Pátek, 22 Březen 2013 13:43 – Dražba dne 22.5.2013 v 9.00 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech:

budova č.p. 101 (bydlení) v části obce Liběchov, postavená na pozemku parc. č. st. 50, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 209 m2 a parc. č. 123 (ostatní plocha) o výměře 176 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 197 pro okres Mělník, obec Liběchov a katastrální území Liběchov.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 22 Březen 2013 13:43 – Dražba dne 22.5.2013 v 9.00 hod. …

Březen 22nd, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.