Úterý, 20 Březen 2012 14:27 – 24.4.2012 v 15:00 hod. …

Předmětem dražby jsou spoluvlastnické podíly o velikosti ideální ½ k nemovitostem:

a) pozemek parc. č. 221 o výměře 16373 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 224 o výměře 23224 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 321/1 o výměře 66 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 321/4 o výměře 1072 m2 (zahrada), pozemek parc. č. 321/5 o výměře 542 m2 (zahrada), vše zapsané na  listu vlastnictví 56 pro okres Liberec, obec Lažany a katastrální území Lažany u Sychrova,

b) pozemek parc. č. 563/24 o výměře 1223 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 581/2 o výměře 1358 m2 (trvalý travní porost), vše zapsané na  listu vlastnictví 273 pro okres Liberec, obec Příšovice a katastrální území Příšovice,

c) pozemek parc. č. 963 o výměře 2253 m2 (orná půda), vše zapsané na  listu vlastnictví 937 pro okres Liberec, obec Paceřice a katastrální území Paceřice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Úterý, 20 Březen 2012 14:27 – 24.4.2012 v 15:00 hod. …

Červenec 16th, 2018 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.