a katastrální území Lomnice nad Popelkou.
V průběhu řízení došlo ke změně výměr obnovou operátu a to tak, že z pozemku parc.č. 394/2 byl vyčleněn
pozemek parc.č.St. 2595. Tato změna nemá vliv na cenu nemovitosti.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 08 Únor 2013 11:29 – Opakovaná dražba dne 21.3.2013 v 14:00 hod. …

Únor 8th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.