Kategorie: Aukce nemovitostí

Duben 14th, 2019 by České Reality

budova č.p. 133 (nezapsaná v katastru nemovitostí) – rodinný dům – umístěná na pozemcích parc.č.st. 181/1, 181/2 a 307
se všemi součástmi s příslušenstvím a pozemky parc.č.st. 181/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 149m2,
parc.č.st. 181/2 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 26m2 a parc.č. 416/6 – zahrada – o celkové výměře
117m2 zapsané na LV 168, okres Teplice, obec Jeníkov a k.ú. Oldřichov u Duchcova a pozemky parc.č.st. 307 – zastavěná
plocha a nádvoří – o celkové výměře 40m2 a parc.č. 416/13 – ostatní plocha – o celkové výměře 299m2 zapsané na LV
382, okres Teplice, obec Jeníkov a k.ú. Oldřichov u Duchcova

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Duben 14th, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.p. 2 (bydlení) v části obce Vojkovice na pozemku parc. č. St. 40, včetně všech součástí a příslušenství, a dále
pozemky parc. č. St. 40 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 398 m2, parc. č. 50 (zahrada) o výměře 278 m2 a parc. č.
52 (zahrada) o výměře 167 m2, kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 69 pro katastrální území Vojkovice nad Ohří,
obec Vojkovice, okres Karlovy Vary.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 3rd, 2019 by České Reality

Předmětem dražby jsou:
budova č.p. 14 v části obce Šitboř – bydlení – postavená na pozemku parc.č.St. 27 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemku parc.č.St. 27 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 1064 m2 a dále pozemků ve zjednodušené
evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc.č.St. 27 o celkové výměře 80 m2 a parc.č. 51 o
celkové výměře 167 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 171 pro okres Domažlice, obec Poběžovice a katastrální území
Šitboř.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 2nd, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:

budově č.p. 27 (rod. dům) v části obce Mlýnské Struhadlo na pozemku parc. č. St. 12/2, včetně všech součástí a příslušenství, a dále na pozemcích parc. č. St. 12/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 884 m2 a parc. č. 44 (zahrada) o výměře 276 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 14 pro okres Klatovy, obec Mlýnské Struhadlo a katastrální území Mlýnské Struhadlo.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 2nd, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:
budově č.p. 431 (rod. dům) v části obce Hranice na pozemku parc. č. St. 480/1, včetně všech součástí a příslušenství, a
dále na pozemcích parc. č. St. 480/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 346 m2 a parc. č. St. 480/2 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 92 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 437 pro okres Cheb, obec Hranice a katastrální území
Hranice u Aše.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 1st, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je:

spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na budově č.p. 261 (bydlení) v části obce Dolní Chřibská na pozemku parc. č. 731, včetně všech součástí a příslušenství, a dále na pozemcích parc. č. 731 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 78 m2 a parc. č. 732 (trvalý travní porost) o výměře 238 m2, vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 567, okres Děčín, obec Chřibská a katastrální území Dolní Chřibská.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 1st, 2019 by České Reality

Předmětem dražby je:
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na bytové jednotce č.p./č. jednotky 231/1 umístěné v bytovém domě č.p. 231 v části
obce Předměstí na pozemku parc. č. 3014, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 673/27237 na společných částech
uvedeného bytového domu č.p. 231 a pozemku parc. č. 3014 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 679 m2, kdy bytová
jednotka je zapsaná na listu vlastnictví č. 6571 pro okres Litoměřice, obec a katastrální území Litoměřice, bytový dům a
pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 4882 pro okres Litoměřice, obec a katastrální území Litoměřice.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Listopad 22nd, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

