Kategorie: Aukce nemovitostí

Srpen 17th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:
budova č.p. 3 v části obce Kopanina – bydlení – postavená na pozemku parc. č. 140 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc. č. 139 – zahrada – o výměře 2578 m2, parc. č. 140 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 283 m2 a parc.
č. 142 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 447 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 79, okres Cheb, obec Nový Kostel
a k.ú. Kopanina.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

 

Dražba druhé poloviny rodinného domu se bude dražit 2.5.2012 ve 14.00 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 067EX 5123/08.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 16th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

budova č.p. 621 (bydlení) v části obce Rousínovec, postavené na pozemku parc. č. 1542, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. 1542 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 89 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 767 pro okres Vyškov, obec Rousínov a katastrální území Rousínov u Vyškova.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 16th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 2715/100000 na:
budově č.p. 1189 (byt. dům) v části obce Cheb na pozemku parc. č. St. 2524/1, včetně všech součástí a příslušenství,
budově č.p. 1260 (byt. dům) v části obce Cheb na pozemku parc. č. St. 2524/2, včetně všech součástí a příslušenství, a
dále na pozemcích parc. č. St. 2524/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2 a parc. č. St. 2524/2 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 211 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4733 pro obec Cheb, okres Cheb a katastrální území
Cheb.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 15th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na:
budově č.p. 120 v části obce Lhota – rod.dům – postavená na pozemku parc.č. 338 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemků parc.č. 338 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 346 m2 a prac.č. 339/1 – zahrada – o celkové
výměře 283 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 206 pro okres Plzeň-město, obec Plzeň a katastrální území Lhota u
Dobřan.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 27th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

a) bytová jednotka č. 813/12 o výměře 68,88 m2 v bytovém domě Mladá Boleslav II, č.p. 812, 813, 814, 815 (LV 4604) stojícím na pozemku parc. č. St. 3546 (LV 13291), parc. č. St. 3547 (LV 13291), parc. č. St. 3548 (LV 13291), parc. č. St. 3549 (LV 13291) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 6488/641897 na společných částech domu č.p. 812, 813, 814, 815 (LV 4604) a na pozemku parc. č. 642/42, byt zapsaný na listu vlastnictví 13528 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav, podíl zapsaný na listu vlastnictví 4604 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav,

b) spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 6570/641897 k nemovitostem: jednotka č. 812/25 (jiný nebytový prostor) v bytovém domě Mladá Boleslav II, č.p. 812, 813, 814, 815 (LV 4604) stojícím na pozemku parc. č. St. 3546 (LV 13291), parc. č. St. 3547 (LV 13291), parc. č. St. 3548 (LV 13291), parc. č. St. 3549 (LV 13291) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 4066/641897 na společných částech domu č.p. 812, 813, 814, 815 (LV 4604) a na pozemku parc. č. 642/42, jednotka zapsaná na listu vlastnictví 5525 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav, podíl zapsaný na listu vlastnictví 4604 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav,

c) spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 6570/641897 k nemovitostem: jednotka č. 813/25 (jiný nebytový prostor) v bytovém domě Mladá Boleslav II, č.p. 812, 813, 814, 815 (LV 4604) stojícím na pozemku parc. č. St. 3546 (LV 13291), parc. č. St. 3547 (LV 13291), parc. č. St. 3548 (LV 13291), parc. č. St. 3549 (LV 13291) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 3923/641897 na společných částech domu č.p. 812, 813, 814, 815 (LV 4604) a na pozemku parc. č. 642/42,  jednotka zapsaná na listu vlastnictví 5525 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav, podíl zapsaný na listu vlastnictví 4604 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav,

d) spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 6570/641897 k nemovitostem: pozemek parc. č. St. 3546 o výměře 297 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. St. 3547 o výměře 297 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. St. 3548 o výměře 297 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. St. 3549 o výměře 297 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsané na listu vlastnictví 13291 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 26th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemek  parc.č. 185/28 – ostatní plocha – o celkové výměře 139 m2, pozemek parc.č. 235/8 – trvalý travní porost – o celkové výměře 3470 m2 a pozemek parc.č. 270/4 – trvalý travní porost –  o celkové výměře  3624 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví 258, okres Klatovy, obec Újezd u Plánice a k.ú. Újezd u Plánice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 26th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova č.e. 5 v části obce Újezd u Plánice – rodinná rekreace – postavená na pozemku parc.č.st. 64/1 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek  parc.č.st. 64/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 246 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví 258, okres Klatovy, obec Újezd u Plánice a k.ú. Újezd u Plánice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 17th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/6 k nemovitostem:

budova Dobroměřice č.p. 397 (bydlení) stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. St. 542 (LV 60000) se všemi součástmi a příslušenstvím, kdy se spoluvlastnickým podílem povinného je spojeno právo výlučného užívání bytu č. 2 v prvním nadzemním podlaží domu č.p. 397, vše zapsané na listu vlastnictví 750 pro okres Louny, obec Dobroměřice a katastrální území Dobroměřice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 16th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou spoluvlastnické podíly o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

a) pozemek parc. č. 221 o výměře 16373 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 224 o výměře 23224 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 321/1 o výměře 66 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 321/4 o výměře 1072 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 321/5 o výměře 542 m2 (zahrada), vše zapsané na  listu vlastnictví 56 pro okres Liberec, obec Lažany a katastrální území Lažany u Sychrova,

b) pozemek parc. č. 563/24 o výměře 1223 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 581/2 o výměře 1358 m2 (trvalý travní porost), vše zapsané na  listu vlastnictví 273 pro okres Liberec, obec Příšovice a katastrální území Příšovice,

c) pozemek parc. č. 963 o výměře 2253 m2 (orná půda), vše zapsané na  listu vlastnictví 937 pro okres Liberec, obec Paceřice a katastrální území Paceřice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 15th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemek parc. č. St. 100 o výměře 71 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 2112 o výměře 1210 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 2113 o výměře 599 m2 (ostatní plocha), vše zapsané na  listu vlastnictví 126 pro okres Znojmo, obec Starý Petřín a katastrální území Nový Petřín.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 14th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 4/6 k nemovitostem:

budova Kladno č.p. 2678 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. 6145 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. 6145 o výměře 105 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 6146 o výměře 66 m2 (zahrada), vše zapsané na  listu vlastnictví 12070 pro okres Kladno, obec Kladno a katastrální území Kladno.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 13th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 37/448 k nemovitostem:

budova Třeboň I č.p. 167 (bydlení) stojící na pozemku parc. č. 462/1 a na pozemku jiného vlastníka parc. č. 462/2 (LV 10002) se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. 462/1 o výměře 1482 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), kdy povinný je vlastníkem, vše zapsané na  listu vlastnictví 2136 pro okres Jindřichův Hradec, obec Třeboň a katastrální území Třeboň.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 12th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 231 o výměře 8121 m2, kdy povinný je vlastníkem, vše zapsané na listu vlastnictví 42 pro okres Jičín, obec Bačalky a katastrální území Bačalky.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 16th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova Cetechovice č.p. 14 (bydlení) stojící na pozemku parc. č. St. 22 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 22 o výměře 194 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 57 o výměře 155 m2 (zahrada), kdy povinný je vlastníkem, vše zapsané na  listu vlastnictví 121 pro okres Kroměříž, obec Cetechovice a katastrální území Cetechovice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 15th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

pozemek parc. č. 326 o výměře 675 m2 (zahrada), vše zapsané na  listu vlastnictví 429 pro okres Olomouc, obec Samotišky a katastrální území Samotíšky.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 14th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/3 k nemovitostem:

budova Janov nad Nisou č.p. 68 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. St. 46 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 46 o výměře 167 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 113/2 o výměře 1510 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 115/1 o výměře 194 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 118/4 o výměře 160 m2 (trvalý travní porost), vše zapsané na listu vlastnictví 388 pro okres Jablonec nad Nisou, obec Janov nad Nisou a katastrální území Janov nad Nisou.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 14th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

