Úterý, 10 Leden 2012 15:14 – Dražba dne 22.2.2012 v 9.30 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinné Ivany Špičkové o velikosti ½ vzhledem k celku na
nemovitostech:

budově č.p. 8 (rod. dům) v části obce Lidmaň na pozemku parc. č. St. 5, včetně všech součástí a příslušenství, a dále na
pozemcích parc. č. St. 5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1122 m2, parc. č. 440 (vodní plocha) o výměře 270 m2,
parc. č. 441/2 (vodní plocha) o výměře 194 m2, parc. č. 909/1 (trvalý travní porost) o výměře 1482 m2, parc. č. 909/2
(zahrada) o výměře 327 m2, parc. č. 911/2 (ostatní plocha) o výměře 1030 m2, parc. č. 911/3 (zahrada) o výměře 635 m2
a parc. č. 1143/10 (ostatní plocha) o výměře 187 m2, kdy vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 19 pro okres Pelhřimov,
obec Lidmaň a katastrální území Lidmaň.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Úterý, 10 Leden 2012 15:14 – Dražba dne 22.2.2012 v 9.30 hod. …

Červenec 11th, 2017 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.