Středa, 20 Březen 2013 15:34 – 22.5.2013 v 16:00 – opakovaná dražba budovy a pozemků v …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:
budova č.p. 58 v části obce Mariánské Radčice (byt. dům) postavená na pozemku parc. č. st. 48/3 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 48/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 400 m2 a parc. č. 62/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 47 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 199 pro okres Most, obec Mariánské Radčice a
katastrální území Mariánské Radčice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Středa, 20 Březen 2013 15:34 – 22.5.2013 v 16:00 – opakovaná dražba budovy a pozemků v …

Březen 20th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.