Středa, 03 Duben 2013 13:02 – Dražba dne 23.5.2013 v 9.30 hod. …

Předmětem dražby jsou    nemovitosti:

pozemky parc. č. 539/5 (orná půda) o výměře 648m2, parc. č. 539/6 (orná půda) o výměře 9300 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 130 o výměře 7 m2, parc. č. 131 o výměře 107 m2, parc. č. 132 o výměře 2769 m2, parc. č. 133 o výměře 4496 m2, parc. č. 134 o výměře 270 m2, parc. č. 172/6 o výměře 2551 m2, parc. č. 196 o výměře 742 m2, parc. č. 204 o výměře 2502 m2, parc. č. 205/1 o výměře 104 m2, parc. č. 205/2 o výměře 94 m2, parc. č. 206 o výměře 153 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 350 pro okres Mělník, obec Vojkovice a katastrální území Křivousy.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Středa, 03 Duben 2013 13:02 – Dražba dne 23.5.2013 v 9.30 hod. …

Duben 3rd, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.