Středa, 11 Červenec 2012 12:10 – Dražba 19.9.2012 v 10:00hod. …

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.p.40 v části obce Počerady – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st. 62 (pozemek jiného vlastníka
zapsán na LV: 60) se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemků parc.č. 48/15 – zahrada – o celkové výměře 65
m2, parc.č. 48/17 – trvalý travní porost – o celkové výměře 404 m2 a parc.č. 48/29 – zahrada – o celkové výměře
256 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 105 pro okres Louny, obec Výškov a katastrální území Počerady.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Zobrazit detail aukce: Středa, 11 Červenec 2012 12:10 – Dražba 19.9.2012 v 10:00hod. …

Únor 13th, 2020 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.