Středa, 27 Únor 2013 13:37 – 24.4.2013 v 14:30 hod. …

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

a) Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 587 o výměře 518 m2, parc. č. 588 o výměře 838 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 399 pro okres Vyškov, obec Uhřice a katastrální území Uhřice,

b) spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/3 k nemovitostem: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1483 o výměře 640 m2, parc. č. 1484 o výměře 1547 m2, parc. č. 1493 o výměře 2072 m2, parc. č. 1661 o výměře 304 m2, parc. č. 1662/2 o výměře 2797 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 154 pro okres Vyškov, obec Hvězdlice a katastrální území Nové Hvězdlice.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Středa, 27 Únor 2013 13:37 – 24.4.2013 v 14:30 hod. …

Únor 27th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.