Kategorie: Aukce nemovitostí

Prosinec 22nd, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na nemovitostech:

budova č.p. 166 (bydlení) v části obce Ruzyně, postavená na pozemku parc. č. 979, se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemky parc. č. 979 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 268 m2 a parc. č. 980 (zahrada),
vše zapsané na listu vlastnictví 617 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Ruzyně.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 22nd, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova č.p. 71 (bydlení) v části obce Mirotice, postavená na pozemku parc. č. st. 109/1, se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 109/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 362 m2, vše zapsané
na listu vlastnictví 32 pro okres Písek, obec Mirotice a katastrální území Mirotice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 21st, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.e. 118 (rodinná rekreace) v části obce Ondřejov, postavená na pozemku parc. č. st. 416 (pozemek cizího
vlastníka), se všemi součástmi a příslušenstvím, budova zapsaná na listu vlastnictví 872 pro okres Praha – východ,
obec Ondřejov a katastrální území Ondřejov u Prahy.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 21st, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova č.p. 54 v obci Podhradí – rodinný dům, postavená na pozemku parc. č. st. 79/2 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 79/2 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 315 m2 a parc. č. 83/2
– trvalý travní porost o celkové výměře 205 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 145 pro okres Cheb, obec Podhradí
a katastrální území Podhradí u Aše.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 20th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:
budova č.p. 491 (rodinný dům) v části obce Luby, postavená na pozemku parc. č. st. 522, se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 522 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 347 m2, parc. č. 281/2
(zahrada) o celkové výměře 419 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 809 pro okres Cheb, obec Luby a katastrální
území Luby I.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 20th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemky parc. č. 132/7 (ostatní plocha) o celkové výměře 79 m2, parc. č. 509/07 (ostatní plocha) o celkové
výměře 234 m2, parc. č. 1985/3 (ostatní plocha) o celkové výměře 79 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 638 pro
okres Benešov, obec Krhanice a katastrální území Krhanice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 19th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech:

budova v obci Zdislavice, č.p. 93 – bydlení – postavená na pozemku parc. č. st. 9/2 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 9/2 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 744m2, parc. č. 78/2 –
zahrada – o celkové výměře 728m2 a parc. č. 721 – zahrada – o celkové výměře 410m2 a pozemek ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 78/2 o celkové výměře 160m2, vše
zapsané na listu vlastnictví 679, okres Kroměříž, obec Troubky – Zdislavice a k.ú. Zdislavice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 19th, 2019 by České Reality

Předmětem opakované dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 5/18 na nemovitostech:

budova č.p. 133 v obci Velký Borek – bydlení – postavená na pozemku parc. č. 361 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemky parc. č. 361 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 284m2 a parc. č. 362 –
zahrada – o celkové výměře 303m2, vše zapsané na listu vlastnictví 60, okres Mělník, obec Velký Borek a k.ú.
Velký Borek.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 18th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech, kdy každý z povinných je
vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ :

budova č.p. 215 (bydlení) v části obce Černuc, postavená na pozemku parc. č. st. 237, se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 237 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 436 m2, parc. č. 848/45
(zahrada) o výměře 340 m2 a parc. č. 848/71 (zahrada) o výměře 109 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 281 pro
okres Kladno, obec Černuc a katastrální území Černuc.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 18th, 2019 by České Reality

Předmětem opakované dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech:
budova č.p. 56 v části obce Kravaře – bydlení – postavená na pozemku parc. č. 132 a budova bez čp/če – zem.
stav – postavená na pozemku parc. č. 140/2 obě se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. 132 o
celkové výměře 135 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 140/2 o celkové výměře 246 m2 – zastavěná plocha
a nádvoří, vše zapsané na listu vlastnictví 83, pro okres Česká Lípa, obec Kravaře a katastrální území Kravaře
v Čechách.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 17th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova č.p. 67 v části obce Horní Kamenice – rodinný dům – postavená na pozemku parc. č. st. 72 – se všemi
součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 72 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 142m2, vše
zapsané na listu vlastnictví 89, okres Domažlice, obec Horní Kamenice a k.ú. Horní Kamenice u Staňkova.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 17th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 vzhledem k celku na nemovitostech:

