Pondělí, 26 Březen 2012 14:05 – Dražba dne 2.5.2012 ve 13.30 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech:
budova č.p. 3 v části obce Kopanina – bydlení – postavená na pozemku parc. č. 140 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc. č. 139 – zahrada – o výměře 2578 m2, parc. č. 140 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 283 m2 a parc.
č. 142 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 447 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 79, okres Cheb, obec Nový Kostel
a k.ú. Kopanina.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

 

Dražba druhé poloviny rodinného domu se bude dražit 2.5.2012 ve 14.00 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 067EX 5123/08.

Zobrazit detail aukce: Pondělí, 26 Březen 2012 14:05 – Dražba dne 2.5.2012 ve 13.30 hod. …

Srpen 17th, 2018 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.