Po dohode so záujemcom pripravujeme dražbu veľkého domu v Istebnom

Cena: 42.300 EUR
Cena znaleckého posudku: 56.400,- EUR
Najnižšie podanie: 42.300,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,-EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 8.000,-EUR

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dolný Kubín, obec: Istebné, katastrálne územie: Istebné, zapísané v evidencii Okresného úradu Dolný Kubín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 79, a to konkrétne:
– rodinný dom so súpisným číslom 189, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 190 o výmere 809 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
– pozemok parc. registra „C“ č. 190 o výmere 809 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Opis stavu predmetu opakovanej dražby:
Rodinný dom je samostatne stojaci v uličnom rade rodinných domov v obci Istebné. Dom je nepodpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami a obytným podkrovím, ktorý bol daný do užívania v roku 1976. Dom je napojený na verejný vodovod, verejný plynovod a obecnú kanalizáciu. Elektroprípojka je vzdušná. Pozemok je od miestnej komunikácie a susedných pozemkov oddelený plotom. Vstup do rodinného domu je zabezpečený z uličnej strany priamo na 1. NP a aj z dvora na medzipodlažie I. a II. NP. Jednotlivé podlažia sú komunikačne prepojené vnútorným schodiskom. Predpokladaná základná životnosť domu je 100 rokov.

Dispozičné riešenie:
1.NP – zádverie, kúpeľňa s WC, chodba, pivnica, kuchyňa, 2 x izba, garáž, schodisko. Zastavaná plocha I.NP je o výmere 127,65 m2.
2.NP – schodisko, chodba, 3 x izba, kúpeľňa s WC, kuchyňa so špajzou, loggia a balkón. Zastavaná plocha II.NP je o výmere 140,3 m2.
podkrovie – schodisko, chodba, 4 x izba, loggia a povalový priestor. Zastavaná plocha podkrovia je o výmere 96,60 m2.

Celková zastavaná plocha rodinného domu je 364,55 m2.

Garáž na pozemku parc. reg. „C“ č. 190, k. ú. Istebné
Garáž je vybudovaná na pozemku parc. reg. „C“ č. 190, k. ú. Istebné. Je umiestnená vo dvore rodinného domu. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Miestnym národným výborom v Istebnom dňa 28.10.1981 pod č. 9/1981. Ide o jednopodlažnú drevenú stavbu, ktorú dispozične tvorí jedna miestnosť využívaná ako garáž.
Základy tvoria základové pásy. Zvislé konštrukcie sú drevené stĺpikové jednostranne obité. Strop je trámčekový s podhľadom. Krov je väznicový sedlový. Krytina je jednodrážková obyčajná škridla. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú hrubé betónové. Dvere sú drevené zvlakové. Okná sú jednoduché. Vráta sú drevené.
Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkami. Zastavaná plocha je o výmere 22,96 m2.

Maštaľ na pozemku parc. reg. „C“ č. 190, k. ú. Istebné
Maštaľ je vybudovaná na pozemku parc. reg. „C“ 190, k. ú. Istebné. Je umiestnená vo dvore rodinného domu. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Miestnym národným výborom v Istebnom dňa 28.10.1981 pod č. 9/1981. Ide o jednopodlažnú murovanú stavbu, ktorú dispozične tvorí jedna miestnosť využívaná pre chov zvierat.
Základy tvoria základové pásy. Zvislé konštrukcie tvorí klasické tehlové murivo v skl. hr. do 30 cm. Zastavaná plocha je o výmere 22,14 m2.

Celková zastavaná plocha Nehnuteľnosti je 409,65 m2.
Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Zobrazit celý inzerát nemovitosti: Po dohode so záujemcom pripravujeme dražbu veľkého domu v Istebnom

Srpen 9th, 2014 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.