budova č.p. 136 (bydlení) v části obce Suchdol na pozemku parc. č. st. 176, včetně všech součástí a příslušenství,
a pozemky parc. č. st. 176 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 373 m2, parc. č. 192/42 (zahrada) o výměře 457
m2 a parc. č. 192/45 (zahrada) o výměře 515 m2, kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 597 pro okres Kutná
Hora, obec Suchdol, a katastrální území Suchdol u Kutné Hory.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 16th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.p. 191 (bydlení) v části obce Roprachtice, postavená na pozemku parc. č. st. 433, se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 329 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 65 m2, parc. č. st. 433
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 29 m2 a parc. č. 715 (trvalý travní porost) o výměře 140 m2, vše zapsané
na listu vlastnictví 82 pro okres Semily, obec Roprachtice a katastrální území Roprachtice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Říjen 5th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou:
bytová jednotka č. 2099/24 v budově bytového domu č.p. 2099, 2100, 2101, 2102 ( LV 9811), část obce Východní
Předměstí, ul. Krejčíkova č. or. 1,3,5,7, stojícího na pozemcích parc.č. 2689/3, 2689/4, 2689/5, 3134/30, k.ú. Plzeň, obec
Plzeň, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 98/10000 na společných částech domu č.p. 2099,2100,2101,2102 a na
pozemcích parc.č. 2689/3, 2689/4, 2689/5, 3134/30, byt zapsán na listu vlastnictví 36980, okres Plzeň-město, obec Plzeň
a k.ú. Plzeň
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Říjen 4th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova Mladá Boleslav I č.p. 2 (bydlení) stojící na pozemku parc. č. St. 109, pozemek parc. č. St. 109 o výměře 957 m2
(zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsané na listu vlastnictví 17380 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a
katastrální území Mladá Boleslav.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 22nd, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova č.p. 23 (bydlení) v části obce Bělá pod Bezdězem, postavená na pozemku parc. č. st. 266, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. st. 266 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 426 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 1735 pro okres Mladá Boleslav, obec Bělá pod Bezdězem a katastrální území Bělá pod Bezdězem.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 22nd, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na nemovitostech:

 

budova č.p. 16 (bydlení) v části obce Bílý Újezd, postavená na pozemku parc. č. st. 36, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 36 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 378 m2, parc. č. 132 (zahrada) o výměře 295 m2 a parc. č. 156/3 (zahrada) o výměře 22 m2 a pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 123, díl 1 o výměře 100 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 82 pro okres Litoměřice, obec Velemín a katastrální území Bílý Újezd.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 21st, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova č.p. 141 (rodinný dům) v části obce Výsluní, postavená na pozemku parc. č. st. 136, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 136 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 298 m2, parc. č. 125 (ostatní plocha) o výměře 155 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 216 pro okres Chomutov, obec Výsluní a katastrální území Výsluní.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 21st, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 493/3 v budově bytového domu č.p. 493, v části obce Tanvald, stojícího na pozemku parc. č. st. 695, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 805/5270 na společných částech domu č.p. 493 a pozemku parc. č. st. 695, bytová jednotka zapsaná na listu vlastnictví 2243 pro okres Jablonec nad Nisou, obec Tanvald a katastrální území Tanvald, podíl zapsán na listu vlastnictví 1922 pro okres Jablonec nad Nisou, obec Tanvald a katastrální území Tanvald.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 20th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 651/4 v bytovém domě č.p. 648, 649, 650, 651 v části obce Teplické Předměstí, stojícím na pozemcích parc. č. 1683/69, parc. č. 1683/70, parc. č. 1683/71 a parc. č. 1683/72, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 560/25696 na společných částech domu č.p. 648, 649, 650, 651 a pozemcích parc. č. 1683/69, parc. č. 1683/70, parc. č. 1683/71 a parc. č. 1683/72, bytová jednotka zapsaná na listu vlastnictví 6018 pro okres Teplice, obec Bílina a katastrální území Bílina, podíl zapsán na listu vlastnictví 3587 pro okres Teplice, obec Bílina a katastrální území Bílina.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 20th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 2163/6 v budově bytového domu č.p. 2163, 2164, v části obce Cheb, stojícího na pozemcích parc. č. st. 6405 a parc. č. st. 6406, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7111/223337 na společných částech domu č.p. 2163, 2164 a pozemcích parc. č. st. 6405 a parc. č. st. 6406, bytová jednotka zapsána na listu vlastnictví 12294 pro okres Cheb, obec Cheb a katastrální území Cheb, podíl zapsán na listu vlastnictví 5179 pro okres Cheb, obec Cheb a katastrální území Cheb.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 19th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova č.p. 123 (rodinný dům) v části obce Velký Bor, postavená na pozemku parc. č. st. 205, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 205 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 104 m2, parc. č. 1145/9 (ostatní plocha) o výměře 484 m2 a parc. č. 1145/10 (orná půda) o výměře 862 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 338 pro okres Klatovy, obec Velký Bor a katastrální území Velký Bor u Horažďovic.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 19th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