bytová jednotka č. 684/7 o výměře 66,70 m2 v bytovém domě Týn nad Vltavou č.p. 684 (LV 3071) stojící na pozemku parc. č. St. 2340 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 667/5512 na společných částech domu č.p. 684 a na pozemku parc. č. St. 2340, kdy povinný je vlastníkem, byt zapsaný na listu vlastnictví 3077 pro okres České Budějovice, obec Týn nad Vltavou a katastrální území Týn nad Vltavou, podíl zapsaný na listu vlastnictví 3071 pro okres České Budějovice, obec Týn nad Vltavou a katastrální území Týn nad Vltavou.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 13th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

bytová jednotka č. 138/101 o výměře 61,94 m2 v bytovém domě Most č.p. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 (LV 5241) stojícím na pozemku parc. č. 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 5498/1527666 na společných částech domu č.p. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 a na pozemcích parc. č. 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, kdy povinný je vlastníkem, byt zapsaný na  listu vlastnictví 12930 pro okres Most, obec Most a katastrální území Most II, podíl zapsaný na listu vlastnictví 5241 pro okres Most, obec Most a katastrální území Most II.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 1st, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

bytová jednotka č. 301/2 o výměře 35,82 m2 v bytovém domě Chyše č.p. 301 (LV 460) stojícím na pozemku parc. č. St. 371/1 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 3582/59527 na společných částech domu č.p. 301 a na pozemku parc. č. St. 371/1, kdy povinný je vlastníkem, byt zapsaný na listu vlastnictví 461 pro okres Karlovy Vary, obec Chyše a katastrální území Chyše, podíl zapsaný na listu vlastnictví 460 pro okres Karlovy Vary, obec Chyše a katastrální území Chyše.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 28th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na:

budově č.p. 616 v části obce Kralupy nad Vltavou – jiná stavba – postavená na pozemku parc.č.St. 435 se všemi součástmi a příslušenstvím (vedlejší stavby: stodola, garáž, přístavek, venkovní úpravy: oplocení vč. podezdívky, vjezdová brána, zpevněné plochy, přípojky inž. sítí, trvalé porosty) a pozemků parc.č.St. 435 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 666 m2, parc.č.522 – zahrada – o celkové výměře 183 m2 a parc.č. 523 – zahrada – o celkové výměře 365 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví č. 1205, pro okres Mělník, obec Kralupy nad Vltavou a katastrální území Lobeč.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Únor 12th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova Nové Město č.p. 135 (jiná st.) stojící na pozemku parc. č. 843 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc.
č. 841 o výměře 403 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 842 o výměře 380 m2 (zastavěná plocha a
nádvoří), pozemek parc. č. 843 o výměře 1418 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsané na listu vlastnictví 4104 pro
okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Nové Město.

Jedná se o nemovitosti v blízkosti historického centra Prahy v ulici Mikulandská, v těsné blízkosti ulice Národní. Předmětem dražby je Schönkirchovský dům č.p. 135, který má většinu užitných ploch určenu pro administrativní činnost. V přízemí se nachází obchodní prostory se zázemím. Budova stojí na pozemku parc. č. 843, jehož nezastavěná část je využívána pro parkování automobilů. Předmětem dražby jsou také pozemky parc. č. 841 a 842, které spolu sousedí a které tvoří stavební pozemek, jediný volný k zastavění v dané lokalitě.

 

Dražba nemovitostí se koná na adrese: Hotel Diplomat Praha, místnost Rome, Evropská 370/15, 160 41 Praha 6.


