Pátek, 22 Březen 2013 13:44 – Dražba dne 22.5.2013 v 11.00 hod. …

Předmětem dražby jsou    tyto nemovitosti:

pozemky parc. č. st. 566/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 184 m2, parc. č. st. 566/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m2, parc. č. st. 566/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 190 m2, parc. č. 828 (ostatní plocha) o výměře 357 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 758 pro okres Děčín, obec Krásná Lípa a katastrální území Krásná Lípa.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 22 Březen 2013 13:44 – Dražba dne 22.5.2013 v 11.00 hod. …

Březen 22nd, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.