Úterý, 10 Leden 2012 15:17 – Dražba dne 22.2.2012 v 10.00 hod. …

Předmětem dražby jsou nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví povinných Ivany Špičkové a Jana Roušala, a
to:
pozemky parc. č. 4/5 (orná půda) o výměře 204 m2 (před obnovou katastrálního operátu parc. č. PK 915), parc. č. 4/6
(orná půda) o výměře 11202 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 914), parc. č. 4/9 (orná půda) o výměře 537 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 912), parc. č. 7/13 (orná půda) o výměře 120 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 949/1), parc. č. 7/16 (orná půda) o výměře 64 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 950/2), parc. č. 7/17 (orná půda) o výměře 66 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 950/2), parc. č. 7/18 (orná půda) o výměře 20936 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 948/2), parc. č. 8/8 (trvalý travní porost) o výměře 2163 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 929), parc. č. 8/10 (trvalý travní porost) o výměře 2429 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 922), parc. č. 8/17 (trvalý travní porost) o výměře 3045 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 949/1), parc. č. 8/20 (trvalý travní porost) o
výměře 9965 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 950/2), parc. č. 8/21 (trvalý travní porost) o výměře 1200 m2 (před
obnovou operátu parc. č. PK 948/2), parc. č. 8/24 (trvalý travní porost) o výměře 5091 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 947/2), parc. č. 161/1 (ostatní plocha) o výměře 827 m2, parc. č. 161/2 (ostatní plocha) o výměře 1007 m2, parc. č. 900/4 (trvalý travní porost) o výměře 5430 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 916), parc. č. 900/13 (trvalý travní
porost) o výměře 60 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 1099), parc. č. 900/14 (trvalý travní porost) o výměře 253 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 914), parc. č. 900/15 (trvalý travní porost) o výměře 1666 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 915), parc. č. 903/10 (ostatní plocha) o výměře 122 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 912), parc. č. 913 (orná půda) o výměře 31430 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 913), parc. č. 916/1 (trvalý travní porost) o výměře 4230 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 916), parc. č. 916/3 (trvalý travní porost) o výměře 56 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 1099), parc. č. 917/15 (orná půda) o výměře 4779 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 917), parc. č. 918 (orná půda) o výměře 13349 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 918), parc. č. 919 (orná půda) o výměře 894 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 919), parc. č. 920 (orná půda) o výměře 1391 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 920), parc. č. 921 (orná půda) o výměře 1726 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 921), parc. č. 924 (orná půda) o výměře 201 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 924), parc. č. 926/1 (orná půda) o výměře 68828 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 917), parc. č. 926/5 (orná půda) o výměře 2020 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 929), parc. č. 926/6 (orná půda) o výměře 17439 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 926), parc. č. 926/11 (orná půda) o výměře 15674 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 922), parc. č. 926/12 (orná půda) o výměře 376 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 1099), parc. č. 926/14 (orná půda) o výměře 23 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 916), parc. č. 933/4 (trvalý travní porost) o výměře 268 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 950/2), parc. č. 933/8 (trvalý travní porost) o výměře 2804 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 947/2), parc. č. 945/5 (ostatní plocha) 890 m2, parc. č. 946/1 (orná půda) o výměře 10860 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 946/1), parc. č. 955/2 (trvalý travní porost) o výměře 7026 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 929), parc. č. 1143/65 (ostatní plocha) o výměře 202 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 909), parc. č. 1164/5 (trvalý travní porost) o výměře 793 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 929), parc. č. 1164/7 (trvalý travní porost) o výměře 705 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 922), parc. č. 1164/11 (trvalý travní porost) o výměře 31 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 950/2), parc. č. 1164/13 (trvalý travní porost) o výměře 306 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 950/2), parc. č. 1164/19 (trvalý travní porost) o výměře 521 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 947/2), parc. č. 1165/10 (vodní plocha) o výměře 12 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 1099) a parc. č. 1165/11 (vodní plocha) o výměře 801 m2 (před obnovou operátu parc. č. PK 916), kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 19 pro okres Pelhřimov, obec Lidmaň a katastrální území Lidmaň.

Zobrazit detail aukce: Úterý, 10 Leden 2012 15:17 – Dražba dne 22.2.2012 v 10.00 hod. …

Červenec 12th, 2017 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.