Prohlídky nemovitostí se uskuteční dne 1.3.2012 od 10:00 hod. a dne 8.3.2012 od 10:00 hod.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 17th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou:

pozemek parc.č. 2178/1 – zahrada – o celkové výměře 753 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 1088 pro okres Plzeň-město, obec Plzeň a katastrální území Doubravka, včetně drobné stavby s příslušenstvím nezapsané v katastru nemovitostí, na tomto pozemku postavené.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 26th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova rodinného domu s garáží (dle výpisu z katastru nemovitostí rozestavěná budova), postavená na pozemku parc. č.
39, veškeré příslušenství této budovy (zpevněné plochy, přestřešení dvora, bazének s výřivkou, přípojky inženýrských
sítí) a pozemek parc. č. 39 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 239 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 352
pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Jinonice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Říjen 21st, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.p. 162 (rod. dům) v části obce Velké Losiny na pozemku parc. č. 1620, včetně všech součástí a příslušenství, a dále pozemky parc. č. 1619 (trvalý travní porost) o výměře 4 297 m2, parc. č. 1620 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 688 m2 a parc. č. 1621 (zahrada) o výměře 385 m2, to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 65 pro okres Šumperk, obec Velké Losiny a katastrální území Velké Losiny.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 22nd, 2017 by České Reality

Předmětem opakované dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na:       
bytové jednotce č. 2519/8 v bytovém domě č.p. 2518 a 2519 ( LV 9841), část obce Jižní Předměstí, ul. Skupova, č.or. 13, stojícím na pozemcích parc.č.12865 a 12866, k.ú. Plzeň, obec Plzeň, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 786/24868 na společných částech domu č.p. 2518, 2519 a na pozemcích parc.č. 12865, 12866, byt zapsán na LV 17866, okres Plzeň-město, obec Plzeň a k.ú. Plzeň.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 17th, 2017 by České Reality

II. Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova Veselá č.p. 86 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. St. 104 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 104 o výměře 161 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 34/10 o výměře 716 m2 (zahrada), vše zapsáno na listu vlastnictví 274 pro okres Rokycany, obec Veselá a katastrální území Veselá u Rokycan.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 6th, 2017 by České Reality

Předmětem opakované dražby jsou:
pozemky parc. č. 189 o celkové výměře 22494 m2 – lesní pozemek, parc. č. 306 o celkové výměře 24671 m2 – lesní
pozemek a parc. č. 786/1 o celkové výměře 1030 m2 – lesní pozemek, vše zapsané na listu vlastnictví 917, pro okres
Svitavy, obec Morašice a katastrální území Morašice u Litomyšle.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 6th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na:
budově č.p.156 v části obce Kovářská – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st.630 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemku parc.č.st.630 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 74 m2, vše zapsané na listu
vlastnictví 158 pro okres Chomutov, obec Kovářská a katastrální území Kovářská.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 20th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na:

pozemcích ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 2002/1 o výměře 2507 m2, parc. č. 2002/2 o výměře 3029 m2, parc. č. 2003/1 o výměře 3417 m2, parc. č. 2003/2 o výměře 2050 m2, parc. č. 2004/1 o výměře 777 m2, parc. č. 2004/2 o výměře 1701 m2, parc. č. 2005/1 o výměře 1712 m2, parc. č. 2005/2 o výměře 442 m2, parc.č. 2006 o výměře 360 m2, parc. č. 2007/1 díl 1 o výměře 375 m2, parc. č. 2421/7 díl 1 o výměře 810 m2 a parc. č. 2630 o výměře 4352 m2, kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 2257 pro okres Plzeň-sever, obec Nýřany a katastrální území Nýřany.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 13th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na:
pozemky parc.č.st. 507 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 55m2 a parc.č. 220/13 – ostatní plocha – o
celkové výměře 1883m2, vše zapsané na listu vlastnictví 594, okres Ústí nad Orlicí, obec Libchavy a k.ú.Dolní Libchavy

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 13th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou
pozemky parc.č. 220/26 – orná půda – o celkové výměře 1430m2 a parc.č. 220/87 – ostatní plocha – o celkové výměře
16m2, vše zapsané na listu vlastnictví 499, okres Ústí nad Orlicí, obec Libchavy a k.ú. Dolní Libchavy

