Úterý, 19 Březen 2013 09:57 – 22.5.2013 v 15:30 hod – dražba podílu 1/4 na rekreační …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na nemovitostech:

budova č.e. 69 (rodinná rekreace) v části obce Tisová, postavená na pozemku parc. č. st. 56/1, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 56/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 151 m2, parc. č.st. 56/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 219 m2 a parc. č. 693/4 (zahrada) o výměře 1213 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 629 pro okres Sokolov, obec Kraslice a katastrální území Tisová u Kraslic.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek

Zobrazit detail aukce: Úterý, 19 Březen 2013 09:57 – 22.5.2013 v 15:30 hod – dražba podílu 1/4 na rekreační …

Březen 19th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.