Pátek, 22 Březen 2013 13:35 – Dražba dne 21.5.2013 ve 13.30 hod. …

Předmětem opakované dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech:

pozemky parc. č. st. 194/3 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 211 m2, parc. č. 280/2 – zahrada o celkové

výměře 1083 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 327 o celkové výměře 1898 m2, parc. č. 703/4 o celkové výměře 5035 m2, parc. č. 803/7 o celkové výměře 2413 m2, parc. č. 811/3 o celkové výměře 1802 m2, parc. č. 815 o celkové výměře 2129 m2, parc. č. 832/6 o celkové výměře 1354 m2, parc.č. 832/8 o celkové výměře 2340 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc.č. 420/3 o celkové výměře 1736 m2, parc. č. 424/7 o celkové výměře 6846 m2, parc. č. 444/25 o celkové výměře 1983 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 247 pro okres Svitavy, obec Biskupice a katastrální území Biskupice u Jevíčka.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 22 Březen 2013 13:35 – Dražba dne 21.5.2013 ve 13.30 hod. …

Březen 22nd, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.