Úterý, 12 Březen 2013 14:24 – 25.4.2013 v 13:00 hod. – rod. …

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova v části obce Boršice č.p. 639 – rodinný dům – stojící na pozemku parc. č. St. 756 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemků parc. č. St. 756 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 125 m2, parc. č. 3151/2 – orná půda – o celkové výměře 154 m2 a parc. č. 3151/4 – orná půda – o celkové výměře 99 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 678, okres Uherské Hradiště, obec Boršice a k.ú. Boršice u Buchlovic.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Úterý, 12 Březen 2013 14:24 – 25.4.2013 v 13:00 hod. – rod. …

Březen 12th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.