Pátek, 25 Leden 2013 10:52 – Dražba dne 21.3.2013 v 11:00 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na nemovitosti:
pozemky parc.č.St. 2444 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 16 m2, parc.č.St. 2445 – zastavěná plocha a
nádvoří – o celkové výměře 15 m2, parc.č.St. 2446 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 16 m2, parc.č.St.
2447 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 16 m2, parc.č.St. 2448 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové
výměře 17 m2, parc.č.St. 2449 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 17 m2, parc.č. 1285/3 – zahrada – o
celkové výměře 4805 m2 a parc.č. 1320/1 – orná půda – o celkové výměře 7079 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 1246
pro okres Písek, obec Milevsko a katastrální území Milevsko.
Na pozemcích parc.č.St. 2444, parc.č.St. 2445, parc.č.St. 2446, parc.č.St. 2447, parc.č.St. 2448 a parc.č.St. 2449 se
nacházejí stavby jiných vlastníků.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 25 Leden 2013 10:52 – Dražba dne 21.3.2013 v 11:00 hod. …

Leden 25th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.