Středa, 27 Únor 2013 10:31 – 24.4.2013 v 13:30 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k nemovitostem:
pozemek parc. č. 8 o výměře 320 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 9 o výměře 112 m2 (ostatní plocha),
pozemek parc. č. 526 o výměře 6473 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 599 o výměře 16424 m2 (orná půda), vše zapsané
na listu vlastnictví 96 pro okres Příbram, obec Horčápsko a katastrální území Horčápsko.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Středa, 27 Únor 2013 10:31 – 24.4.2013 v 13:30 hod. …

Únor 27th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.