jiný nebytový prostor č. 235/13 v budově bydlení č.p. 235, část obce Vršovice, stojící na pozemku parc. č. 151, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3108/67836 na společných částech domu č.p. 235 a pozemku parc. č. 151, jiný nebytový prostor zapsán na listu vlastnictví 7063 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Vršovice, podíl zapsán na listu vlastnictví 5997 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Vršovice a jiný nebytový prostor č. 235/14 v budově bydlení č.p. 235, část obce Vršovice, stojící na pozemku parc. č. 151, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2309/67836 na společných částech domu č.p. 235 a pozemku parc. č. 151, jiný nebytový prostor zapsán na listu vlastnictví 7063 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Vršovice, podíl zapsán na listu vlastnictví 5997 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Vršovice.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 18th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

pozemek parc. č. st. 471 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 209 m2, pozemek zapsaný na listu vlastnictví 225 pro okres Tachov, obec Stráž a katastrální území Stráž u Tachova.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 18th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

pozemků parc. č. 657/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 7 m2 a parc. č. 657/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 24 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 6852 pro okres Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad

Nisou a katastrální území Mšeno nad Nisou.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 17th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech:

 

budova č.p. 31 (rodinný dům) v části obce Brtníky, postavená na pozemku parc. č. st. 159, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 159 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 104 m2 a parc. č. 149 (zahrada) o výměře 848 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 3 pro okres Děčín, obec Staré Křečany a katastrální území Brtníky.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 17th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je:

a) spoluvlastnický podíl o velikosti 17/400 na nemovitostech:

budova č.p. 92 (byt. dům) v části obce Mostek, postavená na pozemku parc. č. st. 268, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 268 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 270 m2 a parc. č. 761/1 (ostatní plocha) o výměře 867 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 818 pro okres Trutnov, obec Mostek a katastrální území Mostek

 

b) spoluvlastnický podíl o velikosti 37/400 na nemovitostech:

 

pozemek parc. č. 760/3 (zahrada) o výměře 1226 m2, pozemek zapsán na listu vlastnictví 878 pro okres Trutnov, obec Mostek a katastrální území Mostek.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 16th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova č.p. 255 v části obce Nová Ves I, postavená na pozemku parc. č. st. 435, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 435 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 228 m2, parc. č. 121/1 (zahrada) o výměře 600 m2 a parc. č. 121/5 (zahrada) o výměře 623 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 555 pro okres Kolín, obec Nová Ves I a katastrální území Nová Ves I.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 16th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova č.p. 45 v části obce Kostelany nad Moravou – rodinný dům – postavená na pozemku parc. č. st. 55 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 55 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 728 m2 a parc. č. 44/1 – zahrada –  o celkové výměře  298 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 555, okres Uherské Hradiště, obec Kostelany nad Moravou a k.ú. Kostelany nad Moravou.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 15th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ nemovitostech:

