Úterý, 10 Leden 2012 15:25 – Dražba dne 23.2.2012 v 9.30 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na nemovitostech:

budova č.p. 216 v části obce Žihle (bydlení), postavená na pozemku parc. č. st. 272, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 272 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 320 m2, parc. č. 1187/21 (ostatní plocha) o celkové výměře 52 m2, parc. č. 1190/12 (zahrada) o celkové výměře 227 m2, parc. č. 1190/18 (zahrada) o celkové výměře 96 m2, parc. č. 1190/26 (zahrada) o celkové výměře 75 m2, parc. č. 1190/30 (trvalý travní porost) o celkové výměře 12 m2 a parc. č. 1190/31 (trvalý travní porost) o celkové výměře 33 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 36 pro okres Plzeň – sever, obec Žihle a katastrální území Žihle.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Úterý, 10 Leden 2012 15:25 – Dražba dne 23.2.2012 v 9.30 hod. …

Červenec 16th, 2017 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.