Úterý, 23 Říjen 2012 11:38 – Opakovaná dražba dne 12.12.2012v 9:00 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitosti:
budova č.p. 616 v části obce Kralupy nad Vltavou – jiná stavba – postavená na pozemku parc.č.St. 435 se všemi
součástmi a příslušenstvím (vedlejší stavby: stodola, garáž, přístavek, venkovní úpravy: oplocení vč. podezdívky,
vjezdová brána, zpevněné plochy, přípojky inž. sítí, trvalé porosty) a pozemků parc.č.St. 435 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 666 m2, parc.č.522 – zahrada – o celkové výměře 183 m2 a parc.č. 523 – zahrada – o
celkové výměře 365 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1205, pro okres Mělník, obec Kralupy nad Vltavou a
katastrální území Lobeč.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Zobrazit detail aukce: Úterý, 23 Říjen 2012 11:38 – Opakovaná dražba dne 12.12.2012v 9:00 hod. …

Říjen 23rd, 2012 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.