Pátek, 22 Březen 2013 14:01 – Dražba dne 22.5.2013 ve 14.00 hod. …

Předmětem dražby jsou    tyto nemovitosti:

 

budova Teplá, č.p. 377 – jiná st. – postavená na pozemku parc.č. st. 495 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 493 o celkové výměře 18 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 495 o celkové výměře 1590 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2744/2 o celkové výměře 353 m2 – trvalý travní porost , parc. č. 2744/7 o celkové výměře 620 m2 – trvalý travní porost a parc. č. 2744/8 o celkové výměře 1497 m2 – ostatní plocha, vše zapsané na listu vlastnictví 639, pro okres Cheb, obec Teplá a katastrální území Teplá.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 22 Březen 2013 14:01 – Dražba dne 22.5.2013 ve 14.00 hod. …

Březen 22nd, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.