Kategorie: Aukce nemovitostí

Únor 12th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova Nové Město č.p. 135 (jiná st.) stojící na pozemku parc. č. 843 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc.
č. 841 o výměře 403 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 842 o výměře 380 m2 (zastavěná plocha a
nádvoří), pozemek parc. č. 843 o výměře 1418 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsané na listu vlastnictví 4104 pro
okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Nové Město.

Jedná se o nemovitosti v blízkosti historického centra Prahy v ulici Mikulandská, v těsné blízkosti ulice Národní. Předmětem dražby je Schönkirchovský dům č.p. 135, který má většinu užitných ploch určenu pro administrativní činnost. V přízemí se nachází obchodní prostory se zázemím. Budova stojí na pozemku parc. č. 843, jehož nezastavěná část je využívána pro parkování automobilů. Předmětem dražby jsou také pozemky parc. č. 841 a 842, které spolu sousedí a které tvoří stavební pozemek, jediný volný k zastavění v dané lokalitě.

 

Dražba nemovitostí se koná na adrese: Hotel Diplomat Praha, místnost Rome, Evropská 370/15, 160 41 Praha 6.


Prohlídky nemovitostí se uskuteční dne 1.3.2012 od 10:00 hod. a dne 8.3.2012 od 10:00 hod.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Leden 17th, 2018 by České Reality

Předmětem dražby jsou:

pozemek parc.č. 2178/1 – zahrada – o celkové výměře 753 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 1088 pro okres Plzeň-město, obec Plzeň a katastrální území Doubravka, včetně drobné stavby s příslušenstvím nezapsané v katastru nemovitostí, na tomto pozemku postavené.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Prosinec 26th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
budova rodinného domu s garáží (dle výpisu z katastru nemovitostí rozestavěná budova), postavená na pozemku parc. č.
39, veškeré příslušenství této budovy (zpevněné plochy, přestřešení dvora, bazének s výřivkou, přípojky inženýrských
sítí) a pozemek parc. č. 39 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 239 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 352
pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Jinonice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Říjen 21st, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

budova č.p. 162 (rod. dům) v části obce Velké Losiny na pozemku parc. č. 1620, včetně všech součástí a příslušenství, a dále pozemky parc. č. 1619 (trvalý travní porost) o výměře 4 297 m2, parc. č. 1620 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 688 m2 a parc. č. 1621 (zahrada) o výměře 385 m2, to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 65 pro okres Šumperk, obec Velké Losiny a katastrální území Velké Losiny.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 22nd, 2017 by České Reality

Předmětem opakované dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na:       
bytové jednotce č. 2519/8 v bytovém domě č.p. 2518 a 2519 ( LV 9841), část obce Jižní Předměstí, ul. Skupova, č.or. 13, stojícím na pozemcích parc.č.12865 a 12866, k.ú. Plzeň, obec Plzeň, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 786/24868 na společných částech domu č.p. 2518, 2519 a na pozemcích parc.č. 12865, 12866, byt zapsán na LV 17866, okres Plzeň-město, obec Plzeň a k.ú. Plzeň.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 17th, 2017 by České Reality

II. Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova Veselá č.p. 86 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. St. 104 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 104 o výměře 161 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 34/10 o výměře 716 m2 (zahrada), vše zapsáno na listu vlastnictví 274 pro okres Rokycany, obec Veselá a katastrální území Veselá u Rokycan.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 6th, 2017 by České Reality

Předmětem opakované dražby jsou:
pozemky parc. č. 189 o celkové výměře 22494 m2 – lesní pozemek, parc. č. 306 o celkové výměře 24671 m2 – lesní
pozemek a parc. č. 786/1 o celkové výměře 1030 m2 – lesní pozemek, vše zapsané na listu vlastnictví 917, pro okres
Svitavy, obec Morašice a katastrální území Morašice u Litomyšle.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Září 6th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na:
budově č.p.156 v části obce Kovářská – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st.630 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemku parc.č.st.630 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 74 m2, vše zapsané na listu
vlastnictví 158 pro okres Chomutov, obec Kovářská a katastrální území Kovářská.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 20th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na:

