Pátek, 29 Březen 2013 10:08 – Opakovaná dražba dne 23.5. …

II. Předmětem opakované dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na:
budově č.p. 41 v části obce Želnava – bydlení – postavená na pozemku parc.č. 73 se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemku parc.č. 73 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 268 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 94 pro
okres Prachatice, obec Želnava a katastrální území Želnava.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 29 Březen 2013 10:08 – Opakovaná dražba dne 23.5. …

Březen 29th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.