Pátek, 25 Leden 2013 10:19 – Dražba dne 20.3.2013 v 15:30 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 2/4 na nemovitosti:
budova č.p. 117 v části obce Dolní Bučice – bydlení – postavená na pozemku parc.č.St. 160 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 160 – zastavěná plocha a nádvoří – ocelkové výměře 296 m2, parc.č. 479/6 – trvalý
travní porost – o celkové výměře 59 m2 a parc.č. 480/6 – zahrada – o celkové výměře 279 m2, vše zapsané na listu
vlastnictví 942 pro okres Kutná Hora, obec Vrdy a katastrální území Dolní Bučice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 25 Leden 2013 10:19 – Dražba dne 20.3.2013 v 15:30 hod. …

Leden 25th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.