pozemcích ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 2002/1 o výměře 2507 m2, parc. č. 2002/2 o výměře 3029 m2, parc. č. 2003/1 o výměře 3417 m2, parc. č. 2003/2 o výměře 2050 m2, parc. č. 2004/1 o výměře 777 m2, parc. č. 2004/2 o výměře 1701 m2, parc. č. 2005/1 o výměře 1712 m2, parc. č. 2005/2 o výměře 442 m2, parc.č. 2006 o výměře 360 m2, parc. č. 2007/1 díl 1 o výměře 375 m2, parc. č. 2421/7 díl 1 o výměře 810 m2 a parc. č. 2630 o výměře 4352 m2, kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 2257 pro okres Plzeň-sever, obec Nýřany a katastrální území Nýřany.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 13th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na:
pozemky parc.č.st. 507 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 55m2 a parc.č. 220/13 – ostatní plocha – o
celkové výměře 1883m2, vše zapsané na listu vlastnictví 594, okres Ústí nad Orlicí, obec Libchavy a k.ú.Dolní Libchavy

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 13th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou
pozemky parc.č. 220/26 – orná půda – o celkové výměře 1430m2 a parc.č. 220/87 – ostatní plocha – o celkové výměře
16m2, vše zapsané na listu vlastnictví 499, okres Ústí nad Orlicí, obec Libchavy a k.ú. Dolní Libchavy

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 12th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na:
bytové jednotce č.p./č.j. 2174/52, v budově bytového domu č.p. 2173, 2174 (LV: 28274), stojícího na pozemku parc.č.
3157, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 39/3126 na společných částech domu a pozemcích, vše zapsané na listu
vlastnictví 28433 pro okres Kladno, obec Kladno a katastrální území Kročehlavy.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 12th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je:
pozemek parc. č. 44 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6698 m2, zapsán na listu vlastnictví č. 4 pro okres Chomutov,
obec Kadaň a katastrální území Prunéřov.
Dle zápisu v katastru nemovitostí se na oceňovaném pozemku parc. č. 44 v katastrálním území Prunéřov nachází
budova č.p. 82. Při místním šetření konaném dne 18.3.2010 bylo zjištěno, že tato budova byla demolována.
Uvedené bylo potvrzeno sdělením Městského úřadu v Kadani, stavebního úřadu, č.j. SÚ-50844/2009/1292/K ze dne
20.11.2009, tvořícím přílohu znaleckého posudku.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 11th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou:
a) spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemcích parc. č. 2346/1 (ostatní plocha) o výměře 492 m2 a parc. č.
2347/1 (ostatní plocha) o výměře 347 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2257 pro okres Plzeň-sever, obec Nýřany a
katastrální území Nýřany,
b) spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemcích parc. č. 1685/3 (trvalý travní porost) o výměře 447 m2, parc. č.
1685/12 (trvalý travní porost) o výměře 1376 m2, parc. č. 1686/5 (vodní plocha) o výměře 893 m2, parc. č. 1686/7 (trvalý
travní porost) o výměře 394 m2, parc. č. 2347/9 (ostatní plocha) o výměře 747 m2, parc. č. 2347/10 (ostatní plocha) o
výměře 402 m2, parc. č. 2347/99 (trvalý travní porost) o výměře 123 m2 a parc. č. 2347/100 (trvalý travní porost) o
výměře 67 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3186 pro okres Plzeň-sever, obec Nýřany a katastrální území Nýřany.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 11th, 2017 by České Reality

Předmětem opakované dražby jsou:           
budova č.p. 557 (rod. dům) v části obce Újezd, na pozemku parc. č. 6/41, včetně všech součástí a příslušenství, a dále pozemků parc. č. 6/17 (orná půda) o výměře 1145 m2 a parc. č. 6/41 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 889 pro okres Plzeň-město, obec Plzeň a katastrální území Újezd.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 10th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na:

budově č.p. 2 (rod. dům) v části obce Nabočany na pozemku parc. č. St. 6, včetně všech součástí a příslušenství, a dále na pozemcích parc. č. St. 6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 616 m2, parc. č. St. 66 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 58 m2 a parc. č. 40/1 (zahrada) o výměře 2590 m2, kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 49 pro okres Chrudim, obec Nabočany a katastrální území Nabočany.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 10th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na:

budově č.p. 96 v části obce Brodce – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st. 101 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemku parc.č.st. 101 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 327 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 24, okres Mladá Boleslav, obec Brodce a k.ú. Brodce nad Jizerou.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 9th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou:

budova č.p. 14 v části obce Šitboř – bydlení – postavená na pozemku parc.č.St. 27 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemku parc.č.St. 27 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 1064 m2 a dále pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc.č.St. 27  o celkové výměře 80 m2 a parc.č. 51 o celkové výměře 167 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví č. 171 pro okres Domažlice, obec Poběžovice a katastrální území Šitboř.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 9th, 2017 by České Reality

