Úterý, 26 Únor 2013 13:49 – 24.4.2013 v 13:00 hod. …

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

a) spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/7 k nemovitostem: pozemku parc. č. 3232/1 o výměře 605 m2 (zahrada), pozemku parc. č. 3232/2 o výměře 17 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsané na listu vlastnictví 7117 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Břevnov,

b) spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/7 k nemovitostem: pozemku parc. č. 3232/3 o výměře 15 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku parc. č. 3232/4 o výměře 15 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku parc. č. 3232/5 o výměře 16 m2 (ostatní plocha), pozemku parc. č. 3232/6 o výměře 16 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku parc. č. 3232/7 o výměře 17 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku parc. č. 3232/8 o výměře 17 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsané na listu vlastnictví 1613 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Břevnov.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Úterý, 26 Únor 2013 13:49 – 24.4.2013 v 13:00 hod. …

Únor 26th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.