bytová jednotka č. 73/13 o výměře 58,90 m2 v bytovém domě Šipší č.p. 73 (LV 10037) stojící na pozemku parc. č. 785/20, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 589/26288 na společných částech domu č.p. 73 a pozemku parc. č. 785/20, bytová jednotka zapsaná na listu vlastnictví 10158 pro okres Kutná Hora, obec Kutná Hora a katastrální území Sedlec u Kutné Hory, podíl zapsaný na listu vlastnictví 10037 pro okres Kutná Hora, obec Kutná Hora a katastrální území Sedlec u Kutné Hory.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Říjen 24th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:
budově č.p. 8 v části obce Příčovy – bydlení – postavení na pozemku parc.č.st. 18 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc.č.st. 18 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 262m2, parc.č. 16/3 – zahrada – o celkové výměře
368m2 a parc.č. 17 – zahrada – o celkové výměře 145m2, vše zapsané na listu vlastnictví 243, okres Příbram, obec
Příčovy a k.ú. Příčovy.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 22nd, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:
budově č.p. 8 v části obce Příčovy – bydlení – postavení na pozemku parc.č.st. 18 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc.č.st. 18 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 262m2, parc.č. 16/3 – zahrada – o celkové výměře
368m2 a parc.č. 17 – zahrada – o celkové výměře 145m2, vše zapsané na listu vlastnictví 243, okres Příbram, obec
Příčovy a k.ú. Příčovy.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 19th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:
budově č.p. 8 v části obce Příčovy – bydlení – postavení na pozemku parc.č.st. 18 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc.č.st. 18 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 262m2, parc.č. 16/3 – zahrada – o celkové výměře
368m2 a parc.č. 17 – zahrada – o celkové výměře 145m2, vše zapsané na listu vlastnictví 243, okres Příbram, obec
Příčovy a k.ú. Příčovy.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 19th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou:
pozemky parc.č. 58/5 – trvalý travní porost – o celkové výměře 14833 m2, parc.č. 83/2 – lesní pozemek – o celkové
výměře 65 m2, parc.č. 84/4 – lesní pozemek – o celkové výměře 442 m2, parc.č. 85 – ostatní plocha – o celkové výměře
756 m2, parc.č. 86 – ostatní plocha – o celkové výměře 777 m2, parc.č.91 – ostatní plocha – o celkové výměře 137 m2,
parc. č. 111/2 – trvalý travní porost – o celkové výměře 4838 m2, parc.č. 117/2 – trvalý travní porost – o celkové výměře
67211 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1895 pro okres Žďár nad Sázavou, obec Bystřice nad Pernštejnem a
katastrální území Bratrušín.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 18th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou:
budova č.p. 87 v části obce Koštov – bydlení – postavená na pozemku parc.č. 471 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemků parc.č. 469 – zahrada – o celkové výměře 1146 m2, parc.č. 471 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře
290 m2 a parc.č. 472 – zahrada – o celkové výměře 413 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 84 pro okres Ústí nad
Labem, obec Trmice a katastrální území Koštov.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 15th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou:
budova č.p. 126 v části obce Radouň – rod.dům – postavená na pozemku parc.č.St. 126 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 126 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 487 m2, parc.č. 636/1 – zahrada
– o celkové výměře 611 m2 a parc.č. 636/2 – trvalý travní porost – o celkové výměře 1059 m2, vše zapsané na listu
vlastnictví č. 98 pro okres Litoměřice, obec Štětí a katastrální území Radouň u Štětí.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 29th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou:
budova č.p. 47 v části obce Svéradice – bydlení – postavená na pozemku parc.č.St. 50 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemku parc.č.St. 50 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 170 m2, vše zapsané na listu
vlastnictví 484, pro okres Klatovy, obec Svéradice a katastrální území Svéradice.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 28th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/32 na:
budově č.p. 59 v části obce Huntířov – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st. 116 se všemi součástmi a
příslušenstvím, budova bez č.p./č.e. – jiná stavba – postavená na pozemku parc.č.st.68 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.st. 68 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 189 m2, parc.č.st. 116 –
zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 179 m2, parc.č. 279 – zahrada – o celkové výměře 850 m2 a parc.č. 296 –
zahrada – o celkové výměře 486 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 11 pro okres Děčín, obec Huntířov a katastrální
území Huntířov u Děčína.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 28th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je:
a) spoluvlastnický podíl o velikosti 5/8 na pozemku parc.č. 1236/18 – lesní pozemek – o celkové výměře 13 m2 a parc.č.
1240/3 – trvalý travní porost – o celkové výměře 6210 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 163 pro okres Děčín, obec
Dobrná a katastrální území Dobrná
a
b) spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc.č. 900/20 – trvalý travní porost – o celkové výměře 57007 m2,
parc.č. 951/3 – ostatní plocha – o celkové výměře 357 m2, parc.č. 951/4 – trvalý travní porost – o celkové výměře 2085
m2, parc.č. 996/1 – trvalý travní porost – o celkové výměře 20155 m2, parc.č. 996/12 – trvalý travní porost – o celkové
výměře 417 m2, parc.č. 1000/1 – trvalý travní porost – o celkové výměře 24361 m2 a parc.č. 1363/1 – ostatní plocha – o
celkové výměře 31 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 245 pro okres Děčín, obec Dobrná a katastrální území Dobrná