Předmětem opakované dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:         
budově č.p. 40 ( bydlení) v části obce Libínky na pozemku parc. č. St. 131, včetně všech součástí a příslušenství, a dále

na pozemku parc. č. St. 131 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 187 m2,  vše  zapsané na listu vlastnictví    č. 10 pro okres Litoměřice, obec Polepy a katastrální území Libínky.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 8th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:

pozemku parc. č. 1853/28 (orná půda) o výměře 4984 m2 (původně parcela PK 1853/13 díl 1), zapsaném na listu vlastnictví č. 12 pro okres Most, obec Bečov a katastrální území Bečov u Mostu.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 8th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou:

bytová jednotka č.p./č.j. 191/11 v budově bytového domu č.p. 191 (LV 276), stojícího na pozemku parc.č. 318/25, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 764/22682 na společných částech domu a pozemcích, byt zapsán na  listu vlastnictví č. 384 pro okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem a katastrální území Mojžíš

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 7th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na:
budova č.p. 86 v části obce Dolce – rod. dům – postavená na pozemku parc.č.st. 84 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc.č.st. 84 – zastavená plocha a nádvoří – o celkové výměře 638m2 a parc.č. 246/4 – zahrada – o celkové
výměře 1406m2, vše zapsané na listu vlastnictví 500, okres Plzeň-jih, obec Dolce a k.ú. Dolce
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 7th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou:

pozemek parc. č.  2911/83 – vinice – o celkové výměře   3888 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví 889 pro okres Břeclav, obec Horní Bojanovice a katastrální území Horní Bojanovice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 6th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou:

pozemky  parc.č. 2974/5 – ovocný sad –  o celkové výměře 3513 m2, parc.č. 4495 – orná půda – o celkové výměře 5465 m2, parc.č. 4496 – trvalý travní porost – o celkové výměře 2973 m2, parc.č. 4564 – orná půda – o celkové výměře 7384 m2, parc.č. 4634 – orná půda – o celkové výměře 3072 m2, parc.č. 4812 – ostatní plocha – o celkové výměře 1911 m2, parc.č. 4816 –  orná půda – o celkové výměře 5390 m2, parc.č. 4935 – orná půda – o celkové výměře 2095 m2, parc.č. 5101 – orná půda – o celkové výměře 8526 m2 a parc.č. 5115 – orná půda – o celkové výměře 10064 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví 144 pro okres Břeclav, obec Kurdějov a katastrální území Kurdějov

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 6th, 2017 by České Reality

Předmětem opakované dražby jsou:           
budova č.p. 4 v části obce Martinice – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st. 6, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc.č.st. 6 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 795m2 a parc.č. 4 – zahrada – o celkové výměře 682m2, vše zapsané na listu vlastnictví 15, okres Příbram, obec Březnice a k.ú. Martinice u Březnice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 5th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na :

budově č.p. 84 v části obce Tuhaň – bydlení – postavená na pozemku parc.č.st. 7/1 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemku parc.č.st. 7/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 256 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 301 pro okres Mělník, obec Tuhaň a katastrální území Tuhaň.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 5th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou:

pozemky parc.č.St. 166 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 714 m2 a parc.č.St. 181 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 36 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví č. 6 pro okres Děčín, obec Česká Kamenice a katastrální území Horní Kamenice.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 4th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou:
bytová jednotka č.p./č.j. 2146/1, v budově bytového domu č.p. 2146 (LV 9967), stojícího na pozemku parc.č. 2765,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4177/87984 na společných částech domu a pozemcích, byt zapsán na listu
vlastnictví č. 11066 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Žižkov.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Srpen 4th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou:

pozemek parc. č. 196/50 – ovocný sad – o celkové výměře 3065 m2, zapsán na listu vlastnictví č. 472 pro okres Praha-západ, obec Jeneč a katastrální území Jeneč u Prahy.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 21st, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na:
budova č.e. 483 v části obce Roudnice nad Labem – rodinná rekreace – postavená na pozemku parc.č. 3965/9 (pozemek
cizího vlastníka), se všemi součástmi a příslušenstvím , budova zapsaná na listu vlastnictví 3176, okres Litoměřice, obec
Roudnice nad Labem a k.ú. Roudnice nad Labem
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 21st, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

