Úterý, 10 Leden 2012 15:32 – Dražba dne 23.2.2012 v 15.00 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech:

budova bez čp/če se způsobem využití jiná stavba na pozemku parc. č. 1931, se všemi součástmi a příslušenstvím, budova bez čp/če se způsobem využití jiná stavba na pozemku parc. č. 1932, včetně všech součástí a příslušenství, budova bez čp/če se způsobem využití jiná stavba na pozemku parc. č. 1934/4, včetně všech součástí a příslušenství, budova bez čp/če se způsobem využití jiná stavba na pozemku parc. č. 1934/5, včetně všech součástí a příslušenství, a dále pozemky parc. č. 1929/2 (zahrada) o výměře 835 m2, parc. č. 1931 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 460 m2, parc. č. 1932 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 49 m2, parc. č. 1934/1 (ostatní plocha) o výměře 6376 m2, parc. č. 1934/2 (ostatní plocha) o výměře 694 m2, parc. č. 1934/4 (zastavěná plocha a nádvoří) 115 m2, parc. č. 1934/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 669 m2, parc. č. 1936 (ostatní plocha) o výměře 5004 m2, parc. č. 1938 (ostatní plocha) o výměře 1243 m2, parc. č. 1939 (orná půda) o výměře 3877 m2, kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 1148 pro okres Louny, obec Podbořany a katastrální území Podbořany.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Úterý, 10 Leden 2012 15:32 – Dražba dne 23.2.2012 v 15.00 hod. …

Červenec 20th, 2017 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.