Pátek, 25 Leden 2013 09:11 – Dražba 20.3.2013 v 9:30 hod. …

Předmětem dražby jsou:
pozemky parc.č. 430 – ostatní plocha – o celkové výměře 306 m2, parc.č. 482/11 – orná půda – o celkové výměře 70 m2
a pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 429/5 o celkové výměře 15268 m2
a parc.č. 431/2 o celkové výměře 317 m2 , vše zapsané na listu vlastnictví 443 pro okres Žďár nad Sázavou, obec Věcov a
katastrální území Věcov.
U pozemku parc.č. 482/11 – orná půda, původně parc.č. 490/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci , došlo ke změně
číslování parcel. Tato změna nemá vliv na cenu nemovitosti.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 25 Leden 2013 09:11 – Dražba 20.3.2013 v 9:30 hod. …

Leden 25th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.