Úterý, 26 Březen 2013 10:46 – 22.5.2013 v 10:00 – opakovaná dražba budovy a pozemků v …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k nemovitostem:
budova Košťálov č.p. 173 (rod. dům) stojící na pozemku parc. č. 468 se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek
parc. č. 467/1
o výměře 1150 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 467/2 o výměře 144 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 468 o výměře 693 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), kdy povinný Jaroslav Hyka je vlastníkem spoluvlastnického
podílu o velikosti ideální 1/8 a povinný Tomáš Hyka je vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/8, vše
zapsané na listu vlastnictví 130 pro okres Semily, obec Košťálov a katastrální území Košťálov.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Úterý, 26 Březen 2013 10:46 – 22.5.2013 v 10:00 – opakovaná dražba budovy a pozemků v …

Březen 26th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.