pozemky parc. č. 539/5 (orná půda) o výměře 648m2, parc. č. 539/6 (orná půda) o výměře 9300 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 130 o výměře 7 m2, parc. č. 131 o výměře 107 m2, parc. č. 132 o výměře 2769 m2, parc. č. 133 o výměře 4496 m2, parc. č. 134 o výměře 270 m2, parc. č. 172/6 o výměře 2551 m2, parc. č. 196 o výměře 742 m2, parc. č. 204 o výměře 2502 m2, parc. č. 205/1 o výměře 104 m2, parc. č. 205/2 o výměře 94 m2, parc. č. 206 o výměře 153 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 350 pro okres Mělník, obec Vojkovice a katastrální území Křivousy.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 20th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech:

budova bez čp/če se způsobem využití jiná stavba na pozemku parc. č. 1931, se všemi součástmi a příslušenstvím, budova bez čp/če se způsobem využití jiná stavba na pozemku parc. č. 1932, včetně všech součástí a příslušenství, budova bez čp/če se způsobem využití jiná stavba na pozemku parc. č. 1934/4, včetně všech součástí a příslušenství, budova bez čp/če se způsobem využití jiná stavba na pozemku parc. č. 1934/5, včetně všech součástí a příslušenství, a dále pozemky parc. č. 1929/2 (zahrada) o výměře 835 m2, parc. č. 1931 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 460 m2, parc. č. 1932 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 49 m2, parc. č. 1934/1 (ostatní plocha) o výměře 6376 m2, parc. č. 1934/2 (ostatní plocha) o výměře 694 m2, parc. č. 1934/4 (zastavěná plocha a nádvoří) 115 m2, parc. č. 1934/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 669 m2, parc. č. 1936 (ostatní plocha) o výměře 5004 m2, parc. č. 1938 (ostatní plocha) o výměře 1243 m2, parc. č. 1939 (orná půda) o výměře 3877 m2, kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 1148 pro okres Louny, obec Podbořany a katastrální území Podbořany.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 20th, 2017 by České Reality

budova č.p. 38 v části obce Strašov (bydlení), postavená na pozemku parc. č. st. 9, se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc. č. st. 9 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 658 m2 a parc. č. 19/1 (zahrada) o výměře 352 m2, vše
zapsané na listu vlastnictví 97 pro okres Pardubice, obec Strašov a katastrální území Strašov.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 19th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

bytová jednotka č. 3278/19 v budově bytového domu č.p. 3277, 3278 v části obce Severní Terasa, stojícího na pozemku parc. č. 175/38, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4035/342682 na společných částech domu č.p. 3277, 3278 a pozemku parc. č. 175/38, bytová jednotka zapsaná na listu vlastnictví 1816 pro okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, katastrální území Dobětice, podíl zapsán na listu vlastnictví 1773 pro okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, katastrální území Dobětice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 18th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech:

budova č.p. 101 (bydlení) v části obce Liběchov, postavená na pozemku parc. č. st. 50, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 209 m2 a parc. č. 123 (ostatní plocha) o výměře 176 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 197 pro okres Mělník, obec Liběchov a katastrální území Liběchov.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 18th, 2017 by České Reality

. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na nemovitosti:

pozemek parc. č. 385/26 (zahrada) o výměře 657 m2, pozemek zapsán na  listu vlastnictví 529 pro okres Ostrava-město, obec Ostrava a katastrální území Heřmanice.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 17th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je:

budova bez čp/če (rodinná rekreace), postavená na pozemku parc. č. 316/25, se všemi součástmi a příslušenstvím, budova zapsaná na listu vlastnictví 744 pro okres Karlovy Vary, obec Jenišov a katastrální území Jenišov.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 17th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je tato nemovitost:        
budova bez č.p. – jiná stavba, postavená na parc č. 6308/16 – pozemek cizího vlastníka, se všemi součástmi a příslušenstvím, budova zapsaná na listu vlastnictví LV 16600 pro okres Kladno, obec Kladno a katastrální území Kladno

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Červenec 16th, 2017 by České Reality

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:

 

budova č.p. 196 v části obce Horní Podluží – rodinný dům postavený na pozemku parc. č. st. 309 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 309 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 102 m2 a parc. č. 1261/1 – zahrada o celkové výměře 1092 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 297 pro okres Děčín, obec Horní Podluží a katastrální území Horní Podluží.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Celý příspěvek »

Vloženo v Aukce nemovitostí

Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.