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 27th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou:
bytová jednotka č.p./č.e. 2224/3 v budově bytového domu č.p. 2224, 2225, 2226 (LV 4943), stojícího na pozemcích
parc.č. 4008, 4009 a 4010, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 645/11968 na společných částech domu a pozemcích,
byt zapsán na listu vlastnictví 13592 pro okres Most, obec Most a katastrální území Most II.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 27th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou:
bytová jednotka č.p./č.jednotky 1153/4 v bytovém domě č.p. 1151, č.p. 1152, č.p. 1153 v části obce Kadaň na pozemku
parc. č. 1097, parc. č. 1098, parc. č. 1099 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 374/18863 na společných částech
bytového domu č.p. 1151, 1152, 1153 a na pozemcích parc. č. 1097 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 212 m2,
parc. č. 1098 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 210 m2 a parc. č. 1099 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 212
m2, kdy bytová jednotka je zapsaná na listu vlastnictví č. 4395 pro okres Chomutov, obec Kadaň a katastrální území
Kadaň, bytový

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 26th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na:
budova č.p. 477 – rodinný dům – v části obce Mořkov postavená na pozemku parc.č.st. 489 a budova bez čp/če – garáž –
postavená na pozemku parc.č.st. 551 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc.č.st. 489 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 311m2, parc.č.st. 551 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 40m2 a parc.č. 1036/6
– zahrada – o celkové výměře 449m2 , vše zapsané na LV 889, okres Nový Jičín, obec Mořkov a k.ú. Mořkov
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 26th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:
A) pozemek parc.č. 5192/233 – orná půda – o výměře 2580m2, zapsaný na LV 441, okres Hodonín, obec Bzenec a k.ú.
Bzenec
B) pozemek parc.č. 235/24 – vinice – o výměře 2287m2, zapsaných na LV 94, okres Hodonín, obec Ježov a k.ú. Ježov
C) pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 645/1 – o výměře 404m2, parc.č.
645/2 – o výměře 451m2 a parc.č. 646 – o výměře 2505m2, zapsané na LV 26, okres Hodonín, obec Labuty a k.ú. Labuty
D) pozemky parc.č.st. 175/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 141m2, parc.č.st. 175/2 – zastavěná plocha a
nádvoří – o výměře 149m2, parc.č.st. 177/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 43m2, parc.č. 61/42 – ostatní plocha
– o výměře 2994m2, parc.č. 72/4 – ostatní plocha – o výměře 11m2, parc.č. 88 – ostatní plocha – o výměře 743m2, parc.č.
90 – orná půda – o výměře 1297m2, parc.č. 124 – orná půda – o výměře 1656m2, parc.č. 125 – orná půda – o výměře
614m2,parc.č. 181 – orná půda – o výměře 902m2, parc.č. 215 – orná půda – o výměře 2332m2, parc.č. 228/60 – orná
půda – o výměře 364m2, parc.č. 252/17 – orná půda – o výměře 149m2, parc.č. 268 – orná půda – o výměře 408m2, parc.č.
298 – orná půda – o výměře 895m2, parc.č. 412/2 – ostatní plocha – o výměře 56m2, parc.č. 421/1 – orná půda – o výměře
6929m2, parc.č. 435 – orná půda – o výměře 713m2, parc.č. 436 – orná půda – o výměře 1375m2, parc.č. 438/583 – orná
půda – o výměře 1055m2, parc.č. 460 – orná půda – o výměře 815m2, parc.č. 517 – orná půda – o výměře 1777m2, parc.č.
571/77 – orná půda – o výměře 2494m2, parc.č. 571/85 – ostatní plocha – o výměře 157m2, parc.č. 571/135 – ostatní
plocha – o výměře 45m2, parc.č. 597/38 – orná půda – o výměře 17m2, parc.č. 597/39 – orná půda – o výměře 6m2, parc.č.
597/40 – orná půda – o výměře 52m2, parc.č. 597/41 – orná půda – o výměře 2261m2, parc.č. 625 – orná půda – o výměře
1189m2, parc.č. 628/1 – orná půda – o výměře 2617m2, parc.č. 694/4 – orná půda – o výměře 458m2, parc.č. 696 – orná