 

budova č.p. 38 v části obce Lomec (bydlení) postavené na pozemku parc. č. st. 77, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 77 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 1232 m2, parc. č. 240/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 806 m2 a parc. č. 241/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 184 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 193 pro okres Kutná Hora, obec Úmonín a katastrální území Lomec u Úmonína.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 15th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 71/2 v budově bydlení č.p. 71, část obce Číhaň, stojící na pozemcích parc. č. st. 108/1 a 108/2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 862/7114 na společných částech domu č.p. 71 a pozemcích parc. č. st. 108/1 a 108/2 a parc. č. 667/4, 669/1 a 669/4, byt zapsán na LV 448, spoluvlastnický podíl zapsán na LV 434, vše okres Klatovy, obec Číhaň a k.ú. Číhaň.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 14th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 81/24 o výměře 60,6 m2 v bytovém domě č.p. 81, 90 v části obce Merklín, stojícím na pozemku parc. č. st. 117, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 606/13339 na společných částech domu č.p. 81, 90 a pozemku parc. č. st. 117, bytová jednotka zapsaná na LV 430 pro okres Karlovy Vary, obec Merklín a katastrální území Merklín u Karlových Varů, podíl zapsán na LV 407 pro okres Karlovy Vary, obec Merklín a katastrální území Merklín u Karlových Varů.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 14th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 20/197 na nemovitostech:

 

pozemky parc. č. 2931/93 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 301 m2 a parc. č. 2931/141 (ostatní plocha) o výměře 215 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 12744 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Žižkov.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 13th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

 

budova č.e. 214 (rodinná rekreace) v části obce Louňovice, postavená na pozemku cizího vlastníka parc. č. st. 432, se všemi součástmi a příslušenstvím, budova zapsaná na listu vlastnictví 647 pro okres Praha – východ, obec Louňovice a katastrální území Louňovice.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 2nd, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova č.p. 439 v části obce Zbiroh – rod. dům – postavená na pozemku parc.č.St.1011 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 1011 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 110 m2 a prac.č. 250/23 – zahrada – o celkové výměře 820 m2, kdy povinný je vlastníkem, vše zapsané na listu vlastnictví 469 pro okres Rokycany, obec Zbiroh a katastrální území Zbiroh.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 1st, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova v části obce Boršice č.p. 639 – rodinný dům – postavená na pozemku parc.č.St. 756 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 756 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 125 m2, parc.č. 3151/2 – orná
půda – o celkové výměře 154 m2 a parc.č. 3151/4 – orná půda – o celkové výměře 99 m2, vše zapsané na listu vlastnictví
678, okres Uherské Hradiště, obec Boršice a k.ú. Boršice u Buchlovic.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Květen 1st, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova Hradec – Nová Ves č.e. 8 (rod. rekr) stojící na pozemku parc. č. St. 71 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 71 o výměře 1125 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 173 o výměře 1758 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 174/1 o výměře 1194 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 176 o výměře 214 m2 (zahrada), kdy manželka povinného Alena Skřivánková, nar. 26.8.1952, je vlastníkem, vše zapsané na  listu vlastnictví 4 pro okres Jeseník, obec Hradec – Nová Ves a katastrální území Hradec u Jeseníka

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 30th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

budova č.e. 19 v části obce Dřešín – rod. rekr. – postavená na pozemku parc.č.st. 77 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemku parc.č.st. 77 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 43m2 a parc.č. 871/18 – trvalý travní porost – o celkové výměře 497m2, vše zapsané na listu vlastnictví 238, okres Strakonice, obec Dřešín a k.ú. Dřešín.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 29th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova rozestav. stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. 4173 (LV 1218) se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsaná na listu vlastnictví 1459 pro okres Rakovník, obec Lužná a katastrální území Lužná u Rakovníka.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.