Pátek, 25 Leden 2013 09:27 – Opakovaná dražba dne 20.3. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na:
pozemky parc.č. 847/2 – trvalý travní porost – o celkové výměře 3459m2, parc.č. 847/8 – trvalý travní porost – o celkové
výměře 79m2 a parc.č. 1000/2 – lesní pozemek – o celkové výměře 600m2, vše zapsané na listu vlastnictví 3424, okres
Karviná, obec Český Těšín a k.ú. Dolní Žukov.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 25 Leden 2013 09:27 – Opakovaná dražba dne 20.3. …

Leden 25th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.