půda – o výměře 902m2, parc.č. 760/6 – orná půda – o výměře 585m2, parc.č. 812 – orná půda – o výměře 5062m2, parc.č.
880/16 – orná půda – o výměře 424m2, parc.č. 880/17 – orná půda – o výměře 1874m2, parc.č. 880/92 – orná půda – o
výměře 11m2, parc.č. 880/93 – orná půda – o výměře 436m2, parc.č. 880/150 – ostatní plocha – o výměře 20m2, parc.č.
880/151 – ostatní plocha – o výměře 60m2, parc.č. 1019 – orná půda – o výměře 688m2, parc.č. 1037 – orná půda – o
výměře 920m2, parc.č. 1056/7 – orná půda – o výměře 719m2, parc.č. 1204 – orná půda – o výměře 2076m2, parc.č. 1249
– orná půda – o výměře 2057m2, parc.č. 1282 – orná půda – o výměře 1241m2, parc.č. 1465/4 – ostatní plocha – o výměře
188m2, parc.č. 1506/17 – ostatní plocha – o výměře 18m2, parc.č.-1506/18 – ostatní plocha – o výměře 18m2, parc.č.
1521/2 – vinice – o výměře 898m2, parc.č. 1521/3 – orná půda – o výměře 295m2, parc.č. 1521/4 – orná půda – o výměře
107m2, parc.č. 1640/30 – orná půda – o výměře 437m2, parc.č. 1640/31 – orná půda – o výměře 55m2, parc.č. 1640/70 –
orná půda – o výměře 398m2, parc.č. 1640/71 – orná půda – o výměře 860m2, parc.č. 1640/72 – orná půda – o výměře
1134m2, parc.č. 1640/73 – orná půda – o výměře 262m2, parc.č. 1640/211 – ostatní plocha – o výměře 37m2, parc.č.
1640/222 – ostatní plocha – o výměře 18m2, parc.č. 1694/22 – ostatní plocha – o výměře 129m2, parc.č. 1694/62 – vinice
– o výměře 1206m2, 1694/92 – vinice – o výměře 973m2, parc.č. 1744/36 – ostatní plocha – o výměře 35m2 a parc.č.
1744/37 – ostatní plocha – o výměře 44m2, zapsané na LV 35, okres Hodonín, obec Skalka a k.ú. Skalka u Kyjova.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 25th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou:
bytová jednotka č.p./č.j. 2438/809, v budově bytového domu č.p. 2438 (LV č. 22961), v části obce Kročehlavy, ul.
Holandská, stojící na pozemku parc.č. 3427, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3/625 na společných částech domu a
pozemku, byt zapsán na listu vlastnictví 24415 pro okres Kladno, obec Kladno a katastrální území Kročehlavy.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 25th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1003/17000 na:
budově č.p. 833 v části obce Chodov – bydlení – stojící na pozemku parc.č. 1671 se všemi součástmi a příslušenstvím,
budově č.p. 834 v části obce Chodov – bydlení – stojící na pozemku prac.č. 1672 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemků parc.č. 1671 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 172 m2 a parc.č. 1672 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 168 m2, (výše popsaný spoluvlastnický podíl na uvedených nemovitostech odpovídá a je
užíván jako byt o velikosti 3+1), vše zapsané na listu vlastnictví 2302 pro okres Sokolov, obec Chodov a katastrální
území Dolní Chodov.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 17th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova č.p. 393 (bydlení) v části obce Sedlčany na pozemku parc. č. 1189, včetně všech součástí a příslušenství, a dále
pozemky parc. č. 1189 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 361 m2, parc. č. 1190 (zahrada) o výměře 19 m2 a parc č.
1191 (zahrada) o výměře 590 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 933 pro okres Příbram, obec Sedlčany a katastrální
území Sedlčany.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 17th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:
budova č.p. 3 v části obce Kopanina – bydlení – postavená na pozemku parc. č. 140 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc. č. 139 – zahrada – o výměře 2578 m2, parc. č. 140 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 283 m2 a parc.
č. 142 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 447 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 79, okres Cheb, obec Nový Kostel
a k.ú. Kopanina.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