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 12th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na:
bytové jednotce č.p./č.j. 2174/52, v budově bytového domu č.p. 2173, 2174 (LV: 28274), stojícího na pozemku parc.č.
3157, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 39/3126 na společných částech domu a pozemcích, vše zapsané na listu
vlastnictví 28433 pro okres Kladno, obec Kladno a katastrální území Kročehlavy.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 12th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je:
pozemek parc. č. 44 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6698 m2, zapsán na listu vlastnictví č. 4 pro okres Chomutov,
obec Kadaň a katastrální území Prunéřov.
Dle zápisu v katastru nemovitostí se na oceňovaném pozemku parc. č. 44 v katastrálním území Prunéřov nachází
budova č.p. 82. Při místním šetření konaném dne 18.3.2010 bylo zjištěno, že tato budova byla demolována.
Uvedené bylo potvrzeno sdělením Městského úřadu v Kadani, stavebního úřadu, č.j. SÚ-50844/2009/1292/K ze dne
20.11.2009, tvořícím přílohu znaleckého posudku.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 11th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou:
a) spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemcích parc. č. 2346/1 (ostatní plocha) o výměře 492 m2 a parc. č.
2347/1 (ostatní plocha) o výměře 347 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2257 pro okres Plzeň-sever, obec Nýřany a
katastrální území Nýřany,
b) spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemcích parc. č. 1685/3 (trvalý travní porost) o výměře 447 m2, parc. č.
1685/12 (trvalý travní porost) o výměře 1376 m2, parc. č. 1686/5 (vodní plocha) o výměře 893 m2, parc. č. 1686/7 (trvalý
travní porost) o výměře 394 m2, parc. č. 2347/9 (ostatní plocha) o výměře 747 m2, parc. č. 2347/10 (ostatní plocha) o
výměře 402 m2, parc. č. 2347/99 (trvalý travní porost) o výměře 123 m2 a parc. č. 2347/100 (trvalý travní porost) o
výměře 67 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3186 pro okres Plzeň-sever, obec Nýřany a katastrální území Nýřany.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 11th, 2017 by České Reality

Předmětem opakované dražby jsou:           
budova č.p. 557 (rod. dům) v části obce Újezd, na pozemku parc. č. 6/41, včetně všech součástí a příslušenství, a dále pozemků parc. č. 6/17 (orná půda) o výměře 1145 m2 a parc. č. 6/41 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 889 pro okres Plzeň-město, obec Plzeň a katastrální území Újezd.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 10th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na:

budově č.p. 2 (rod. dům) v části obce Nabočany na pozemku parc. č. St. 6, včetně všech součástí a příslušenství, a dále na pozemcích parc. č. St. 6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 616 m2, parc. č. St. 66 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 58 m2 a parc. č. 40/1 (zahrada) o výměře 2590 m2, kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 49 pro okres Chrudim, obec Nabočany a katastrální území Nabočany.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 10th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na:

budově č.p. 96 v části obce Brodce – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st. 101 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemku parc.č.st. 101 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 327 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 24, okres Mladá Boleslav, obec Brodce a k.ú. Brodce nad Jizerou.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 9th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou:

budova č.p. 14 v části obce Šitboř – bydlení – postavená na pozemku parc.č.St. 27 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemku parc.č.St. 27 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 1064 m2 a dále pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc.č.St. 27  o celkové výměře 80 m2 a parc.č. 51 o celkové výměře 167 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví č. 171 pro okres Domažlice, obec Poběžovice a katastrální území Šitboř.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 9th, 2017 by České Reality

Předmětem opakované dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:         
budově č.p. 40 ( bydlení) v části obce Libínky na pozemku parc. č. St. 131, včetně všech součástí a příslušenství, a dále

na pozemku parc. č. St. 131 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 187 m2,  vše  zapsané na listu vlastnictví    č. 10 pro okres Litoměřice, obec Polepy a katastrální území Libínky.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.