 

Dražba druhé poloviny rodinného domu se bude dražit 2.5.2012 ve 14.00 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 067EX 5123/08.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 16th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

budova č.p. 621 (bydlení) v části obce Rousínovec, postavené na pozemku parc. č. 1542, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. 1542 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 89 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 767 pro okres Vyškov, obec Rousínov a katastrální území Rousínov u Vyškova.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 16th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 2715/100000 na:
budově č.p. 1189 (byt. dům) v části obce Cheb na pozemku parc. č. St. 2524/1, včetně všech součástí a příslušenství,
budově č.p. 1260 (byt. dům) v části obce Cheb na pozemku parc. č. St. 2524/2, včetně všech součástí a příslušenství, a
dále na pozemcích parc. č. St. 2524/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2 a parc. č. St. 2524/2 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 211 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4733 pro obec Cheb, okres Cheb a katastrální území
Cheb.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 15th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na:
budově č.p. 120 v části obce Lhota – rod.dům – postavená na pozemku parc.č. 338 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemků parc.č. 338 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 346 m2 a prac.č. 339/1 – zahrada – o celkové
výměře 283 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 206 pro okres Plzeň-město, obec Plzeň a katastrální území Lhota u
Dobřan.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 27th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

a) bytová jednotka č. 813/12 o výměře 68,88 m2 v bytovém domě Mladá Boleslav II, č.p. 812, 813, 814, 815 (LV 4604) stojícím na pozemku parc. č. St. 3546 (LV 13291), parc. č. St. 3547 (LV 13291), parc. č. St. 3548 (LV 13291), parc. č. St. 3549 (LV 13291) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 6488/641897 na společných částech domu č.p. 812, 813, 814, 815 (LV 4604) a na pozemku parc. č. 642/42, byt zapsaný na listu vlastnictví 13528 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav, podíl zapsaný na listu vlastnictví 4604 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav,

b) spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 6570/641897 k nemovitostem: jednotka č. 812/25 (jiný nebytový prostor) v bytovém domě Mladá Boleslav II, č.p. 812, 813, 814, 815 (LV 4604) stojícím na pozemku parc. č. St. 3546 (LV 13291), parc. č. St. 3547 (LV 13291), parc. č. St. 3548 (LV 13291), parc. č. St. 3549 (LV 13291) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 4066/641897 na společných částech domu č.p. 812, 813, 814, 815 (LV 4604) a na pozemku parc. č. 642/42, jednotka zapsaná na listu vlastnictví 5525 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav, podíl zapsaný na listu vlastnictví 4604 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav,

c) spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 6570/641897 k nemovitostem: jednotka č. 813/25 (jiný nebytový prostor) v bytovém domě Mladá Boleslav II, č.p. 812, 813, 814, 815 (LV 4604) stojícím na pozemku parc. č. St. 3546 (LV 13291), parc. č. St. 3547 (LV 13291), parc. č. St. 3548 (LV 13291), parc. č. St. 3549 (LV 13291) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 3923/641897 na společných částech domu č.p. 812, 813, 814, 815 (LV 4604) a na pozemku parc. č. 642/42,  jednotka zapsaná na listu vlastnictví 5525 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav, podíl zapsaný na listu vlastnictví 4604 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav,

d) spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 6570/641897 k nemovitostem: pozemek parc. č. St. 3546 o výměře 297 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. St. 3547 o výměře 297 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. St. 3548 o výměře 297 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. St. 3549 o výměře 297 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsané na listu vlastnictví 13291 pro okres Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 26th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemek  parc.č. 185/28 – ostatní plocha – o celkové výměře 139 m2, pozemek parc.č. 235/8 – trvalý travní porost – o celkové výměře 3470 m2 a pozemek parc.č. 270/4 – trvalý travní porost –  o celkové výměře  3624 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví 258, okres Klatovy, obec Újezd u Plánice a k.ú. Újezd u Plánice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 26th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova č.e. 5 v části obce Újezd u Plánice – rodinná rekreace – postavená na pozemku parc.č.st. 64/1 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek  parc.č.st. 64/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 246 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví 258, okres Klatovy, obec Újezd u Plánice a k.ú. Újezd u Plánice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 17th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/6 k nemovitostem:

budova Dobroměřice č.p. 397 (bydlení) stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. St. 542 (LV 60000) se všemi součástmi a příslušenstvím, kdy se spoluvlastnickým podílem povinného je spojeno právo výlučného užívání bytu č. 2 v prvním nadzemním podlaží domu č.p. 397, vše zapsané na listu vlastnictví 750 pro okres Louny, obec Dobroměřice a katastrální území Dobroměřice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 16th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou spoluvlastnické podíly o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

a) pozemek parc. č. 221 o výměře 16373 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 224 o výměře 23224 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 321/1 o výměře 66 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 321/4 o výměře 1072 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 321/5 o výměře 542 m2 (zahrada), vše zapsané na  listu vlastnictví 56 pro okres Liberec, obec Lažany a katastrální území Lažany u Sychrova,

b) pozemek parc. č. 563/24 o výměře 1223 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 581/2 o výměře 1358 m2 (trvalý travní porost), vše zapsané na  listu vlastnictví 273 pro okres Liberec, obec Příšovice a katastrální území Příšovice,

c) pozemek parc. č. 963 o výměře 2253 m2 (orná půda), vše zapsané na  listu vlastnictví 937 pro okres Liberec, obec Paceřice a katastrální území Paceřice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 15th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemek parc. č. St. 100 o výměře 71 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 2112 o výměře 1210 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 2113 o výměře 599 m2 (ostatní plocha), vše zapsané na  listu vlastnictví 126 pro okres Znojmo, obec Starý Petřín a katastrální území Nový Petřín.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 14th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 4/6 k nemovitostem:

budova Kladno č.p. 2678 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. 6145 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. 6145 o výměře 105 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 6146 o výměře 66 m2 (zahrada), vše zapsané na  listu vlastnictví 12070 pro okres Kladno, obec Kladno a katastrální území Kladno.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 13th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 37/448 k nemovitostem:

budova Třeboň I č.p. 167 (bydlení) stojící na pozemku parc. č. 462/1 a na pozemku jiného vlastníka parc. č. 462/2 (LV 10002) se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. 462/1 o výměře 1482 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), kdy povinný je vlastníkem, vše zapsané na  listu vlastnictví 2136 pro okres Jindřichův Hradec, obec Třeboň a katastrální území Třeboň.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 12th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 231 o výměře 8121 m2, kdy povinný je vlastníkem, vše zapsané na listu vlastnictví 42 pro okres Jičín, obec Bačalky a katastrální území Bačalky.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 16th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova Cetechovice č.p. 14 (bydlení) stojící na pozemku parc. č. St. 22 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 22 o výměře 194 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 57 o výměře 155 m2 (zahrada), kdy povinný je vlastníkem, vše zapsané na  listu vlastnictví 121 pro okres Kroměříž, obec Cetechovice a katastrální území Cetechovice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červen 15th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

pozemek parc. č. 326 o výměře 675 m2 (zahrada), vše zapsané na  listu vlastnictví 429 pro okres Olomouc, obec Samotišky a katastrální území Samotíšky.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.